Παρασκευή, 18 Μαΐου 2018

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός σε βάρος των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Εκπαιδευτικών ΔΕ

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί - Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Συνεχίζεται ο εμπαιγμός σε βάρος των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Εκπαιδευτικών ΔΕ, σχετικά με τις τροποποιήσεις σε αναθέσεις μαθημάτων σε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός σε βάρος των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών – Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μετά τις αντιδράσεις σε σχέση με τις νέες αναθέσεις σε ΕΠΑ.Λ. και Γυμνάσια-Γενικά Λύκεια, το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε σε επιμέρους τροποποιήσεις, που εξακολουθούν να στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης. Κι ενώ στην περίπτωση κάποιων ειδικοτήτων –όπως των Χημικών Μηχανικών– φαίνεται να αποκαταστάθηκε μεγάλο μέρος της σε βάρος τους αδικίας, στην περίπτωση των Αρχιτεκτόνων μόνο για εμπαιγμό μπορούμε να μιλήσουμε.

Το Υπουργείο προχώρησε σε σημειακές διορθώσεις, για να κατευνάσει τις αντιδράσεις, χωρίς να κάνει καμία ουσιαστική αλλαγή σε ό,τι αφορά στην ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων. Πιο συγκεκριμένα: μόνο στα μαθήματα Γραμμικό Σχέδιο (στη Β’ τάξη του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΕΠΑ.Λ.) και Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (στην Α’ τάξη του Γενικού Λυκείου) αποκαταστάθηκε η Α’ ανάθεση όπως ήταν μέχρι σήμερα· τα υπόλοιπα μαθήματα του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών είτε μας ανατέθηκαν σε Γ΄ ανάθεση είτε καθόλου. Δεν λήφθηκε δηλαδή υπόψη, για μία ακόμα φορά, το επιστημονικό αντικείμενο κάθε κλάδου και η επάρκεια διδασκαλίας όπως αυτή προκύπτει από τις σπουδές του. 

Με βάση, λοιπόν, τις τροποποιημένες νέες αναθέσεις το Υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να θεωρεί ότι οι Αρχιτέκτονες Εκπαιδευτικοί είμαστε ακατάλληλοι να διδάξουμε σε Α’ ανάθεση τα μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης (σε ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.), Βασικές Αρχές Σύνθεσης και Αρχές Σύνθεσης (στα ΕΠΑ.Λ.), παρότι αυτά αποτελούν τα βασικά μαθήματα των σπουδών μας. Παράλληλα, οι Αρχιτέκτονες καλούμαστε να διδάξουμε Μαθηματικά στην Α’ και τη Β’ ΕΠΑ.Λ. και Φυσική στο Γυμνάσιο, ενώ οι Πολιτικοί Μηχανικοί και Τοπογράφοι Ιστορία Τέχνης και Ελεύθερο Σχέδιο σε ΕΠΑΛ και ΓΕΛ.

Αναρωτιόμαστε αν αυτός ο εμφανής παραλογισμός –μία ενοποιημένη ειδικότητα, προκειμένου να καλύπτει τα εκάστοτε κενά, να θεωρείται κατά περίπτωση ικανή να διδάσκει από Ιστορία Τέχνης ως και Μαθηματικά– είναι το όραμα του Υπουργείου για το νέο σχολείο. 

Η ενοποίηση της ειδικότητάς μας με τις ειδικότητες των Πολιτικών-Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνείων και ΤΕΙ/ΚΑΤΕΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ είναι, κατά τη γνώμη μας, αντιεπιστημονική στο βαθμό που δεν επιτρέπει τη διατήρηση της δυνατότητας διαφορετικών αναθέσεων που προκύπτουν από την ιδιαιτερότητα των επιμέρους κλάδων. Το γεγονός αυτό, οδηγεί αδιαμφισβήτητα στην υποβάθμιση της διδασκαλίας και της παρεχόμενης εκπαίδευσης συνολικά, σε βάρος πρώτα και κύρια των μαθητών/ριών μας. Επιπλέον, προκαλεί κατάφορη αδικία σε βάρος μας, πλήττοντας κάθε έννοια ισονομίας καθώς επί της ουσίας αποκλειόμαστε από τη διδασκαλία μαθημάτων τα οποία και τα έχουμε διδαχθεί αλλά και τα έχουμε διδάξει επί σειρά ετών.

Επειδή, κατά τη γνώμη μας, το μόνο ασφαλές κριτήριο για την επάρκεια διδασκαλίας ενός αντικειμένου είναι το περιεχόμενο σπουδών κάθε ειδικότητας, οι αναθέσεις μαθημάτων στη Β’θμια εκπαίδευση δεν θα έπρεπε να διέπονται ούτε από τη λογική της με κάθε κόστος κάλυψης κενών, ούτε να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ ομάδων πίεσης, παραβλέποντας επιστημονικά και διδακτικά κριτήρια.

Η ειδικότητά μας τα τελευταία χρόνια δέχεται συνεχή πλήγματα[1]. Είναι εμφανές ότι οδηγούμαστε σταδιακά στην απώλεια των οργανικών θέσεων στα Γενικά Λύκεια και στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ., καθώς με Β’ και πόσο μάλλον Γ’ αναθέσεις δεν κατοχυρώνονται οργανικές θέσεις. Μετατρεπόμαστε, έτσι, σε μια ευέλικτη ειδικότητα της “Γ’ ανάθεσης” που θα μπορεί να καλύπτει μετά τις 30 Σεπτέμβρη ό,τι κενό προκύψει, αλλά δεν θα έχει δικαίωμα απασχόλησης σε ένα σταθερό σχολικό περιβάλλον. Οδηγούμαστε, με αυτόν τον τρόπο, τεχνηέντως σε πλεονάσματα εκπαιδευτικών της ειδικότητας, με όλες τις συνέπειες που αυτό θα έχει σε πρώτη φάση στους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη διάθεση, αλλά και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που θα χάσουν άμεσα την εργασία τους.

Για να αποκατασταθεί η αδικία αυτή, πρέπει να διαφοροποιηθεί η ειδικότητα των Αρχιτεκτόνων από την Ενοποιημένη Ειδικότητα ΠΕ81 σε ό,τι αφορά στις αναθέσεις στα καλλιτεχνικά μαθήματα στα Γενικά Λύκεια και στον τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ.[2], λόγω ειδικής συνάφειας του αντικειμένου των σπουδών μας με αυτά, και να επανέλθουν κατ’ ελάχιστο όλες οι προηγούμενες αναθέσεις. 

Αρχιτέκτονες Μηχανικοί - Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

[1] Στο Γενικό Λύκειο, αυτό ξεκίνησε με την κατάργηση του μαθήματος της Τεχνολογίας το 2011, συνεχίστηκε με την κατάργηση των μαθημάτων επιλογής των Σχεδίων στη Β’ τάξη το 2013 και ολοκληρώνεται σήμερα με την αφαίρεση της Α’ ανάθεσης στο μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης και με τον περιορισμό των Ερευνητικών Εργασιών από 4 σε 2. Αντίστοιχα, στην Επαγγελματική Εκπαίδευση στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, το 2017 είχαμε την κατάργηση του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ’ τάξη της ειδικότητας Γραφικών Τεχνών. Με τις νέες αναθέσεις, τα μαθήματα Ιστορία της Τέχνης, Ελεύθερο Σχέδιο, Βασικές Αρχές Σύνθεσης και Αρχές Σύνθεσης, Ψηφιακή Σχεδίαση, που μέχρι τώρα είχαμε σε Α’ Ανάθεση, υποβιβάζονται σε Γ’ ανάθεση, ενώ σε άλλα (Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων, Διακοσμητική Σύνθεση, Σχεδιαστική Τεκμηρίωση Έργων Τέχνης, Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς) αφαιρείται εντελώς η ανάθεση.

[2] Εξυπακούεται ότι το ίδιο πρέπει να γίνει ως προς τα μαθήματα της Άλγεβρας, της Γεωμετρίας και της Φυσικής.

Πηγή: alfavita.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου