Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014

Σήμα για μεγάλες επενδύσεις στο τουριστικό real estate

Από εδώ
Μια μεγάλη ανατροπή στον τομέα του τουριστικού real estate που ανοίγει το δρόμο για μεγάλες επενδύσεις στις λεγόμενες σύνθετες τουριστικές αναπτύξεις, φέρνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο θερινό τμήμα της Βουλής.
Με βάση τις τροποποιήσεις που φέρνει το νομοσχέδιο, απλοποιείται η διαδικασία πώλησης των τουριστικών κατοικιών που θα κτίζονται μέσα στα λεγόμενα condo hotels, δηλαδή σε αναπτύξεις που περιλαμβάνουν πεντάστερα ξενοδοχεία, γκολφ, συνεδριακό κέντρο, μαρίνα κ.λπ. μαζί με τουριστικά καταλύματα που μπορούν να πωληθούν ή να μισθωθούν για πολλά χρόνια.
 
Με τις μέχρι σήμερα προβλέψεις, προκειμένου να πουληθούν τα πολυτελή σπίτια, θα πρέπει να έχει κτιστεί όλο το συγκρότημα και να έχει πάρει Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί η επένδυση. Η πρόβλεψη αυτή είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσει υποψήφιων επενδυτών που σχεδιάζουν τέτοια projects  όπως οι Αραβες στον Αστέρα Βουλιαγμένης, οι Αμερικανοί στην Κασσιόπη της Κέρκυρας, στην Αφάντου Ρόδου, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και σε άλλες περιοχές όπου υπάρχουν σχέδια για την κατασκευή τέτοιων σύνθετων μονάδων.
 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 παρέχεται η δυνατότητα κατάρτισης της σχετικής σύμβασης πώλησης ή μακροχρόνιας μίσθωσης των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών αμέσως μετά την έκδοση των αδειών δόμησης και των λοιπών απαιτούμενων για την έναρξη των οικοδομικών εργασιών εγκρίσεων, που αφορούν το ξενοδοχειακό κατάλυμα, την ειδική τουριστική υποδομή, καθώς και την τουριστική επιπλωμένη κατοικία που αποτελεί κάθε φορά αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται πληρέστερα η δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης της επένδυσης και, ως εκ τούτου, βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του προϊόντος.
 
Επίσης, μεγάλη είναι η αλλαγή που φέρνει η ρύθμιση σχετικά με το τι σημαίνει σύνθετο τουριστικό κατάλυμα και πότε αυτό μπορεί να δημιουργηθεί. Συγκεκριμένα βασικό στοιχείο του τουριστικού αυτού προϊόντος είναι η δυνατότητα σύστασης επί του γηπέδου, το οποίο λογίζεται ως πολεοδομικώς ενιαίο, οριζόντιων ή καθέτων διηρημένων ιδιοκτησιών και η σύσταση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτών.
 
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται ότι για την σύσταση διηρημένων ιδιοκτησιών δεν απαιτείται να έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες οικοδομικές άδειες, αλλά να έχουν υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης τα απαιτούμενα αρχιτεκτονικά σχέδια για το σύνολο του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οποία οι κοινόχρηστοι χώροι και εγκαταστάσεις καλύπτουν, με βάση τις ισχύουσες προδιαγραφές, τις απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση της συνολικής δυναμικότητας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, συμπεριλαμβανομένων και των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών.Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται ότι κατά τη συμβολαιογραφική πράξη σύστασης διηρημένων ιδιοκτησιών θα περιγραφούν οι διηρημένες ιδιοκτησίες σύμφωνα με τα υποβληθέντα αρχιτεκτονικά σχέδια.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3 εναρμονίζεται το νομικό καθεστώς της μετατροπής υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, των οποίων ο υλοποιημένος συντελεστής δόμησης υπερβαίνει το 0,20, με τα πρόσφατα νομοθετήματα περί τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων. Συγκεκριμένα, ο ν. 4002/2011, ο οποίος δημοσιεύθηκε πριν την ψήφιση των νόμων ν. 4014/2011 και 4178/2013, προέβλεπε υποχρέωση κατεδάφισης των τμημάτων των υφιστάμενων τουριστικών καταλυμάτων, που αντιστοιχούσαν σε υπέρβαση του συντελεστή δόμησης άνω του 0,20, κατά την διαδικασία μετατροπής τους σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα.

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ότι τα τμήματα αυτά δεν κατεδαφίζονται, εφόσον έχουν υπαχθεί στις ειδικές ρυθμίσεις των νόμων 4014/2011 ή 4178/2013, πλην όμως το ποσοστό της υλοποιημένης δόμησης που αντιστοιχεί σε υλοποιημένο συντελεστή δόμησης άνω του 0,20 δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο μακροχρόνιας μίσθωσης ή πώλησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου