Παρασκευή, 18 Μαρτίου 2011

Σχέδιο ψηφίσματος στη συνέλευση του ΣΜΤ Βόρειας Ελλάδος

Αναδημοσιεύουμε σχέδιο ψηφίσματος στη συνέλευση του ΣΜΤ Βόρειας Ελλάδος.

ΑΝΟΙΧΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Το νομοσχέδιο «για το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων» στέλνει τους συναδέλφους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς κάτω από το όριο επιβίωσης και ταυτόχρονα αποτελεί για τους μισθωτούς μηχανικούς αιτία για περαιτέρω συρρίκνωσης μισθών και δικαιωμάτων. Η κατάργηση του κώδικα ελάχιστων αμοιβών και της διαδικασίας κατάθεσης της αμοιβής του μηχανικού ως όρου για την έκδοση της οικοδομικής άδειας, σημαίνει ότι καταργείται κάθε διασφάλιση για την αμοιβή της εργασίας του μηχανικού. Η κίνηση αυτή στοχεύει στη μείωση του κόστους εργασίας σε όλα τα επίπεδα και θα ωφελήσει μόνο τις τράπεζες και τις μεγάλες κατασκευαστικές και μελετητικές εταιρείες. Οι άτυπες «εκπτώσεις» που γίνονταν έβρισκαν ένα φραγμό στην ελάχιστη προβλεπόμενη αμοιβή. Καταργώντας αυτή την ασφαλιστική δικλείδα δεν θα παγιωθεί απλά η ήδη απαράδεκτη υπάρχουσα κατάσταση, αλλά θα γίνει κατά πολύ χειρότερη. Η απελευθέρωση των αμοιβών και η έκθεση στον αυθαίρετο ανταγωνισμό με μία αγοραία λογική θα αποχαλινώσει την επίθεση των τεχνικών εταιρειών, στους μισθούς και τα εργασιακά δικαιώματα απέναντι σε χιλιάδες μηχανικούς, αποφοίτους ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ, που εργάζονται σε αυτές, με το πρόσχημα οι εταιρείες να γίνουν πιο «ανταγωνιστικές». Επιπλέον θα οδηγήσει σε «κλείσιμο» της πλειοψηφίας των μικρών γραφείων αυτοαπασχολούμενων μηχανικών που δε θα μπορούν να ανταποκριθούν πλέον στις απαιτήσεις της αγοράς, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ήδη υψηλή ανεργία του κλάδου. Αύξηση η οποία θα οδηγήσει στο άμεσο μέλλον σε ακόμα πιο εντατική εκμετάλλευση των εργαζομένων σε τεχνικές, μελετητικές και κατασκευαστικές εταιρίες.   
Η «απελευθέρωση των επαγγελμάτων», αποτελεί εδώ και δυο τουλάχιστον δεκαετίες πάγιο στόχο των δυνάμεων του κεφαλαίου και της ΕΕ, καθώς και «όρο» της πολιτικής του Μνημονίου, όρος μάλιστα ψευδεπίγραφος σε επαγγέλματα απολύτως ανοικτά όπως των μηχανικών. Στην ουσία η επίθεση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη επίθεση στον κόσμο τις εργασίας με κομβικό σημείο την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την περεταίρω απαξίωση της ανθρώπινης εργασίας για να γίνει πιο ελκτική και εκμεταλλεύσιμη από το κεφάλαιο  και αποσκοπεί στην άρση όλων των εργατικών κατακτήσεων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Στην κατεύθυνση του «ανοίγματος» του επαγγέλματος του μηχανικού οι τελευταίες κυβερνήσεις έχουν αναλάβει σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η αποσύνδεση πτυχίου – επαγγέλματος (μέσω των οδηγιών της ΕΕ), η ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων Έργων και η συγκέντρωση του τεχνικού έργου σε λίγους κατασκευαστικούς ομίλους. Η πολιτική αυτή όχι μόνο δεν έφερε τίποτε θετικό για τους εργαζόμενους μηχανικούς και το παραγόμενο έργο, αλλά αντίθετα αποτέλεσε σημαντικό μοχλό για τη δραματική επιδείνωση της θέσης τους και την συνεχή υποβάθμιση της ποιότητας των τεχνικών έργων, αφού αυτά αντιμετωπίζονται αποκλειστικά ως μέσο κερδοφορίας. Οι περιπτώσεις των «απελευθερώσεων» που έχουν ήδη υλοποιηθεί σε άλλους τομείς δείχνουν τι μέλει γενέσθαι με χαρακτηριστικότερο τον τομέα των τηλεπικοινωνιών: δραματική επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων και ακριβότερο προϊόν για τους πολίτες και εκ νέου εκχώρηση υπηρεσιών σε ιδιώτες.
 Απέναντι σε αυτή την εξέλιξη η κυβέρνηση βρήκε στη διοίκηση του ΤΕΕ έναν πρόθυμο συνομιλητή. Αρχικά συνδιαμόρφωσε, επικρότησε και προώθησε την επιμέρους κατάργηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων μέσω του ΚΕΝΑΚ και στη συνέχεια δέχτηκε την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών «υπό προϋποθέσεις», όπως δήλωσε με δελτίο τύπου. Μονό που οι προϋποθέσεις που έθεσε ήταν ξένες προς το συμφέρων των μηχανικών που υποτίθεται ότι εκπροσωπεί. Το μόνο για το οποίο κόπτεται είναι η εξασφάλιση των εισφορών υπέρ του ΤΕΕ και του ΤΣΜΕΔΕ από αμοιβές που ουσιαστικά δεν θα καταβάλλονται, προκειμένου να μπορέσει να επιβιώσει και να αναπαραχθεί ο γραφειοκρατικός του μηχανισμός. Διευκόλυνε την ψήφιση του νόμου και συμμετέχει δια του προέδρου του στη διαβούλευση για τη διαμόρφωση των Προεδρικών Διαταγμάτων τα οποία θα τον εφαρμόσουν στην πράξη. παζαρεύοντας με την κυβέρνηση ζητώντας να γίνει το ΤΕΕ ο φορέας πιστοποίησης όλων των τεχνικών επαγγελμάτων, με επιβολή συνεχών σεμιναρίων, εξετάσεων πολυκατακερματισμό και εν τέλει κατάργηση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, όπως εξάλλου ήδη γίνεται με τους φραγμούς που τίθενται για την διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων βάσει του ΚΕΝΑΚ. Ήδη οι διάφοροι «ειδήμονες» της επιτροπής επαγγελματικών θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ προτείνουν για την παροχή άδειας ασκήσεως επαγγέλματος προυπηρεσία εν είδει πρακτικής άσκησης και αυστηρές εξετάσεις. Αυτό είναι το λεγόμενο πιστοποιημένο… «ανοιχτό» επάγγελμα. Πολυκατακερματισμός του και αποκλεισμός από την άσκηση του της μεγάλης πλειοψηφίας συναδέλφων με κλειστούς αριθμούς σεμιναρίων επί χρήμασι, εξετάσεις και μια σειρά από απαράδεκτες προϋποθέσεις που ουδεμία σχέση έχουν με επιστημονικά κριτήρια τα οποία κατοχυρώνονται στο πτυχίο.
Μπροστά σε αυτή την κανιβαλική επίθεση δεν μας αντιστοιχεί ο ρόλος που αναλαμβάνει η διοίκηση του ΤΕΕ, ρόλο επαίτη που ζητά από το κράτος να επιταχύνει την ανάπτυξη με ΕΣΠΑ, ΣΔΙΤ, συμβάσεις παραχώρησης και fast track. Εμείς θέλουμε να διεκδικήσουμε με αγωνιστικό τρόπο μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς και τους φοιτητές των πολυτεχνικών σχολών που πλήττοντται με ακόμα πιο οδυνηρό τρόπο, την αξιοπρέπεια, τη δουλειά, την κοινωνική ασφάλιση, ως εργαζόμενοι που αξιοποιούν την επιστημονική τους γνώση για λογαριασμό της κοινωνίας και όχι του κέρδους.  Οι μισθωτοί μηχανικοί δίνουμε ήδη μια καθημερινή μάχη στους χώρους εργασίας για την διασφάλιση της ποιότητας των έργων απέναντι στην εργοδοσία που επιζητώντας την γρήγορη περάτωση και πληρωμή του έργου δε «σκαλώνει» στο θέμα της ποιότητας. Η εξαφάνιση των εργασιακών μας δικαιωμάτων αποσκοπεί στο να καθυποτάξει τον μηχανικό από φορέα διασφάλισης και εξυπηρέτησης κοινωνικών αναγκών, σε έρμαιο ιδιωτικών ή και κρατικών (όπως η ρύθμιση για τους ημιυπαίθριους) συμφερόντων. Η κατάρρευση του συστήματος των αμοιβών και η περαιτέρω απελευθέρωση του ανταγωνισμού θα ευτελίσει το επίπεδο μελετών και επιβλέψεων, πράγμα που τελικά επιστρέφει στο κοινωνικό σύνολο
Η πολιτική της κυβέρνησης προσπαθεί να στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη, στην πραγματικότητα όμως πλήττει όλη την κοινωνική πειοψηφία. Αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, δημόσιοι υπάλληλοι, άνεργοι και φοιτητές, πρέπει όλοι μαζί να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας,ορθώνοντας ένα αγωνιστικό αντίπαλο δέος από τα κάτω , βάζοντας στο στόχαστρο όχι μόνο την αντιλαϊκή πολιτική, αλλά και τα παπαγαλάκια της στον κλάδο. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να διαλέξουν την αγωνιστική διέξοδο, στον πόλεμο που κυρήχτηκε ενάντια στην εργασία και τα δικαιώματα μας.
Μέσα από το σωματείο κάνουμε κάλεσμα για τη συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής ενάντια στην κατάργηση του κώδικα ελάχιστων αμοιβών και του κατακερματισμού των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, με στόχο το συντονισμό, τη συμπόρευση και την άμεση εμπλοκή όλων των πληττόμενων εργαζόμενων, για την ανατροπή της κυβερνητικής πολιτικής και των επιπτώσεων της στην εργασία, το επάγγελμα , το περιβάλλον, τον παραγώμενο χώρο, τις ζωές μας.  Σε αυτή την προσπάθεια θεωρούμε αναγκαίο το συντονισμό μας με φοιτητικούς και επιστημονικούς συλλόγούς καθώς και με τα διαφορα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου.
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ-ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΠΛΗΡΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ-ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ
ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ
·      ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/4 ΚΑΙ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
·       ΜΑΖΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΚΤΜ ΤΗΣ 21/3 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ Π.Δ. ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου