Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

Νέο ασφαλιστικό-εργασιακό νομοσχέδιο "Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης"Από τις 23 Νοεμβρίου 2023, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο: «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2023.

Με μια φράση του νομοσχεδίου περιγράφεται πλήρως ο σκοπός της κυβέρνησης μέσα από τα λεγόμενα "Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης" που είναι:
"να καλλιεργηθεί η κουλτούρα συνταξιοδοτικής αποταμίευσης στους ασφαλισμένους προς όφελος των ιδίων"

Ατομική ευθύνη δηλαδή για την κυβέρνηση και η ασφάλιση των εργαζομένων και οι συντάξεις των συνταξιούχων.

Στον κλάδο των μηχανικών έχει ιδρυθεί από 01.01.2017 το ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) το οποίο είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και παρέχει υπηρεσίες Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας σε Πιστούχους – Μέλη του και σε τεχνικές εταιρείες και στο οποίο σκανδαλωδώς παραχωρήθηκαν από τις κυβερνήσεις ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ μεγάλο μέρος των αποθεματικών του παλαιού ασφαλιστικού φορέα των μηχανικών ΤΣΜΕΔΕ.

Στο καταστατικό του ΤΜΕΔΕ όμως υπάρχει σαφής πρόβλεψη και για ασφαλιστικές παροχές καθώς:
"Με απόφαση της ΔΕ το Ταμείο μπορεί να ιδρύσει και άλλους κλάδους ασφαλιστικής προστασίας ύστερα από έγκριση του Υπουργείου"

Μάλιστα λίγο πριν από την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ στα τέλη του 2016 και τη δημιουργία του ΕΦΚΑ υπήρξε πρόταση από τον πρόεδρο του νέου φορέα ΤΜΕΔΕ και τις εργοδοτικές ενώσεις του κλάδου για την "Εξαίρεση των κλάδων Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ από το ΕΤΕΑΕΠ και ένταξή τους ως αυτοτελείς κλάδοι στο νεοϊδρυθέν ταμείο ΤΜΕΔΕ"

Η πρόταση αυτή μετά από μαζική δική μας παρέμβαση στη ΔΕ του ΤΕΕ είχε απορριφθεί.

Όπως φαίνεται όμως για την κυβέρνηση της ΝΔ είναι άμεση προτεραιότητα η μεταφορά της υποχρέωσης της πολιτείας για τη χρηματοδότηση και την παροχή κοινωνικής ασφάλισης σε ατομική ευθύνη των πολιτών, μέσα από την ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης σε όλα τα επίπεδα (υγεία, πρόνοια, σύνταξη, ασφάλεια κατοικιών και υποδομών κ.α.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου