Τετάρτη, 20 Απριλίου 2011

Μισθολόγιο Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου

Αναρτούμε έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών και Υποδομών σχετικά με το μισθολόγιο των μηχανικών δημοσίων υπαλλήλων, για ενημέρωση των συναδέλφων. Από το έγγραφο απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά ενάντια στην κυβέρνηση και τις πολιτικές της, λες και δεν έχει μεσολαβήσει το μνημόνιο, η τρόικα, το ΔΝΤ, η επί της ουσίας πτώχευση, οι τεράστιες περικοπές σε μισθούς και δικαιώματα. Απουσιάζουν ακόμα και οι θέσεις που ψηφίστηκαν από την Ομοσπονδία στο τελευταίο (13ο) συνέδριο της, δείγμα και αυτό του πόσο σοβαρά τις παίρνουν αυτοί που τις ψηφίζουν. Φτάνει μάλιστα στο σημείο να πει "Δεν μπορούμε πλέον να υποστούμε άλλη περαιτέρω οικονομική και θεσμική υποβάθμιση" λέγοντας πρακτικά στην κυβέρνηση ότι οι μέχρι τώρα μεγάλες και οριζόντιες περικοπές, η κατάργηση 13ου και 14ου μισθού είναι αποδεκτές και ενώ γνωρίσουμε ότι τόσο το μνημόνιο, όσο και ο "οδικός χάρτης" προβλέπουν μείωση κατά 2 δις της μισθοδοσίας στο δημόσιο. Γενικά το έγγραφο διαπνέεται από μια αντίληψη "καλού παιδιού" προς την κυβέρνηση, που δεν της δημιουργεί προβλήματα και δεν αναδυκνύει την καταστροφική πολιτική της για τους εργαζόμενους, τη δημόσια περιουσία και το περιβάλλον, ελπίζοντας (μάταια  κατά τη γνώμη μας) σε μια διακριτική μεταχείριση των μηχανικών. Δεν ξεχνάει μάλιστα να υπενθυμίσει τη μεγάλη συμβολή του κλάδου στο έγκλημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Οι εποχές που ο θεσμικός δικομματικός (και όχι μόνο) συνδικαλισμός παζάρευε με την πολιτική ηγεσία "κάτω από το τραπέζι" προνόμια, επιδόματα κλπ, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί. Όσο συντομότερα το καταλάβουμε αυτό, τόσο καλύτερα για το παρόν και το μέλλον μας. Από τους δικομματικούς συνδικαλιστές δεν περιμέναμε ποτέ κάτι περισσότερο, από τους υπόλοιπους όμως?

Θέμα:  Μισθολόγιο Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου

Κύριοι Υπουργοί,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ομοσπονδία μας  είναι ο β΄/βάθμιος συνδικαλιστικός Φορέας των 11.500 περίπου Διπλωματούχων Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, που υπηρετούν στην Κεντρική & Περιφερειακή Διοίκηση, στα ΝΠΔΔ και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Συγκροτείται από 19 Α΄βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη τη χώρα και  αποτελεί όχι μόνο το συνδικαλιστικό αλλά συγχρόνως και τον επιστημονικό Φορέα των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, σύμφωνα με τους σκοπούς που προβλέπονται από το καταστατικό της, λαμβάνοντας  θέση για όλα τα ζητήματα που αφορούν το συνολικά παραγόμενο Τεχνικό Έργο της χώρας.
Το εύρος και η δυνατότητα της συλλογικής μας εκπροσώπησης, οφείλονται  στις σημαντικές ιδιομορφίες του κλάδου σε σχέση με τους λοιπούς δημόσιους υπαλλήλους και  ειδικότερα :
·           Στη μοναδικότητα της επαγγελματικής και υπηρεσιακής ευθύνης των Διπλωματούχων Μηχανικών στην άσκηση υπεύθυνων καθηκόντων και συγκεκριμένα : Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση χωροταξικών, οικιστικών και περιβαλλοντικών μελετών και έργων. Στην παραγωγή Δημόσιων Τεχνικών Έργων και Μελετών σε ότι αφορά τις κοινωνικές υποδομές στη χώρα μας. Στην ευθύνη για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών μετά από θεομηνίες (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές) κλπ.
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οφείλουν να τηρούν αφ΄ ενός μεν την τεχνική νομοθεσία που διέπει το συνολικά παραγόμενο τεχνικό έργο της χώρας σε όλους τους τομείς, όπως οι μεταφορές, το περιβάλλον, η υγεία, η πρόνοια, η παιδεία, ο πολιτισμός, η άμυνα κλπ., αφ΄ ετέρου να παρακολουθούν ανελλιπώς και να εφαρμόζουν κάθε φορά  τις νέες τεχνολογίες στον τομέα τους.  Δεν είναι τυχαίο ότι πρώτοι αυτοί, εξαιτίας της ποιότητας των σπουδών τους, ενσωμάτωσαν πολύ γρήγορα τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και του Διαδικτύου στο Δημόσιο.
·           Στον ενιαίο 5/ετή κύκλο σπουδών για την απόκτηση του διπλώματός τους και στον επιπλέον χρόνο που απαιτείται για την πρόσκτηση άσκησης του επαγγέλματος, μετά από ειδικές εξετάσεις στο ΤΕΕ. Σημειώνεται ότι ήδη οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας έχουν αναβαθμίσει τα διπλώματά τους σε επίπεδο Master και εναπόκειται στην πολιτεία η οριστική θεσμοθέτηση.
·           Στην ιδιότητα μέλους του ΤΕΕ και στην υπαγωγή τους, ηθικά τουλάχιστον, στον Κώδικα Δεοντολογίας του, παράλληλα με την υπηρεσιακή τους ιδιότητα.
·           Στην άδεια άσκησης του επαγγέλματος και στο περιεχόμενο των επιμέρους επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα, που αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την πρόσληψή τους στο Δημόσιο, καθώς και για την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων κατά τις επί μέρους ενέργειες παραγωγής του τεχνικού έργου. Αποτελεί δε απαραίτητο προσόν διορισμού τους η άδεια άσκησης του επαγγέλματος, διότι από την πρόσκτηση της και όχι από το δίπλωμα του Πολυτεχνείου, προκύπτει το δικαίωμα εφαρμογής των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων ανά ειδικότητα. Επί τη βάση αυτής συνεπώς εγγυοδοτείται το παρεχόμενο τεχνικό έργο μέσω της υπογραφής τους, την οποία δεσμεύει και χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα το Δημόσιο, απαγορεύοντάς τους και σωστά, κάθε άσκηση ιδιωτικού έργου.
  Στο σημείο αυτό οφείλουμε να επισημάνουμε ότι από τους τρεις  κλάδους για τους οποίους απαραίτητο στοιχείο διορισμού στο Δημόσιο είναι η άδεια άσκησης επαγγέλματος, μόνο οι Μηχανικοί έχουν ενταχθεί στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου. Οι δύο άλλοι κλάδοι (Γιατροί και Δικηγόροι) αμείβονται με διαφορετικές μισθολογικές ρυθμίσεις όταν προσλαμβάνονται υπό αυτές τις ιδιότητες στο Δημόσιο.
·           Στις ποινικές ευθύνες για πράξεις που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους, πέραν των όσων προβλέπει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας για το σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων, οι οποίες σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα (άρθρο 286), σε περίπτωση αστοχίας ακόμη και εν τη απουσία τους, τους θεωρεί υπεύθυνους και διώκονται ποινικά και αυτεπαγγέλτως. Σημειώνουμε ότι οι ποινικές ευθύνες των Μηχανικών τους ακολουθούν δια βίου αφού έχει καταργηθεί κατ΄ ουσία η παραγραφή για τέτοιου είδους αδικήματα, μετά τους σεισμούς του Αιγίου, από τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης κ. Πεπονή (η παραγραφή αρχίζει μετά τη έλευση του οποιουδήποτε αποτελέσματος).
·           Στην ιδιαιτερότητα της κοινωνικής ασφάλισης των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου, οι οποίοι, εκτός των Ταμείων του Δημοσίου, είναι ασφαλισμένοι και στο ΤΣΜΕΔΕ. Μάλιστα μετά τις τροποποιήσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας το 1993, οι προσλαμβανόμενοι από τότε στο Δημόσιο, ασφαλίζονται αποκλειστικά στο ΤΣΜΕΔΕ.
·           Στην φύση των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, αφού η άσκηση των καθηκόντων τους, επιβάλλει τη συχνή μετακίνησή τους εκτός έδρας, είτε για την επίβλεψη έργου ή μελέτης, είτε για την πραγματοποίηση απαιτουμένων ελέγχων, προκειμένου σε κάθε περίπτωση να εκπληρώσουν το ρόλο τους ως ελεγκτικού μηχανισμού  και να διασφαλίσουν την ποιότητα και την οικονομία των παρεχόμενων αγαθών.

Κύριοι Υπουργοί,Ο Κλάδος, με όλα τα παραπάνω στοιχεία που περιγράψαμε και έχοντας επωμισθεί σε μεγάλο βαθμό την μεταπολεμική ανασυγκρότηση της χώρας, είχε καταφέρει σημαντικές μισθολογικές διαφοροποιήσεις μέχρι τουλάχιστον το 1984, όταν και θεσπίστηκε για πρώτη φορά από την τότε Κυβέρνηση το ισοπεδωτικό "ενιαίο μισθολόγιο" στο Δημόσιο.   Έκτοτε και με μακροχρόνιους αγώνες πέτυχε μια σειρά οικονομικών και θεσμικών κατακτήσεων επιβάλλοντας στην πράξη ειδικές ρυθμίσεις για τους Μηχανικούς του Δημοσίου.
Στην αναγνώριση βέβαια από την πολιτεία των ιδιαιτεροτήτων του Κλάδου, πέρα από την πίεση των συνδικαλιστικών αγώνων, συνέτεινε  και η καθοριστική συμμετοχή του στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος μέσω των αλλεπάλληλων Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης, η αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και ιδιαίτερα μεγάλων πυρκαγιών (Ηλεία) και καταστροφικών σεισμών, που έπληξαν ακόμη και το Λεκανοπέδιο της Αττικής (1999) και βέβαια τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004
 Στο σημείο αυτό οφείλουμε να διευκρινίσουμε ότι ο Κλάδος δεν διέπεται από συντεχνιακή αντίληψη. Συντάσσεται και στηρίζει κατά κανόνα τις διεκδικήσεις του συντεταγμένου συνδικαλιστικού κινήματος της χώρας και της ΑΔΕΔΥ, διατηρώντας βέβαια την αυτονομία του. Κυρίαρχος στόχος του όλα αυτά τα χρόνια ήταν και παραμένει, η αναβάθμιση των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών της χώρας με παράλληλη αναβάθμιση, οικονομική και θεσμική, του συνολικού στελεχιακού τους δυναμικού, ώστε να μπορούν να εκπληρώσουν  αποτελεσματικά την συνταγματική τους επιταγή για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Ελληνικού λαού στον Τεχνικό Τομέα, στον αντίποδα των ποικιλώνυμων συμφερόντων που τόσο έχουν ταλαιπωρήσει τον τόπο τις τελευταίες δεκαετίες. Εκεί συνέτειναν άλλωστε οι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις και Συμφωνίες που συνάψαμε πρώτοι εμείς από όλες τις Ομοσπονδίες του Δημοσίου, το 2000, 2001 και 2002, στα πλαίσια του νόμου για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στο Δημόσιο (διαδικασία που έχει σταματήσει από το 2003), αντίγραφα των οποίων σας επισυνάπτουμε. 
Τελικά ο Κλάδος κατόρθωσε να διαμορφώσει :
·        Μισθολογική διαφοροποίηση, με τη θέσπιση εδώ και χρόνια δύο ειδικών επιδομάτων, που  εφαρμόζονται προσθετικά στις διατάξεις του ενιαίου μισθολογίου όπως ισχύει σήμερα. Η διαφοροποίηση αυτή πιστοποιεί την υπηρεσιακή ιδιαιτερότητα των Διπλωματούχων Μηχανικών και τα δύο επιδόματα καλύπτουν τελικά, έστω και εν μέρει, την αξία της εργασίας των Μηχανικών, πέραν της γενικής, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί στο πλαίσιο του ενιαίου μισθολογίου των Δημοσίων υπαλλήλων. Τούτο οφείλεται, συνεκτιμώντας  και τα παραπάνω, στο ότι αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη, αστική και ποινική, έναντι των τρίτων που συναλλάσσονται με τις δημόσιες υπηρεσίες, στο πλαίσιο των επιστημονικών – τεχνικών υπηρεσιών που έχουν δικαίωμα να παρέχουν, σύμφωνα με την επαγγελματική τους άδεια αφ΄ ενός και τις ειδικές δικαιοδοτήσεις που τους επιβάλλει η εφαρμογή της τεχνικής νομοθεσίας αφ΄ ετέρου.
Τα παραπάνω επιδόματα που θεσπίστηκαν διαχρονικά από την πολιτεία και από Κυβερνήσεις διαφορετικού κομματικού προσανατολισμού, αποβλέπουν, σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, στην παροχή οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή των Διπλ. Μηχανικών στην Δημόσια Διοίκηση, με πρόσθετα οικονομικά κίνητρα σε όσους απασχολούνται σε προβληματικές περιοχές, αλλά και σαν αντιστάθμισμα των επί πλέον ποινικών ευθυνών που φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Από τη θέσπισή τους και μέχρι σήμερα αποτελούν τακτικές μηνιαίες εκταμιεύσεις από ειδικούς λογαριασμούς πού έχουν συσταθεί νομοθετικά για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης και καταβάλλονται σταθερά ανά δίμηνο σε όλους τους Μηχανικούς. Δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό του κράτους και προέρχονται ο μεν πόρος του 7‰ (Ν. 2430/1996) από ποσοστό πάνω στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που προορίζεται για μελέτες και έργα,  ο δε πόρος του 6‰ ( Ν. 2166/1993) από αντίστοιχη μείωση του θεσμοθετημένου εργολαβικού οφέλους (18%) που καταβάλλεται στους εργολήπτες με κάθε πληρωμή λογαριασμού δημοσίου έργου. Ιδιαίτερα ο τελευταίος πόρος, που θεσπίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εργοληπτικών οργανώσεων, δεν βαρύνει καν τον προϋπολογισμό του κράτους.  Σήμερα τα καθαρά ποσά μηνιαίως και μετά τις περικοπές που επέβαλε πέρυσι η Κυβέρνηση, ανέρχονται σε 350 € για το 7‰ και 50 € περίπου για το 6‰.
·        Την Νομική Κάλυψη για όλους τους Τεχνικούς υπαλλήλους (άρθρο 42 του Ν. 3316/2005) με την οποία ο Τεχνικός υπάλληλος όταν κατηγορηθεί για πράξεις ή παραλήψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του και αθωωθεί τελεσιδίκως, δικαιούται αποζημίωσης για όλα τα δικαστικά στάδια, ίσης με αυτή που προβλέπει ο Κώδικας Αμοιβής των Δικηγόρων. Αυτή η ρύθμιση έστω και με ατελή τρόπο έγινε σε εφαρμογή του άρθρου 5 της Ειδικής Συλλογικής Συμφωνίας του 2002 που υπέγραψε η Ομοσπονδία μας με το Ελληνικό Δημόσιο. Σε εφαρμογή του νόμου αυτού, έχουν εκδοθεί ήδη οι απαιτούμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα του Δημοσίου σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο.
·        Την ειδική ρύθμιση για τις αποζημιώσεις των εκτός έδρας μετακινήσεων των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου  και των αποφοίτων ΤΕΙ. Με το άρθρο 2 του  Ν. 3554/2007 και σε εφαρμογή της παραπάνω Συλλογικής Συμφωνίας καθώς και Ειδικού Πορίσματος των συναρμόδιων Υπουργείων, ψηφίστηκε αυτή η ειδική ρύθμιση με την οποία δόθηκε η δυνατότητα στους Υπουργούς Οικονομικών και ΠΕΧΩΔΕ να καθορίζουν διαφορετικά τις αποζημιώσεις των Εκτός Έδρας μετακινήσεων των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου και των αποφοίτων ΤΕΙ. Η ΚΥΑ που ακολούθησε, όρισε πράγματι αυξημένες αποζημιώσεις αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του Κλάδου. Άσχετα αν στα πλαίσια τις βαθιάς οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, η παραπάνω διάταξη καταργήθηκε με το Ν. 3833/15-3-2010, παραμένει η θεσμική κατάκτηση, η οποία αναμένουμε να αποτυπωθεί ξανά στην κυοφορούμενη Απόφαση που προβλέπει ο νέος Νόμος.
·        Σε υλοποίηση των Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας του 2000, 2001 και 2002 (ΦΕΚ 1627 Β/2000, 1811 Β/2001 και 1633 Β/2002), σχετικές με την Επιμόρφωση των Μηχανικών του Δημοσίου, η Ομοσπονδία μας μέσω της Ειδικής Μόνιμης  Επιτροπής Επιμόρφωσης και μετά από τη διαπιστωμένη αδυναμία του ΙΝΕΠ, επεξεργάστηκε και διαβίβασε προς αυτό από το 2003, πλειάδα ολοκληρωμένων  Ειδικών Επιμορφωτικών Προγραμμάτων για Διπλ. Μηχανικούς, που καλύπτουν σεμινάρια για πάνω από 26 Θεματικές Ενότητες του τεχνικού αντικειμένου στη Δημόσια Διοίκηση. Από τότε και μέχρι σήμερα εξακολουθούν να υλοποιούνται κάθε χρόνο επικαιροποιημένα  και να επιμορφώνουν ιδιαίτερα τους νέους Μηχανικούς της Περιφέρειας, ώστε αυτοί να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις αυξημένες ανάγκες των Υπηρεσιών τους.

Κύριοι Υπουργοί,

Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις συνεπώς, αναγνωρίζουν την ιδιαιτερότητα του Κλάδου μας και αποτελούν στην πράξη ουσιώδη παράγοντα προσδιορισμού της αξίας της εργασίας των Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο, διαμορφώνοντας στην ουσία " ειδικό μισθολόγιο" για τους ίδιους, που όχι μόνο δεν θα πρέπει να θιγεί, αλλά να αναγνωριστεί με συντεταγμένο τρόπο από το νέο μισθολόγιο για τους Δημοσίους Υπαλλήλους,  που προτίθεται να θεσπίσει άμεσα η Κυβέρνηση. Στο σημείο αυτό οφείλουμε να εξηγήσουμε ότι την ευθύνη για την αύξηση των αποδοχών μας μέσω επιδομάτων, την έχουν οι Κυβερνήσεις. Κάθε φορά που διατυπώναμε το αίτημα για μισθολόγιο Μηχανικών, αναγνώριζαν μεν τη δίκαια απαίτηση καθώς και την αποτυχία του "ενιαίου μισθολογίου", ικανοποιούσαν όμως τα αιτήματά μας, μέσω επιδομάτων, μη επιλύοντας οριστικά το πρόβλημα. Επιπρόσθετα και παρά το γεγονός ότι καταβάλλονται ισόποσα σε όλους τους Μηχανικούς, εξακολουθεί να ισχύει η ανισότητα των συνολικών αποδοχών μεταξύ τους. Και τούτο διότι, αναλόγως με την Υπηρεσία που υπηρετεί ο καθένας λαμβάνει και επί πλέον το επιχώριο επίδομα μαζί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του χώρου του, που  ως γνωστόν, ποικίλει αναλόγως, με μεγάλες διαφορές από Υπηρεσία σε Υπηρεσία. Προς τούτο και παράλληλα με το πάγιο αίτημα για μισθολόγιο Μηχανικών, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συνεχίζει να διεκδικεί ως πρώτο βήμα για την υλοποίησή του, την "ομογενοποίηση" των αποδοχών για όλους, στο ύψος εκείνων τουλάχιστον που έχουν διαμορφωθεί για τους Μηχανικούς υπαλλήλους του τ. ΥΠΕΧΩΔΕ.
Σήμερα που το θέμα του νέου μισθολογίου είναι επίκαιρο, είμαστε πρόθυμοι να διαπραγματευτούμε για την υλοποίησή του αφού όπως ανακοινώνεται  τα Κλαδικά μισθολόγια δεν αποκλείονται από την πολιτική της Κυβέρνησης. Θεωρούμε μάλιστα,  ότι όπως αποδείξαμε παραπάνω, έχουμε διαμορφώσει την ηθική και νομική βάση για την υλοποίησή του. Θεωρούμε επίσης ότι σε συνθήκες βαθιάς κρίσης που βιώνει η χώρα μας, ο    ανθρώπινος παράγοντας και ιδιαίτερα οι επιστήμονες που αποτελούν τον κινητήριο  μοχλό της παραγωγικής βάσης, πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής και να μην οδηγηθούν σε  πλήρη απογοήτευση και αδράνεια. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης στο νευραλγικό Τεχνικό Τομέα της χώρας. Τα αποτελέσματα άλλωστε της υλοποίησης της πολιτικής του Μνημονίου μέχρι σήμερα το αποδεικνύουν. Οι οριζόντιες μειώσεις αποδοχών, η απαξίωση του Δημοσίου και συνολικά των στελεχών του, οδήγησαν σε απενεργοποίηση του δυναμικού του, με αποτέλεσμα να ενταθεί έτι περαιτέρω η οικονομική ύφεση που βιώνουμε. Η ανάταξη της κατάστασης δεν μπορεί να γίνει ούτε με  όρους     άκρατου λαϊκισμού και επιστροφή στη δεκαετία του ΄80, ούτε με όρους νεοφιλελεύθερης πολιτικής, που θεοποιώντας την αγορά οδηγεί σε εκτεταμένες ιδιωτικοποιήσεις και θέτει στο περιθώριο το Δημόσιο Τομέα.
Η ανάταξη της οικονομίας περνάει αναγκαστικά  μέσα από την ανάταξη του Δημόσιου και κυρίως μέσω της αναβάθμισης των στελεχών του  και της αξιοποίησης του συνολικού δυναμικού του. Οι αναγκαίες αναδιαρθρώσεις πρέπει να σταματήσουν να ανατίθενται σε διάφορες εταιρείες συμβούλων και ξένων οίκων και να  αποτελούν προϊόν εγκεφαλικών διεργασιών και μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλες χώρες στα "καθ΄ ημάς".  Οφείλουν να στηρίζονται πρωτίστως στις πραγματικές συνθήκες της χώρας και να αξιοποιούν το υπάρχον δυναμικό που τις γνωρίζει, παύοντας να διατελεί " εν υπνώσει", παραγκωνισμένο και αναξιοποίητο. Μια ματιά στους επισυναπτόμενους πίνακες αναφορικά με τους απασχολούμενους Διπλ. Μηχανικούς στο Δημόσιο και στα ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την ανάγνωσή τους, πέρα από το πλήθος των ειδικοτήτων το γεγονός ότι τα 2/3 από αυτούς ανήκουν στην παραγωγική ηλικία μέχρι 49 ετών, αρκεί να αποδείξει ότι με την κατάλληλη διαχείρισή του, αυτό το δυναμικό μπορεί να απελευθερώσει τεράστιες δυνάμεις και να βοηθήσει τη χώρα σ΄ αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Σε ότι μας αφορά ως επιστήμονες και ως εργαζόμενοι, έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε τη γνώση και τα προσόντα που κατακτήσαμε μέσω των σπουδών μας, καθώς και την αξία της εργασίας μας και το ρόλο μας ως δημόσιοι λειτουργοί. Δεν θα επιστρέψουμε στο 1984. Συμπαραστάτες μας είναι το σύνολο των Διπλ. Μηχανικών της χώρας. Πρόσφατα μόλις η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, στήριξε με απόφασή της το βασικό μας αίτημα για Μισθολόγιο Μηχανικών.

Κύριοι Υπουργοί,

Αυτή την περίοδο βιώνουμε τη μεγαλύτερη κρίση που έχουμε γνωρίσει σαν χώρα, τις συνέπειες της οποίας  έχουμε υποστεί σε μεγάλο βαθμό και εμείς που εργαζόμαστε στη Δημόσια Διοίκηση. Έχουμε ήδη σημαντικότατες απώλειες στις αποδοχές μας, μεγάλες ανατροπές-επί το δυσμενέστερο- στα εργασιακά, επαγγελματικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Παράλληλα εισπράττουμε τις συνέπειες πλήθους θεσμικών και λειτουργικών αλλαγών που συντελούνται στην Δημόσια Διοίκηση (Καλλικράτης και Οργανισμοί, αναθέσεις έργων των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών σε ιδιωτικοποιημένα σχήματα κ.λ.π). Όλα τα παραπάνω διογκώνουν σε μεγάλο βαθμό τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζαμε σαν Κλάδος. Δεν μπορούμε πλέον να υποστούμε άλλη περαιτέρω οικονομική και θεσμική υποβάθμιση.
Υπερασπιστήκαμε με συνέπεια και θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον Δημόσιο Τομέα και την αναβάθμισή του καθώς και την αξία της αγοραστικής μας δύναμης. Γνωρίζουμε ότι πολλές φορές οι θέσεις μας δημιουργούν αρνητικά αντανακλαστικά σε κάποιους Κυβερνητικούς παράγοντες. Είμαστε αποφασισμένοι ωστόσο να εμμείνουμε και να προσπαθήσουμε να πείσουμε μέσα από διάλογο, τον οποίο θεωρούμε πεμπτουσία της Δημοκρατίας, για την ορθότητα των θέσεών μας.
Σας καλούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία μέσω κοινών συναντήσεων, είτε με εσάς είτε με τους όποιους εκπροσώπους εσείς μας ορίσετε. Αυτό άλλωστε μας υποσχέθηκε ο Υφυπουργός κ. Σαχινίδης σε πρόσφατη συνάντηση μαζί του, που πραγματοποιήθηκε με τη μεσολάβηση του Προέδρου του ΤΕΕ.
Ελπίζοντας ότι αυτή τη φορά δε θα μείνει αναπάντητο το αίτημά μας και ότι θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση από μέρους σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία μας ζητηθεί.  

Συνημμένα :
1.                    Αντίγραφα Ειδικών Συλλογικών Συμβάσεων,
Ειδικών Συλλογικών Συμφωνιών και πορισμάτων μεταξύ
της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και του Ελληνικού Δημοσίου.
2.                    Πίνακες σχετικούς με τους απασχολούμενους
στο Δημόσιο Διπλ. Μηχανικούς.

4 σχόλια:

 1. Αρκεί να μην εξαιρούνται πάλι οι εκπαιδευτικοί μηχανικοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. η συσπείρωση δεν είναι από αυτούς που ορθώνουν τοίχους μεταξύ των εργαζομένων, θεωρούμε ότι αυτό που λέμε ομογενοποίηση προς τα πάνω των απασχολούμενων στο δημόσιο μηχανικών περιλαμβάνει και τους εκπαιδευτικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. τελικα καταργηθηκαν τ δυο ειδικα επιδοματα 6 και 7/1000. τι εγινε? απλα δεν καταβαλλονται τα χρηματα η υπαρχουν καποιες αποφασεις? κινουμαστε νομικα?πως?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έχουν καταργηθεί με τον 4024/11 και τα δύο ως διακριτά επιδόματα. Το 7 που ήταν από τον κρατικό προϋπολογισμό, έχει εξαφανιστεί από τον προϋπολογισμό, το 6 συνεχίζει να παρακρατείται από τους εργολάβους στα έργα, αποδίδεται σε ένα λογαριασμό του ΤΣΜΕΔΕ και κάθεται εκει πέρα. Για το 7 έχει γίνει προσφυγή συνολική από την ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για την ακύρωση της κατάργησης του και περιμένουμε την εκδίκαση της (μέσα στο 2014 οι πρώτες γιατί θα γίνουν ανά περιοχή). Για το 6 μετά από ενέργειες της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ το θέμα πήγε στο Νομικό Συμβούλειο του κράτους το αποφάνθηκε με ψήφους 5-2 (αν θυμάμαι καλά) ότι δε μπορούμε να το πάρουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή