Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με την ΚΥΑ «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α ́ και β ́ βαθμού

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                            
Αρ. Πρωτ.   7885                                                            Αθήνα,  22/8/2019
                 Προς:   Πίνακας Αποδεκτών

Θέμα: Σχετικά με την ΚΥΑ «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής»

Κύριοι Υπουργοί, 

Πρόσφατα αναρτήθηκε το ΦΕΚ με την κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας και Οικονομικών (ΚΥΑ 43726/07-06-2019), με θέμα «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α ́ και β ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής». Σε αυτήν, περιγράφονται αναλυτικά οι κλάδοι-χώροι, οι ειδικότητες, οι εργασίες και τα μέτρα ατομικής προστασίας που οφείλουν οι αυτοδιοικητικές αρχές να παρέχουν προς τους εργαζομένους, αλλά και οι ιατρικές εξετάσεις και οι εμβολιασμοί που πρέπει να υποβληθούν. Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να παρέχει τα μέσα ατομικής προστασίας, ενώ ο εργαζόμενος υποχρεωτικά τα φοράει, για την ασφάλεια και υγιεινή του, και σε καμία περίπτωση δεν παρέχονται σε χρήμα.

Βάσει της ΚΥΑ 43726/07-06-2019, ορίζεται πως στους μόνιμους υπαλλήλους και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου, καθώς και στους συμβασιούχους μίσθωσης έργου των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, ανάλογα με τον κλάδο/ειδικότητα, τον χώρο και το αντικείμενο εργασίας, παρέχονται τα αναγκαία μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), καθώς και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και εμβολιασμοί για την ατομική προστασία αυτών.

Ενώ για πρώτη φορά υπάρχει ρητή αναφορά στους ΠΕ Μηχανικούς των Τεχνικών Υπηρεσιών (σελ.8) στους Επιβλέποντες Μηχανικούς και στις Επιβλέψεις Εκτέλεσης Έργων, υπάρχει όμως αδικαιολόγητη αναφορά μόνο σε Πολ. Μηχ. και Τοπ. Μηχ. και απουσία των υπόλοιπων εμπλεκόμενων ειδικοτήτων καθώς και απουσία των συναδέλφων που υπηρετούν σε Τμήματα Αυθαιρέτων και πραγματοποιούν αυτοψίες σε αυθαίρετα. Όπως προφανώς και εσείς και οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες γνωρίζουν, στη διαδικασία επίβλεψης έργου εμπλέκονται και οι υπόλοιπες ειδικότητες Μηχανικών (σύμφωνα με τα επαγγελματικά τους δικαιώματα) με σημαντικές αρμοδιότητες και αντιμετώπιση τουλάχιστον των ίδιων κινδύνων (Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί κλπ). Επίσης οφείλει να διασαφηνιστεί ότι η χορήγηση Γιαλών για Η/Υ (όπως περιγράφεται στη τελευταία Ενότητα – Διάφορα στη σελ. 11 της ΚΥΑ) αφορά όλους τους χειριστές Η/Υ, μεταξύ αυτών και τους Μηχανικούς που μεγάλο μέρος της εργασίας τους εκτελείται για ώρες μπροστά από μια οθόνη Υπολογιστή.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ είχε καταθέσει εγκαίρως τις προτάσεις της (εδώ και εδώ), αν και δεν είχε κληθεί σε συμμετάσχει στη σχετική επιτροπή. Έστω και την ύστατη στιγμή οι αβλεψίες αυτές οφείλουν να διορθωθούν ή μέσω της ερμηνευτικής Εγκυκλίου που οφείλει να εκδοθεί ή με τροποποίηση της ΚΥΑ.

Προφανώς αντίστοιχες διορθωμένες προβλέψεις πρέπει να επεκταθούν στο σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών που απασχολούνται και σε Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ασχολούνται με επιβλέψεις Εκτέλεσης Έργων και να μην περιοριστούν μονάχα στους Υπαλλήλους των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Κύριοι Υπουργοί

Σας καλούμε να παρέμβετε και να αποκαταστήσετε τις ελλείψεις αυτές για ένα ζήτημα που έχει ταλαιπωρήσει εκατοντάδες συναδέλφους μας Διπλωματούχους Μηχανικούς που απασχολούνται στον κρίσιμο τομέα της Επίβλεψης Έργων ή εκτελούν αυτοψίες. Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου