Δευτέρα, 15 Απριλίου 2019

Να αποσυρθεί το Ν/Σ Γαβρόγλου

«Πυρά" Συγκλήτου ΕΜΠ για το πολυνομοσχέδιο: Τεχνητή πανεπιστημιοποίηση- Μαζική “παραγωγή” πανεπιστημιακών Tμημάτων μηχανικών

“Με το νομοσχέδιο παραβιάζονται βασικές ακαδημαϊκές αρχές με την συστηματική οικειοποίηση ονομασιών σημερινών πανεπιστημιακών γνωστικών αντικειμένων, χωρίς τις αντίστοιχες προϋποθέσεις”
Τη ριζική αντίθεσή της με τις προωθούμενες αλλαγές στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας , διατυπώνει η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου πολυτεχνείου, και υπογραμμίζει τα εξής:

Συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς τεκμηριωμένες στρατηγικές και στόχους και χωρίς τη απαιτούμενη συναίνεση: Με την διαδικασία και πάλι του επείγοντος προωθούνται σημαντικές αλλαγές στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με συνοπτικές διαδικασίες, χωρίς τεκμηριωμένες στρατηγικές και στόχους και χωρίς τη απαιτούμενη συναίνεση της ακαδημαϊκής και επαγγελματικής κοινότητας για τη σκοπιμότητα των προωθούμενων αλλαγών.

Μαζική “παραγωγή” πανεπιστημιακών Tμημάτων μηχανικών: Στον τομέα των σπουδών μηχανικού προωθείται η μαζική “παραγωγή” πανεπιστημιακών Tμημάτων μηχανικών. Σε μια εποχή που ο κλάδος των μηχανικών πλήττεται από δυσθεώρητα ποσοστά ανεργίας και οι νέοι απόφοιτοι μεταναστεύουν για να αναζητήσουν εργασία, το Υπουργείο Παιδείας διπλασιάζει τα Τμήματα μηχανικών της χώρας οδηγώντας με απόλυτη βεβαιότητα το σύνολο των αποφοίτων τους σε συνθήκες ακόμα μεγαλύτερης ανεργίας και ετεροαπασχόλησης.

Παραβιάζονται βασικές ακαδημαϊκές αρχές: Με το νομοσχέδιο παραβιάζονται βασικές ακαδημαϊκές αρχές με την συστηματική οικειοποίηση ονομασιών σημερινών πανεπιστημιακών γνωστικών αντικειμένων, χωρίς τις αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Τα νέα ιδρυόμενα πανεπιστημιακά Τμήματα: Τα νέα ιδρυόμενα πανεπιστημιακά Τμήματα μηχανικών δεν διαθέτουν προγράμματα σπουδών που καλύπτουν το εύρος και το βάθος των αντίστοιχων πανεπιστημιακών ειδικοτήτων, ούτε τις απαιτούμενες εργαστηριακές υποδομές αλλά ούτε και το απαιτούμενο διδακτικό προσωπικό.

Κατατμήσεις και διασπάσεις αντικειμένων: Η Σύγκλητος του ΕΜΠ επαναλαμβάνει τη θέση της, ότι σε κάθε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας μηχανικού πρέπει να αντιστοιχεί ένας τίτλος σπουδών και όχι περισσότεροι, που οδηγούν σε κατατμήσεις και διασπάσεις αντικειμένων.Αυτό όμως πρέπει να επιτυγχάνεται με την εξασφάλιση των απαραίτητων ακαδημαϊκών προϋποθέσεων.

Τεχνητή πανεπιστημιοποίηση: Με την προωθούμενη τεχνητή πανεπιστημιοποίηση δεν εξασφαλίζεται καμιά τέτοια προϋπόθεση, ούτε και οι απαιτούμενοι προϋπολογισμοί στα νέα αλλά και στα υφιστάμενα Τμήματα, γεγονός που οδηγεί αναπόφευκτα σε υποβάθμιση του συνόλου των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών μηχανικού.

Κολλέγια: Σε σχέση με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, που αφορούν την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, η Σύγκλητος του ΕΜΠ καλεί την Πολιτεία να αναστείλει την διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των πτυχίων Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιλαμβάνουν και τίτλους σπουδών κολλεγίων που λειτουργούν στη Ελλάδα, καθώς και των πτυχίων Ελληνικών Κολλεγίων με προγράμματα πιστοποιημένα από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Η διαδικασία αυτή βρίσκεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 16 του Συντάγματος, ενώ παράλληλα οδηγεί στον παραλογισμό πτυχία που δεν εξασφαλίζουν αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας να δίνουν δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας, συρρικνώνοντας ακόμα περισσότερο τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων των Πολυτεχνείων.

Οι προωθούμενες ρυθμίσεις με το νομοσχέδιο υποθηκεύουν το μέλλον της τεχνικής εκπαίδευσης: Συμπερασματικά, η Σύγκλητος του ΕΜΠ θεωρεί ότι οι προωθούμενες ρυθμίσεις με το νομοσχέδιο υποθηκεύουν το μέλλον της τεχνικής εκπαίδευσης της χώρας για τις επόμενες δεκαετίες. Οδηγούν τους αποφοίτους μηχανικούς σε δυσβάστακτες εργασιακές συνθήκες, αποσυνδέουν την μόρφωση από το επάγγελμα, εντείνουν την κατηγοριοποίηση και πολυδιάσπαση των ειδικοτήτων του μηχανικού. Κυρίως όμως υπονομεύουν κρίσιμα κοινωνικά αγαθά, όπως την ασφάλεια των τεχνικών έργων και την περιβαλλοντική προστασία, αλλά και τις γενικότερες προοπτικές παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό ζητά την απόσυρση όλων των σχετικών ρυθμίσεων του νομοσχεδίου.Η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ εκφράζει την έντονη ανησυχία της και την αγωνία της σχετικά με τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Νόμου «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» του ΥΠΕΠΘ που ανακοινώθηκε πρόσφατα. Πιο συγκεκριμένα:

Με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ιδρύονται Σχολές και Τμήματα από συνέργειες Πανεπιστημίων και ΤΕΙ χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε μελέτη σκοπιμότητας, που στοιχειωδώς απαιτείται ακόμη και για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Χωρίς να είναι σαφής η ύπαρξη οποιασδήποτε στρατηγικής για τα επαγγέλματα του Μηχανικού και τις προοπτικές ανάπτυξης των Σχολών των Μηχανικών, με το άρθρο 66 δίνεται άμεσα η δυνατότητα στα Τμήματα Σχολών Μηχανικών που δεν εντάσσονται σε υφιστάμενες Πολυτεχνικές Σχολές να αυξήσουν τη διάρκεια των σπουδών τους από οκτώ σε δέκα εξάμηνα. Τα Τμήματα αυτά στη συνέχεια αντιστοιχίζονται με Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και εντάσσονται σε Πολυτεχνικές Σχολές, οι οποίες, εάν δεν υπάρχουν, ιδρύονται με Υπουργική Απόφαση. Η αξιολόγηση της διαδικασίας ‘Πολυτεχνειοποίησης’ αυτών των Σχολών Μηχανικών, προβλέπεται να γίνει με την υποβολή ‘ενδεικτικών προγραμμάτων σπουδών’ και την έγκρισή τους από ειδική Επιτροπή του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ξεπερνώντας κάθε έννοια ακαδημαϊκής δεοντολογίας και διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών του Μηχανικού.


Η δημιουργία, με την παραπάνω διαδικασία, νέων Πολυτεχνικών Σχολών θα οδηγήσει νομοτελειακά σε υπερπροσφορά Μηχανικών, όταν η απασχόληση των περισσοτέρων κλάδων των Μηχανικών είναι σε ύφεση, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης. Αυτό αποδεικνύεται από τον μεγάλο αριθμό νέων επιστημόνων, που κάθε χρόνο αναζητούν διέξοδο στη μετανάστευση σε άλλες χώρες. Και εάν η υψηλή ποιότητα των γνώσεων που αποκτούν οι Μηχανικοί στα ελληνικά Πολυτεχνεία αποτελεί σήμερα το βασικό προσόν για επαγγελματική ένταξη, αυτό διακυβεύεται από την υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία ουσιαστικά υπονομεύει και το μέλλον της χώρας, που βασίζει την ανάπτυξή της στις ποιοτικές πανεπιστημιακές σπουδές των Ελλήνων Μηχανικών.


Η υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών είναι δυστυχώς αναπότρεπτη, όταν στις γνωστές συνθήκες υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης του Ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου προκρίνονται πολιτικές, οι οποίες αντί να στηρίξουν τις υφιστάμενες Πολυτεχνικές Σχολές, Τμήματα των οποίων έχουν χάσει έως και το 60% των μελών ΔΕΠ, δημιουργούν νέες Σχολές, η στελέχωση των οποίων φαίνεται να απορροφά σημαντικό μέρος των ήδη περιορισμένων πόρων.


Με το ισχύον «χαλαρό» νομικό πλαίσιο για τις μετεγγραφές φοιτητών, μεγάλο μέρος φοιτητών των αντίστοιχων νέων Τμημάτων Μηχανικών θα μετακινηθεί προς τα κεντρικά πανεπιστήμια, καθιστώντας δύσκολη, αν όχι αδύνατη, την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης στα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Αν ο στόχος της μεταρρύθμισης αυτής είναι η αποκέντρωση Σχολών Μηχανικών, αναμένεται τουλάχιστον η άμεση και πλήρης κατάργηση των μετεγγραφών, εφόσον θα μπορεί πλέον ο κάθε υποψήφιος να επιλέγει τη Σχολή που επιθυμεί με βάση μια νέα σειρά κριτηρίων.
Η δημιουργία νέων προγραμμάτων σπουδών θα πρέπει να ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζει η ΑΔΙΠ και να συνυπολογίζει την επαρκή στελέχωση των Τμημάτων στα οποία θα λειτουργεί το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και την ύπαρξη της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής. Επιδιώκοντας την αριστεία στην ποιότητα σπουδών η Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ προτείνει την ενίσχυση των διαδικασιών της ΑΔΙΠ με την καθιέρωση δεικτών ελέγχου ποιότητας στα προγράμματα σπουδών.

Στο πλαίσιο αυτό, και πιστεύοντας ότι η ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της αποτελεί κατάκτηση που δεν επιδέχεται υποβάθμιση, η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ προτίθεται να προχωρήσει άμεσα:

Στην άμεση και ευρεία δημοσιοποίηση της διαμορφούμενης κατάστασης καθώς και των πιθανών επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου νόμου στις υφιστάμενες Πολυτεχνικές Σχολές.

Στην ανάληψη πρωτοβουλίας συντονισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, των υπόλοιπων Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων, του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας και των υπόλοιπων φορέων των Μηχανικών στην κατεύθυνση της άρσης των επιπτώσεων από την εφαρμογή του σχεδίου νόμου.

Στην οργάνωση σειράς εκδηλώσεων με στόχο την παρουσίαση των επιτευγμάτων των Τμημάτων της Σχολής, που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αριστείας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Άρθρο 01

1. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ιδρύθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3391/2005 (Α΄ 240) οργανώνεται και λειτουργεί ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) πανεπιστημιακού τομέα σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).


Άρθρο 02 – Σχολές και Τμήματα του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

1. Στο ΔΙ.ΠΑ.Ε. ιδρύονται οι εξής Σχολές και Τμήματα ως εξής:
α) Οικονομίας και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
β) Κοινωνικών Επιστημών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
γ) Επιστημών Υγείας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
δ) Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Μηχανολόγων Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
ββ) Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής, με έδρα τις Σέρρες,
γγ) Πολιτικών Μηχανικών, με έδρα τις Σέρρες,
δδ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών, με έδρα τις Σέρρες,
εε) Μηχανικών Περιβάλλοντος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
στστ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη,
ζζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
ε) Σπουδών Σχεδιασμού, με έδρα τις Σέρρες, η οποία συγκροτείται από τα Τμήματα:
αα) Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, με έδρα τις Σέρρες,
ββ) Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης, με έδρα το Κιλκίς,

5. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων της παρ. 1 διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας, Γεωπονίας, Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στα οποία ο πρώτος κύκλος σπουδών διαρκεί δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
6. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του παρόντος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). 


Άρθρο 02 – Ίδρυση Τμημάτων

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ιδρύονται τα εξής Τμήματα:
α) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,
β) Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στην Πολυτεχνική Σχολή,

2. Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Χημικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 

6. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν άρθρο έχει διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με εξαίρεση τα Τμήματα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και Γεωπονίας, στα οποία η απαιτούμενη διάρκεια φοίτησης για απόκτηση πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

7. Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που ιδρύονται με το παρόν γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4009/2011. 

σημ: Η Πολυτεχνική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συστάθηκε με το ΠΔ 72/2013 (ΦΕΚ 119/28-05-2013, τ. Α΄), εδρεύει στην Κοζάνη και αποτελείται από:

το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών 
το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου