Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Ψηφίσματα 17ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός του Δημοσίου Τομέα και για τις ελαστικές σχέσεις εργασίας

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 15/11/2017

Ψήφισμα 17ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκτός του Δημοσίου Τομέα –
Γ΄ Υπηρεσιακό συμβούλιο ΥΠΠΟΑ

Στο 17 ο Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, σήμερα την 15-11-2017, αποφασίσαμε τα παρακάτω:
H στάση των «ορισμένων μελών και ενός εκλεγμένου», συναδέλφων μηχανικών του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ (μονίμων και αορίστου χρόνου), είναι εντελώς αντισυναδελφική και απαράδεκτη, αφού παρ' όλες τις ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ 69/2016, τις πολλαπλές διευκρινιστικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν κατόπιν, αλλά και τις απαντήσεις, σε ερωτήματα του ιδίου του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου που δόθηκαν σε ερωτήματα που απέστειλαν στον Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης καθώς και σε έγγραφα της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, του ΤΕΕ, αλλά και σε παραστάσεις του ιδίου του Προέδρου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σε συνεδρίαση του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου, τα μέλη αυτά «εμμένουν» ανεξήγητα στο να μην αποδέχονται ως «απαραίτητα και μόνο» τα δικαιολογητικά των βεβαιώσεων του ΤΕΕ και ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ).
Αποτέλεσμα αυτής της «εμμονής» τους είναι να απορρίπτουν σωρηδόν αιτήσεις συναδέλφων και να ζητούν να τους προσκομίσουν και άλλα νέα έγγραφα, χωρίς να γίνεται μνεία για το είδος των εγγράφων που ζητούν, για να κρίνουν την επάρκεια ή μη των προσκομισθέντων στοιχείων. Δεν αιτιολογούν πουθενά, στο απορριπτικό τους έγγραφο προς τους συναδέλφους, το «λόγο» για τον οποίο δεν αρκούν κατά την γνώμη τους, οι διευκρινιστικές εγκύκλιοι του Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης, τα έγγραφα του ΤΕΕ, της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, του τμήματος ΥΠΠΟΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, για να συμπεριληφθούν οι υπό κρίση συνάδελφοι μηχανικοί στις θετικές γνωμοδοτήσεις τους.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, συμπαραστεκόμενοι στον αγώνα των συναδέλφων του τμήματος του ΥΠΠΟΑ ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ζητούμε:

1) Οι παραπάνω ορισμένοι συνάδελφοι καθώς και το ένα αιρετό μέλος του Γ΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΥΠΠΟΑ, λειτουργώντας ως «θεματοφύλακες της ισότητας των δικαιωμάτων μας», όπως οι ίδιοι επικαλούνται, να αποδεχτούν τα σαφώς οριζόμενα τόσο στο Π.Δ. 69/2016, αλλά και σε όλα τα προαναφερθέντα έγγραφα των συνδικαλιστικών φορέων μας, του ΤΕΕ, καθώς και στις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης και να γνωμοδοτήσουν λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις βεβαιώσεις του ΤΕΕ .
Άλλωστε όπως διευκρινίζεται στο με αρ.πρωτ.32450/20-12-2016 έγγραφο του ΤΕΕ, που απευθύνεται στο ίδιο το Γ΄ Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ, «Ο επαγγελματικός τίτλος του Διπλωματούχου μηχανικού, αποκτάται από την ημερομηνία εγγραφής του στο ΤΕΕ (απόκτηση άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος). Από την ημερομηνία αυτή αρχίζει να υπολογίζεται η επαγγελματική του εμπειρία. Βάσει των διατάξεων του Ν.1486/1984 και του Ν.2326/1940 οι Διπλωματούχοι μηχανικοί μετά την απόκτηση της άδειας Άσκησης επαγγέλματος, εγγράφονται υποχρεωτικά στο ΤΕΕ και στο ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ με το αρθρο 25 του Ν.3655/2008» (διάταξη που πρόσφατα τροποποιήθηκε με το Ν.4488/17, με ισχύ όμως μόνο μετά την 1/1/2017).
2) Άμεση συνάντηση τόσο των μελών του Δ.Σ της ΠΟ.ΕΜΔΥΔΑΣ, όσο και των μελών του Δ.Σ της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ μαζί με τα μέλη του τμήματος ΥΠΠΟΑ, με την Υπουργό Πολιτισμού, εντός του επομένου πενθημέρου και παράδοση του ψηφίσματος του Συνεδρίου μας, στην ίδια την Υπουργό.
3) Να μπει το θέμα της συμπεριφοράς των συναδέλφων μηχανικών του Γ΄ Υπηρεσιακού του ΥΠΠΟΑ, σε συζήτηση άμεσα της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις από το καταστατικό του ΤΕΕ, στις περιπτώσεις «απείθειας» συναδέλφων μηχανικών, σε αποφάσεις του ΤΕΕ.
4) Να δοθεί δημοσιότητα στο θέμα, τόσο από την Επιτροπή του Συνεδρίου με το συγκεκριμένο ψήφισμα, όσο και με ανακοινώσεις όλων των ΕΜΔΥΔΑΣ Πανελλαδικά.
5) Να προταθεί να απέχουν οι συνάδελφοι μηχανικοί του τμήματος ΥΠΠΟΑ, από την εργασία τους και τα καθήκοντά τους μετά από απόφαση του Συνεδρίου μας και της ΠΟ.ΕΜΔΥΔΑΣ, επί τριήμερο, μετά την παράστασή μας, στην Υπουργό και εφόσον δεν υπάρξει θετική έκβαση των ενεργειών μας.

6) Το Συνέδριό μας προτείνει, στα Δ.Σ και στις Γενικές Συνελεύσεις των ΕΜΔΥΔΑΣ στις οποίες ανήκουν, την τριετή διαγραφή των συγκεκριμένων μελών για την απαράδεκτη και αντισυναδελφική συμπεριφορά τους, αλλά και για το ότι δεν υπηρετούν τους σκοπούς πλέον της ΕΜΔΥΔΑΣ, με τις απορριπτικές και αδικαιολόγητες γνωμοδοτήσεις τους για το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με το Π.Δ 69/2016.
Ψήφισμα 17ου Συνεδρίου ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενιαίοι όροι αμοιβής και εργασίας ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους
Είναι γεγονός ότι - ιδιαίτερα στη μνημονιακή περίοδο - επεκτάθηκαν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις σ’ όλη τη σφαίρα της παραγωγικής δραστηριότητες και τις υπηρεσίες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Είναι επίσης ωμή πραγματικότητα, ότι οι νέες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, κατά συντριπτική πλειοψηφία, αφορούν θέσεις μερικής και όχι πλήρους απασχόλησης.
Σήμερα όσοι μιλούν για μείωση της ανεργίας παραγνωρίζουν ότι αυτό οφείλεται όχι στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά στη διεύρυνση της μερικής απασχόλησης και της εκ περιτροπής εργασίας.
Έχουμε λοιπόν εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων και αντικατάσταση της σταθερούς και μόνιμης εργασίας με την ελαστική, εκ περιτροπής και μερική απασχόληση, με αποτέλεσμα να λειτουργούν ως ο μοχλός πίεσης για την περικοπή των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων και να χρησιμοποιούνται ως πολιορκητικός κριός για την άλωση των εργασιακών σχέσεων, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων του δημόσιου τομέα στους ιδιώτες και στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα.
Στον ιδιωτικό ιδιαίτερα τομέα, οι ελαστικές μορφές εργασίας είναι πλέον πάρα πολλές: μαύρη εργασία, υποδηλωμένη εργασία, voucher, μπλοκάκια, αποστερούν από τους εργαζόμενους στοιχειώδη δικαιώματα όπως η ασφάλιση, οι άδειες, η αποζημίωση απόλυσης, η προστασία της μητρότητας (εγκυμοσύνη – λοχεία). Και ενώ οι εργαζόμενοι δικαιώνονται, είτε με την παρέμβαση των σωματείων, είτε όποτε προσφεύγουν δικαστικά για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, πολλές φορές φοβούνται να το κάνουν για να μην έχουν πρόβλημα να ξαναβρούν δουλειά. Αυτονόητα εργασιακά δικαιώματα καταστρατηγούνται στην πράξη.
Στο δημόσιο τομέα, αυτές οι πολιτικές προωθούνται, πολλές φορές και από δυνάμεις (π.χ., Τοπική Αυτοδιοίκηση), που - κατά τα άλλα - αντιστρατεύονται τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, στο όνομα της απαγόρευσης των προσλήψεων και έτσι, αντί να στρέφονται απέναντι στο πυρήνα αυτών των πολιτικών της κυβέρνησης και της ΕΕ, τις υλοποιούν στην πράξη.
Χαρακτηριστική περίπτωση στήριξης της εργασιακής ζούγκλας από την ίδια την κυβέρνηση που διατείνεται ότι προσπαθεί να την περιορίσει, ήταν η μερική νομιμοποίηση του καθεστώτος με το μπλοκάκι μέσω του περσινού νόμου Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό.
Το 17o Συνέδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ αγωνίζεται για την κατάργηση όλων των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, κατά της εκ περιτροπής και ενοικιαζόμενης εργασίας και κατά της κατάτμησης της εργασίας και της εκχώρησής της σε εργολαβικές εταιρείες. Διεκδικεί μόνιμη και σταθερή εργασία, πλήρους απασχόλησης και με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.
Στο πλαίσιο αυτό, και για την αντιμετώπιση της ανεργίας, αγωνίζεται για τη δραστική μείωση των ωρών εργασίας, με προοπτική το 35ωρο, 5νθήμερο, για την περιφρούρηση της Κυριακής Αργίας, την κατάργηση της μισθολογικής διάκρισης σε παλιούς και νέους εργαζόμενους και για την επαναφορά των ΣΣΕ και του κατώτατου μισθού στα 751€.
Στο πλαίσιο αυτό, και για όσο υπάρχουν συμβάσεις εργασίας μέσω ΟΑΕΔ, είτε για την κοινωφελή εργασία, είτε μέσω voucher και μαθητείας, θα πρέπει οι εργαζόμενοι αυτοί να πληρώνονται με τις ισχύουσες κλαδικές ΣΣΕ, οι δε συμβάσεις τους να μετατρέπονται σε πλήρους απασχόλησης, για να μη δίνεται το δικαίωμα στους εργοδότες να αξιοποιούν τα προγράμματα αυτά για να ανακυκλώνουν το προσωπικό τους, και μάλιστα με κρατική επιδότηση.
Επίσης, διεκδικούμε την κάλυψη όλων των κενών στο Δημόσιο και ιδιαίτερα στους τομείς της Παιδείας, της Υγείας και της Πρόνοιας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Ασφαλιστικών Ταμείων, καθώς και σε όλες τις κοινωνικές και υποστηρικτές υπηρεσίες του δημοσίου, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.
Ταυτόχρονα, και για την αντιμετώπιση της σημερινής πραγματικότητας στο δημόσιο τομέα, διεκδικούμε την άμεση μετατροπή, όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που ανανεώνονται, καθώς και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, που εξυπηρετούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σε αορίστου χρόνου με την ταυτόχρονη κατάργηση αυτών των μορφών εργασίας.

Το 17ο Συνεδριο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, με βάση τα παραπάνω, καλεί όλα τα συνδικάτα να εντάξουν στις γραμμές τους όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας τους, και να διεκδικήσουν ενιαίους όρους αμοιβής και εργασίας για όλους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου