Τρίτη, 28 Σεπτεμβρίου 2021

Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Άττικα

Άραγε θυμάται κανείς τι απέγινε αυτό το 1.000.000.000 € από τις εισφορές μας που επενδύθηκε πανηγυρικά και πολλαπλώς στην Τράπεζα των Μηχανικών;
Θα πληρώσει κανείς για αυτό το έγκλημα σε βάρος των μηχανικών;

Tι θα πράξει ο ΕΦΚΑ ως μέτοχος της Attica Bank
Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 06:58

SOOC/Konstantinos Tsakalidis

Tης Ειρήνης Σακελλάρη

Μπορεί να μην ασκηθούν warrants από την πλευρά του ΕΦΚΑ σε ότι αφορά την Τράπεζα Αττικής, ωστόσο θα ασκηθούν σύμφωνα με τις υπάρχουσες εκτιμήσεις τα δικαιώματα του Οργανισμού για τα αδιάθετα της αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας όποτε αυτή συντελεστεί.

Η τράπεζα θα πραγματοποιήσει μεθαύριο Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για το σύνολο ή ορισμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα ακολουθήσει Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στις 27/09/2021

Τα θέματα όπως αυτά αναπτύχθηκαν στην ατζέντα της συνέλευσης αφορούν

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από €0,30 σε €18,00 με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split), και, προς το σκοπό επίτευξης ακεραίου αριθμού μετοχών, συνακόλουθη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση μέρους υφιστάμενου ειδικού αποθεματικού. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ποσoύ €136.838.692,60, μέσω μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής από €18,00 σε €0,20, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Σμβούλιο της Τράπεζας. Ανάκληση της απόφασης επί του Θέματος 15 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/07/2021 «Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό μέχρι €85.000.000,00 με μείωση της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών της, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού κατ’ άρθρο 31 παρ.2 του ν.4548/2018, και τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Τράπεζας που αφορά στο Μετοχικό Κεφάλαιο».

3. Συμπλήρωση/Τροποποίηση των εξουσιών που παρασχέθηκαν κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της 07/07/2021 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας για λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, προκειμένου ιδίως να παρασχεθεί η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο να περιορίζει ή να καταργεί το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, σύμφωνα με τα άρθρα 24 παρ.1 και 27 παρ. 4 Ν. 4548/2018.

Η άσκηση των δικαιωμάτων δεν αναμένεται να συναντήσει ενδιαφέρον σε πρώτη φάση και το ποσοστό των παλιών μετόχων θα υποστεί σημαντική απίσχναση . Τα warrants θα καταλήξουν στο χαρατοφυλάκιο του ΤΧΣ που θα είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας. Σημασία έχε ωστόσο το τι θα δεσμευτούν πως θα εισφέρουν στην αύξηση στρατηγικοί εταίροι και υποψήφιοι επενδυτές.

Για δύο εβδομάδες θα είναι ανοιχτό Virtual Data Room στην τράπεζα όπου οι υποψήφιοι επενδυτές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν σε βάθος την κατάσταση της τράπεζας και να αποφασίσουν σχετικά.

Μεγάλα funds έχουν οχληθεί και έχουν συζητήσει το θέμα της Attica Bank. ΑΤΤ Είναι ωστόσο αρκετά νωρίς για να εκτιμηθεί το ενδιαφέρον.

Attica Bank: Kλείνει το VDR, μπαίνει στην ευθεία για την ΑΜΚ

28 Σεπτεμβρίου, 2021 7:07 πμ

Το χρονοδιάγραμμα προτού οι σύμβουλοι, Axia Ventures και Euroxx, σε συνεργασία με την ΤτΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, εισηγηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank την πρότασή τους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου

Κλείνει σήμερα στις 9 το βράδυ το VDR της Attica Bank για την παροχή πληροφόρησης στους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ύψους από 120 έως 240 εκατ. ευρώ που έχει εξαγγείλει η Τράπεζα.

Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ζωηρό ενδιαφέρον από 12 + 1 ενδιαφερόμενους, με τον τελευταίο να εμφανίζεται προς το τέλος της διαδικασίας του VDR και να είναι Ινδός επιχειρηματίας, ο οποίος ενδιαφέρεται για επενδύσεις στην Ελλάδα και έχει ζητήσει πλήρη εμπιστευτικότητα.

Από τους πρώτους υποψήφιους ενδιαφερόμενους οι πληροφορίες αναφέρουν την Bain Capital, ενώ στους υποψήφιους συμπεριλαμβάνεται και το αμερικανικό fund JC Flowers. Και τους δύο παραπάνω ενδιαφερόμενους συμβουλεύει η UBS. Ενδιαφέρον φέρεται να έχει εκδηλώσει επίσης η Davidson Kempner, αλλά και η Ellington. Η τελευταία απέκτησε ακριβώς ένα μήνα πριν το 69% των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας της Attica Bank, Thea Artemis Financial Solution, στο πλαίσιο της τιτλοποίησης «Ωμέγα». Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δισεκατομμυριούχος Έλληνας επενδυτής Τέλης Μυστακίδης, ο οποίος είναι μέτοχος της Τράπεζας Πειραιώς (στη συνδυασμένη προσφορά μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η ΑΜΚ της Πειραιώς τον Απρίλιο, το ποσοστό του διαμορφώθηκε σε 2,90%), έχει αποκτήσει ποσοστό περί το 20% στην εξαγορά της Thea Artemis από την Ellington. Εφόσον η τελευταία προχωρήσει με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της Attica Bank, οι πληροφορίες φέρουν τον Τ. Μυστακίδη να προτίθεται να συμμετάσχει για μεγαλύτερο ακόμη ποσοστό μετοχών.

Το ενδιαφέρον των υποψηφίων αναμένεται να αποκρυσταλλωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Κατόπιν οι σύμβουλοι, Axia Ventures και Euroxx (οι οποίοι αναφέρεται πως έχουν πραγματοποιήσει επαφές με 75 επενδυτές για την ΑΜΚ της Attica Bank) θα πρέπει, σε συνεργασία με την ΤτΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, να εισηγηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank την πρότασή τους για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή θα γίνει είτε με ιδιωτικά κεφάλαια, εφόσον υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από επενδυτή/ές είτε θα καλυφθεί από το ΤΧΣ και τους μετόχους της Attica Bank, ΕΦΚΑ και ΤΜΕΔΕ.

Εν τω μεταξύ, στις 30 Σεπτεμβρίου πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ τα 16.533.102 warrants που αποκτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο (ΤΧΣ) και τα 8.776 που αποκτήθηκαν από τρίτους, όπως αυτά προέκυψαν μετά τη διαδικασία του reverse split των μετοχών της που υλοποίησε η Attica Bank. Τα συγκεκριμένα παραστατικά τίτλων θα έχουν μία περίοδο διαπραγμάτευσης 15 ημερών, μετά την οποία θα μετατραπούν σε μετοχές, διαμορφώνοντας και τα ποσοστά των μετόχων της Attica Bank.

Η τελική μετοχική σύνθεση θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, πριν ή μετά τις 15 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι το ποσό της ΑΜΚ θα κλείσει προς το ανώτερο ποσό του εύρους, εφόσον υπάρξει και στην πράξη ζωηρό ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.

– Η Τράπεζα εξέδωσε στις 16-08-2021, 992.512.679 δωρεάν (άνευ αντιπαροχής) παραστατικούς τίτλους δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών (οι «τίτλοι») υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου σε λογιστική μορφή και παρέδωσε αυτούς κατά κυριότητα στο Ελληνικό Δημόσιο με πίστωση τους στον Λογαριασμό Αξιογράφων που τηρεί το Ελληνικό Δημόσιο στο σύστημα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων.

– Οι υφιστάμενοι μέτοχοι ή/και τρίτοι επενδυτές είχαν δικαίωμα εξαγοράς των τίτλων με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο, κατά το χρονικό διάστημα από 31-08-2021 έως και την 15-09-2021.

– Oι υφιστάμενοι μέτοχοι, που άσκησαν κατά την ως άνω προθεσμία δικαίωμα εξαγοράς, απέκτησαν 475.067 τίτλους βάσει των δικαιωμάτων τους και 32.980 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, τρίτοι επενδυτές απέκτησαν 19.600 τίτλους εκ των αδιάθετων τίτλων, ήτοι συνολικά αποκτήθηκαν 527.647 τίτλοι, ενώ στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου παρέμειναν 991.985.032 τίτλοι.


– Το Δ.Σ. της 20-09-2021, σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. της 15-09-2021 για αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών δια της συνένωσης 60 μετοχών σε μία (reverse split), διαπίστωσε και ανακοινώνει την αυτοδίκαιη απομείωση των άνω τίτλων δια της συνένωσης εξήντα (60) τίτλων σε ένα (1). Ειδικότερα, οι 992.512.679 τίτλοι με τιμή εξαγοράς 0,1530 ευρώ ανά τίτλο απομειώνονται σε 16.541.878 τίτλους και η τιμή εξαγοράς εκάστου αναπροσαρμόζεται λόγω της συνενώσεως σε 9,18 ευρώ ανά αναπροσαρμοσμένο τίτλο. Εκ των τίτλων αυτών παραμένουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου 16.533.102 τίτλοι και αποκτώνται από μετόχους ή/και τρίτους 8.776 τίτλοι.

Η ανωτέρω διαπίστωση απομείωσης, η κατανομή και το καταβλητέο στο Ελληνικό Δημόσιο ποσό, θα τεθεί υπόψη και του Συμμετέχοντα του Δημοσίου.

– Τα χρηματικά κλασματικά υπόλοιπα που έχουν καταβληθεί καθ’ υπέρβαση των απαιτούμενων για την απόκτηση ακέραιου αριθμού τίτλων καθίστανται επιστρεπτέα στους μετόχους ή/και τρίτους που αιτήθηκαν την απόκτηση τίτλων.

– Οι 16.541.878 τίτλοι θα πιστωθούν στις μερίδες των δικαιούχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 και εφόσον έχει προηγηθεί η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων πραγματοποιείται στην τιμή εξαγοράς κάθε τίτλου, ήτοι (όπως έχει προσαρμοσθεί κατά τα παραπάνω) 9,18 ευρώ ανά τίτλο, οι δε τίτλοι τηρούνται και μεταβιβάζονται κατά τους όρους και τις διαδικασίες του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο οποίο θα τεθούν προς διαπραγμάτευση.

– Η διαπραγμάτευση των τίτλων θα διαρκέσει για δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους. Στη συνέχεια οι άνω τίτλοι μετατρέπονται αυτοδικαίως σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας με αναλογία ενός τίτλου σε μία μετοχή.

– Για την εισαγωγή των τίτλων στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και των μετοχών που θα προκύψουν από την μετατροπή των τίτλων έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129, το οποίο, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα δημοσιευτεί προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η Τράπεζα θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό για τυχόν προσαρμογές στη διαδικασία και στο χρονοδιάγραμμα εισαγωγής των τίτλων προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μετατροπής αυτών σε νέες μετοχές της Τράπεζας.

Αναστολή διαπραγμάτευσης για τη μετοχή της Attica Bank

Σε αναστολή διαπραγμάτευσης βρίσκεται από σήμερα 27/9 η μετοχή της Attica Bank, προκειμένου να γίνει η αύξηση ονομαστικής αξίας των μετοχών και το reverse split.

Ο αριθμός των μετοχών από 461,25 εκατ. θα γίνει 7,68 εκατ. και θα επανέλθουν προς διαπραγμάτευση στις 30 Σεπτεμβρίου με τιμή 4,80 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου