Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Σχέδιο Αναμόρφωσης Οργανισμών Νοσοκομείων

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 22-11-2017
Αρ. Πρωτ. : 7215
Προς: 1. Υπουργό Υγείας κ. Αν. Ξανθό

Κοιν.: 1. Αναπλ. Υπ. Υγείας κο Πολάκη Π.
2. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ
3. Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα : Σχέδιο Αναμόρφωσης Οργανισμών Νοσοκομείων

Κύριε Υπουργέ,

Στο Σχέδιο Αναμόρφωσης των Οργανισμών των Νοσοκομείων της χώρας που έχει δει το φως της δημοσιότητας, οι εξελίξεις που προδιαγράφονται είναι αρνητικές τόσο για το μέλλον της Δημόσιας Υγείας, όσο και για τους εργαζόμενους σε αυτή.

Καταρχάς το συγκεκριμένο σχέδιο προτείνει εξαρχής περικοπή οργανικών θέσεων μέσω της μείωσης του συντελεστή που καθορίζει τις οργανικές θέσεις σε ένα Νοσοκομείο του ΕΣΥ και είναι άμεση συνάρτηση των κλινών. Μέχρι σήμερα ο συντελεστής αυτός ήταν το 3. Δηλαδή σε ένα Νοσοκομείο των 300 κλινών μέχρι τώρα υπήρχαν το μέγιστο 900 οργανικές θέσεις. Τώρα ο συντελεστής αυτός κυμαίνεται μεταξύ 2,38 το ελάχιστο και 2,85 το μέγιστο. Άρα μιλάμε για μια περικοπή οργανικών θέσεων κατευθείαν κατά μέσο όρο της τάξης του 12,5%. Οπότε για το ίδιο Νοσοκομείο, σύμφωνα με τα νέα ποσοστά οι οργανικές θέσεις που προκύπτουν είναι: 714 έως 855.

Τα συγκεκριμένα ποσοστά επιμερίζονται στην συνέχεια σε ποσοστά στις αντίστοιχες υπηρεσίες ενός Νοσοκομείου. Από αυτόν τον επιμερισμό προκύπτει από τη μια αύξηση των οργανικών θέσεων του ιατρικού προσωπικού, ενώ από την άλλη στις λεγόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες - διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές η μείωση των οργανικών θέσεων είναι τέτοια που σε πολλές περιπτώσεις δεν επαρκούν ούτε για να καλυφθεί το υπάρχων προσωπικό, αφού ο συντελεστής για τις Διοικητικές, Οικονομικές υπηρεσίες κυμαίνεται μεταξύ 0,25-0,30 επί των κλινών του Νοσοκομείου. Στην δε Τεχνική υπηρεσία ο συντελεστής αυτός είναι 0,08 έως 0,1 επί των κλινών, δηλαδή για ένα Νοσοκομείο 300 κλινών, η τεχνική υπηρεσία θα έχει από 24 έως 30 οργανικές θέσεις. Είναι προφανές ότι σε συνδυασμό με το αντικείμενο και την αντίστοιχη νομοθεσία που υπάρχει για την λειτουργία και την εφημέρευση των Νοσοκομείων, η τεράστια μείωση των οργανικών θέσεων στην Τεχνική υπηρεσία ουσιαστικά δίνει δώρο στους ιδιώτες τεράστιας σημασίας έργα, όπως αυτό της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων των Νοσοκομείων, της συντήρησης του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Νοσοκομείων, του Μηχανικού ασφαλείας.

Επιπρόσθετα καταργεί τμήματα και διευθύνσεις πλήρως στα Νοσοκομεία κάτω των 300 κλινών. Ένα από αυτά είναι τα Τμήματα Πληροφορικής των Νοσοκομείων, με κύριο στόχο το ¨outsourcing¨ των υπηρεσιών αυτών και το πέρασμα τους στους ιδιώτες κι αυτό είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Κι όχι μόνο γιατί θα βρεθεί επιστημονικό προσωπικό χωρίς οργανικές και πιθανά σε διαθεσιμότητα, αλλά και γιατί τα Νοσοκομεία χρειάζονται συντήρηση του υλικού των υπολογιστών και υποβοήθηση των χρηστών, πληροφοριακά συστήματα παντού προκειμένου να μπορούν να διοικηθούν αλλά και να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες, σε ασθενείς και εργαζόμενους και κυρίως να διαχειρίζονται και διαφυλάττουν ένα πολύ μεγάλο όγκο αυστηρά προσωπικών δεδομένων που τώρα πια δεν ξέρουμε σε ποιών τα χέρια θα βρεθεί! Οι ιδιώτες λοιπόν από εδώ και στο εξής θα έχουν στα χέρια τους τα προσωπικά δεδομένα εκατομμυρίων ανθρώπων; Τι έχει να μας πει για αυτό η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα;;;.

Στην ίδια πρόταση νόμου, στα Νοσοκομεία κάτω των 400 κλινών η μέχρι τώρα Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών μετατρέπεται σε υποδιεύθυνση της Δοικητικής Υπηρεσίας. 

Εκτιμούμε ότι, σε άμεση συνάφεια με όλο το μνημονιακό πλαίσιο, ο κύριος στόχος είναι οι υπηρεσίες αυτές, με τη μείωση των οργανικών θέσεων, να οδηγηθούν με μαθηματική ακρίβεια στην ιδιωτικοποίηση, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης και του υπουργείου Υγείας. 

Κύριε Υπουργέ, ζητάμε συνάντηση μαζί σας το ταχύτερο δυνατό, προκειμένου να αναπτύξουμε αναλυτικότερα τις απόψεις μας σχετικά με τους Οργανισμούς, καθώς και συνολικά με τα ζητήματα που απασχολούν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που εργάζονται στις δομές του Υπ. Υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου