Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

Οι ασφαλιστικές οφειλές που εντάσσονται στην εξωδικαστική ρύθμιση, οι ρυθμίσεις και οι δόσεις

ΑΔΑ: ΩΧΜ4465Θ1Ω-ΥΜ3


Δημοσιεύθηκε στo «Διαύγεια» η απόφαση του υπουργείου Εργασίας την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, για τον καθορισμό της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017.

ΕΔΩ η απόφαση (ΑΔΑ: ΩΧΜ4465Θ1Ω-ΥΜ3).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου