Τετάρτη, 8 Αυγούστου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων στο ΥΠΠΟΑ

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 7/8/2018
Αρ. Πρωτ.: 7462
Προς : Πίνακας Αποδεκτών


Θέμα: Σχετικά με την ανάθεση παράλληλων καθηκόντων


κ. Υπουργέ, κ. Γενική Γραμματέα, κ. Γ. Διευθυντές, κ. Διευθυντές.

Ενημερωθήκαμε από συναδέλφους μέλη μας καθώς και από το Τμήμα Υπ. Πολιτισμού της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής ότι ανατέθηκαν παράλληλα καθήκοντα σε Διπλωματούχους Μηχανικούς της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών και σε άλλες Εφορίες του Αρχαιοτήτων του Υπουργείου (Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων). 

Οι εντολές ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων (Μάϊος 2018), δεν είναι σύμφωνες με το άρθρο 30 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ Α΄ 26) γιατί δεν ορίζουν με σαφήνεια το επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα των δύο (2) μηνών για το οποίο μπορούν να ασκούν παράλληλα καθήκοντα, ούτε συνοδεύονται από την «αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου», ώστε να επεκταθούν το μέγιστο κατά έξι (6) μήνες ακόμα. Επίσης ουδέποτε συνοδεύτηκαν από γραπτές οδηγίες προς του συναδέλφους.

Συνεπώς οι εντολές αυτές, είναι ανενεργές (έχει παρέλθει το δίμηνο) και μη εκτελεστέες και σας καλούμε να τις αποσύρετε και να ακολουθήσετε την προβλεπόμενη διαδικασία γνωμοδότησης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση οι γνωστές σε όλους, μεγάλες ελλείψεις στο απαιτούμενο προσωπικό, δε μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτά τα ημίμετρα, αλλά μονάχα με προσλήψεις προσωπικού (και ειδικά Μηχανικών) με μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας. Προσωρινά και μόνο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός της κινητικότητας του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης για προσέλκυση συναδέλφων ή εναλλακτικά η προσωρινή ανάθεση σχετικών αρμοδιοτήτων στο τμήμα στο οποίο ήδη υπηρετούν και στο οποίο είναι ήδη επιφορτισμένοι με πολλαπλά καθήκοντα (αυτή και μόνο την έννοια είχε και η «δια του τμήματος» προσφορά των συναδέλφων).

Σας καλούμε να αποκαταστήσετε την παραπάνω δυσλειτουργία και είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πίνακας Αποδεκτών:

Προς:

ΥΠΠΟΑ 
1. Υπουργό κ. Λ. Κονιόρδου grdypourgou@culture.gr, minoff@culture.gr 
2. Γεν.Γραμματέα κ. M. Βλαζάκη, mvlazaki@culture.gr
3. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (τομέας Πολιτισμού), ddad@culture.gr 
4. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων
5. Νομικό Σύμβουλο ΥΠΠΟΑ
6. ΕΦΑ Αθηνών
7. ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής
8. ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων

Κοιν.
1. Γ.Γ ΥΠ.ΔΙΟΙΚ.ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΙΣΗΣ κ. Θεοδωράκη Γρηγόρη ggd@ydmed.gov.gr 
2. Νομικό Σύμβουλο Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης 
3.ΤΕΕ (υπόψη Προεδρείου και Αντιπροσωπείας) president@central.tee.gr, gramproedrou@central.tee.gr, 
4. ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ emdydasattikis@tee.gr 
5. ΕΜΔΥΔΑΣ-Τμήμα ΥΠΠΟΑ stsavalos1@gmail.com 
6. ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ eniaiosyppo@culture.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου