Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Μισθολογικά Θέματα νεοδιορισμένων Διπλωματούχων Μηχανικών

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 19-3-2018
Αρ. Πρωτ. : 7325
Προς: 1. Υπ. Οικονομικών κ. Τσακαλώτο
2. Αναπλ. Υπ. Οικον. κ. Χουλιαράκη Γ.

Κοιν.: 1. Υπ. Διοικητικής Ανασυγρότησης
κα Ολ. Γεροβασίλη
2. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ.
3. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Μισθολογικά Θέματα νεοδιορισμένων Διπλωματούχων Μηχανικών

Κύριε Υπουργέ,
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους περίπου 8.000 Διπλωματούχους Μηχανικούς του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς σχετικά με τα θέματα ένταξης στο μισθολόγιο των νεοδιορισμένων Διπλωματούχων Μηχανικών
Το σταδιακό «ξεπάγωμα» των προσλήψεων έχει οδηγήσει σε κάποιες ελάχιστες νέες προσλήψεις Διπλωματούχων Μηχανικών σε διάφορες Δημόσιες Υπηρεσίες το 2017 και το 2018. Οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονται από διάφορους Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, οι οποίοι λόγω της μνημονιακής αναστολής των προσλήψεων δεν ολοκληρώθηκαν με την προβλεπόμενη διαδικασία, αλλά ανεστάλησαν για 6-8 χρόνια.
Το αποτέλεσμα είναι συνάδελφοι με μεγάλη πείρα και επαγγελματική ηλικία, να διορίζονται με τεράστιες καθυστερήσεις και αποδοχές πλήρους υποτίμησης (680-750 € καθαρά το μήνα). Σε μία τουλάχιστον περίπτωση, αυτή των επιλαχόντων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισµού του ΑΣΕΠ έτους 1995, στους οποίους σύμφωνα µε το άρθρο 28 του Ν. 4440/2016 τους αναγνωρίστηκε ο χρόνος της αναμονής από το 1997 έως το σημερινό διορισμό τους, ως χρόνος υπηρεσίας για την βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη τους. Η πρόβλεψη αυτή για λόγους ισότιμης μεταχείρισης θα όφειλε να επεκταθεί στο σύνολο των νεοπρασλαμβανόμενων υπαλλήλων που καθυστέρησε λόγω μνημονιών η διαδικασία πρόσληψης.
Επιπρόσθετα για το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών διεκδικούμε :
Κλαδικό Μισθολόγιο που να αποτυπώνει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου (αυξημένες ποινικές ευθύνες, υποχρεωτική εγγραφή σε Επαγγελματικό Επιμελητήριο και αποκλειστική χρήση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Πενταετής σπουδές κλπ).
Να προσμετρηθεί κανονικά ο εργασιακός χρόνος της διετίας 2016-2017 στη μισθολογική ωρίμανση, που αυθαίρετα η κυβέρνηση με το Ν.4354/15 έχει καταργήσει.
Να αποδοθεί πλήρης μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου που αναγνωρίσθηκε με το Π.Δ.69/16. Οι γνώσεις και η εμπειρία των μηχανικών, από την εργασία τους στον ιδιωτικό τομέα που μεταφέρεται στο Δημόσιο, δεν πρέπει να μηδενίζεται.
Να διατηρείται η προσωπική διαφορά σε όσους μετατάσσονται ή έχουν μεταταχθεί με οποιαδήποτε τρόπο (μετατάξεις – υποχρεωτική ή εθελούσια κινητικότητα κλπ) και με αναδρομική ισχύ. Με τον πρόσφατο Ν.4483 (άρθρο 99) αποκαταστάθηκε αναδρομικά αυτή η αδικία για κατηγορίες υπαλλήλων, εξαιρώντας όμως εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις, ενισχύοντας έτσι το αίσθημα αδικίας και υποτίμησης.
Να μην συμψηφίζεται η προσωπική διαφορά με τα μισθολογικά κλιμάκια, όταν αυτά αλλάζουν. Ειδικά στις περιπτώσεις που η αλλαγή αυτή οφείλεται σε αναγνώριση προϋπηρεσίας εντός Δημοσίου (με το άρθρο 7 του Ν.4354/15) που αποκτήθηκε προγενέστερα ή σε απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Με τον τρόπο αυτό οι αποδοχές όσων έχουν προσωπική διαφορά θα παραμείνουν παγωμένες για πάρα πολλά έτη.
Να αποδοθούν σε όλους του Διπλωματούχους Μηχανικούς τα 2 Μισθολογικά Κλιμάκια που προβλέπονται (σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.4354/15) στους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου λόγω των ενιαίων και αδιαίρετων πενταετών σπουδών μας. Υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 46 του Ν.4485/17 “ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου”
Να επαναποδοθούν ο 13ος και 14ος μισθός στο σύνολο των Δημοσίων Υπαλλήλων.
Να μη συνδέεται ο μισθός με την λεγόμενη αποδοτικότητα και την “αξιολόγηση”.
Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε συνάντηση μαζί σας, ώστε να συζητήσουμε συνολικά τα θέματα που αφορούν τους Διπλ. Μηχανικούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου