Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Από 40.000 έγιναν… 2.000 οι «μπλοκάκηδες» στο πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων σε εξαρτημένη εργασία

Μετά το φιάσκο με τις "εργοδοτικές εισφορές" στα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών, άλλη μια μεγάλη επιτυχία...Από 40.000 έγιναν… 2.000 οι «μπλοκάκηδες» στο πρόγραμμα μετατροπής συμβάσεων σε εξαρτημένη εργασία. Τα μπλοκάκια είναι εδώ για να υποτιμήσουν την εργασία και με "αριστερή" κυβέρνηση.


ΦΕΚ 5398Β/03-12-2018


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5398Β/03-12-2018 η απόφαση 55248/1295/18 «Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 45857/772/4-10-2017 (Β’ 3534) απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, εφεξής ως: “Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 2.000 αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας”», με την οποία τροποποιείται η 45857/772/2017 και το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αφορά πλέον 2.000 αντί των 40.000 αμειβόμενων που οριζόταν αρχικώς. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στα 10.000.000 ευρώ αντί των 156.800.000 ευρώ.

ΕΔΩ το ΦΕΚ 5398Β/03-12-2018.

"Μαχαίρι" 95% μπαίνει από φέτος στο κονδύλι αλλά και στο πλήθος των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος επιδότησης μετατροπής των "μπλοκάκηδων" σε μισθωτούς.

Ο λόγος για το πρόγραμμα επιχορήγησης των εισφορών των εργοδοτών με έως 350 ευρώ ανά μήνα, με τον όρο ότι αυτοί θα δεχθούν να μετατρέψουν τη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών (σ.σ. δελτίο παροχής υπηρεσιών ή "μπλοκάκι") την οποία έχουν συνάψει με ένα εργαζόμενο σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (σ.σ. μισθολόγιο).

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα αυτό "άνοιξε" τον Οκτώβριο του 2017.

Ωστόσο, μετά από ένα χρόνο, η κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει δραματικά τόσο το προβλεπόμενο κονδύλι, όσο και το πλήθος εκείνων που θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό.

Αυτό προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπ. Εργασίας, Νάσου Ηλιόπουλου και του αναπληρωτή ΥΠΟΙΚ, Γιώργου Χουλιαράκη.

Συγκεκριμένα, αντί για κονδύλι 156.800.000 ευρώ, το εν λόγω πρόγραμμα προβλέπει πλέον κονδύλι μόλις 10.000.000 ευρώ. Παράλληλα, οι δυνητικοί δικαιούχοι του, μειώνονται από τους 40.000 μόλις στους 2.000.

Μάλιστα, οι πόροι που διατίθενται, κατανέμονται (όπως προέβλεπε και το αρχικό πρόγραμμα) σε ορίζοντα τριετίας.

Αναλυτικά, για το 2018 προβλέπονται 300.000 ευρώ, για το 2019 θα δοθούν 2.000.000 ευρώ, ενώ 7.700.000 ευρώ αφορούν το 2020. Αντίθετα, σύμφωνα με την αρχική Υπουργική Απόφαση του 2017, προβλεπόταν για το έτος 2018 το κονδύλι των 60.000.000 ευρώ, για το 2019 το ποσό των 60.000.000 ευρώ και για το έτος 2020: 36.800.000 ευρώ.

Όπως αναφέρεται στην νέα υπουργική απόφαση η μείωση των κονδυλίων οφείλεται στην ανάγκη αναδιαμόρφωσης και ανακατανομής των προϋπολογισθεισών δαπανών κατ' έτος έως το 2020, καθώς και την ανάγκη ύπαρξης ανοιχτών προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης.

Επίσης, επισημαίνεται πως με τις διατάξεις της εν λόγω απόφασης, δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αντίθετα επέρχεται μείωση της δαπάνης σε σχέση με την Κοινή Υπουργική απόφαση του 2017.

Επισημαίνεται επίσης, πως δύο κλάδοι του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων, θα συμμετέχουν κατά 50% στη δαπάνη του προγράμματος.

Όπως και στην αρχική εκδοχή του προγράμματος, ορίζεται ότι η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους 18 μήνες, εκ των οποίων οι 12 μήνες αφορούν σε επιχορήγηση και οι υπόλοιποι έξι μήνες σε δέσμευση.

Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στις μηνιαίες εργοδοτικές εισφορές για διάστημα 12 μηνών, καθώς και των αναλογούντων εργοδοτικών εισφορών των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, σύμφωνα με το χρονικό διάστημα απασχόλησης και με ανώτατο όριο τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης.

Το ανώτατο όριο ποσού επιχορήγησης για το Δώρο Χριστουγέννων ορίζεται σε 350 ευρώ και για το Δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας σε 175 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον ο ωφελούμενος απασχολείται ταυτόχρονα σε δύο εργοδότες με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, δυνητικά δικαιούχοι του προγράμματος είναι και οι δύο εργοδότες που θα τον προσλάβουν με καθεστώς μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης τα 175 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο ωφελούμενος απασχολείται σε δύο εργοδότες με πλήρη απασχόληση στον πρώτο και μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση στον δεύτερο, δυνητικά δικαιούχος του προγράμματος είναι μόνο ο εργοδότης που θα τον προσλάβει με καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.

Του Δημήτρη Κατσαγάνη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου