Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ:Ανακοίνωση για ασφαλιστικά θέματα

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 26/6/2017
Αρ. Πρωτ.: 7112
Προς: Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Ανακοίνωση για ασφαλιστικά θέματα
Συνάδελφοι,
Την Πέμπτη 23-6-2017 έκλεισε ένας κύκλος διαδοχικών συναντήσεων με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα με τον Υφυπουργό Αναστ. Πετρόπουλο και την Γεν. Γραμματέα Στ. Βρακά υπεύθυνους για την ασφάλιση.
Σε όλες τις συναντήσεις κατά τις οποίες η Ομοσπονδία είχε θέσει μια σειρά ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 (επισυνάπτονται), το κλίμα ήταν σε γενικές γραμμές θετικό. Επιδίωξή μας ήταν να επιτύχουμε τις θετικότερες δυνατές λύσεις προκειμένου να αμβλυνθούν κάποιες από τις αρνητικές πλευρές του νόμου. Νόμου που η Ομοσπονδία μας κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει τη ριζική αντίθεσή της.
Αναλυτικότερα οι προφορικές δεσμεύσεις από την πλευρά τους, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να επιβεβαιωθούν οριστικά με την ένταξή τους σε επόμενες, εγκυκλίους ή με γραπτές απαντήσεις, για κάθε ένα από τα θέματα ήταν :
α. Στο θέμα 1, σχετικά με την ασφάλιση ιδιότητας, θα ρυθμιστεί νομοθετικά, εξάλλου ήδη έχει προαναγγελθεί σε μια από τις πρόσφατες εγκυκλίους. Το ζήτημα αυτό τέθηκε, όπως και η ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης, για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης που προσαυξάνει το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, ώστε να αμβλυνθεί η μεγάλη μείωση, κυρίως στα πλαίσια αλληλεγγύης και συνολικής αντίληψης που έχει η Ομοσπονδία για τον Κλάδο των Διπλ. Μηχανικών αφού αφορά λίγα μέλη μας, κατά βάση όμως αφορά την συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών ασφαλισμένων στο ταμείο. Για το ζήτημα αυτό δεν υπήρξε σαφής δέσμευση, αλλά θα εξεταστεί.
β. Στο θέμα 2 για το διανυθέντα χρόνο στον πρώην ΕΛΠΠ, θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής είτε για αξιοποίηση της διαδοχικής ασφάλισης (πχ σε κάποιο επικουρικό) είτε της προσαύξησης στην σύνταξη.
γ. Στο θέμα 3, που ήταν και από τα σοβαρότερα για σημαντικό πλήθος συναδέλφων και ενώ υπήρχε στις αρχικές συναντήσεις σοβαρός προβληματισμός από την πλευρά του Υπουργείου, στην τελική συνάντηση υπήρξε αποδοχή της πρότασής μας για τον υπολογισμό του συντελεστή αναπλήρωσης σύμφωνα με το γινόμενο 0,075% Χ 20% Χ έτη ασφάλισης.

δ. Στο θέμα 5 επίσης διευθετήθηκε, αφού η κατανομή των καταργηθέντων κοινωνικών πόρων που αυξάνουν τις συντάξιμες αποδοχές θα συμπεριλαμβάνει και τους μισθωτούς.
ε. Στο θέμα 4 για την επιστροφή των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης, η θέση του Υπουργείου είναι θετική για τους ελεύθερους επαγγελματίες (να γίνει συμψηφισμός με οφειλές), ανιχνεύει την εξεύρεση λύσης για τους μισθωτούς οι οποίοι μη έχοντας οφειλές δεν υπάρχει η δυνατότητα του συμψηφισμού, παρά μόνο με μελλοντικές εισφορές.
στ. Στο θέμα 6, διευκρινίστηκε ότι ο υπολογισμός θα γίνεται χωριστά και θα προστίθενται τα δύο ανταποδοτικά σκέλη.
ζ. Στο θέμα 7, έγινε αποδεκτή η πρότασή μας, να ισχύει πλέον η διαδοχική ασφάλιση για μη παράλληλο χρόνο, δηλ. μεταφορά τέτοιου διαθέσιμου χρόνου από το ΤΣΜΕΔΕ στο Δημόσιο χωρίς να απαιτείται να ξαναπληρωθεί.
η. Στο θέμα 8, η απάντηση ήταν θετική, δηλαδή θα αναιρεθούν οι αυξήσεις εισφορών του Ν.3986/11, στο σκέλος της Ειδικής Προσαύξησης που καταργήθηκε, για τους μισθωτούς.
θ. Στο θέμα 9, η απάντηση ήταν αρνητική.
ι. Στο θέμα 10, εξετάζεται θετικά από το Υπουργείο δεν υπάρχει όμως τελική κατάληξη, μια και απαιτείται η συνεννόηση με το ΥΠΕΘΑ και η συμφωνία του.
Για την οριστική επιβεβαίωση όλων των παραπάνω αναμένουμε όπως καταγράψαμε και στην αρχή, τις με γραπτό τρόπο απαντήσεις στα ζητήματα.

Θέματα προς διευθέτηση όπως τέθηκαν στο Υπουργείο

  1. Ασφάλιση ιδιότητας γενικά και ειδικότερα σε σχέση με την εξαίρεση μόνο των Διπλ. Μηχανικών με εργοδότη το Δημόσιο από την μειωμένη εργοδοτική εισφορά για τα έτη 2017, 2018 και 2019, και τις συνέπειες στις περιπτώσεις
  2. Τι γίνεται με τον ασφαλιστικό χρόνο παλαιών ασφαλισμένων στον ΕΛΠΠ (κάτω της δεκαετίας) την χρονική περίοδο 80-90.
  3. Πως υπολογίζεται η προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης στην περίπτωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις του ΤΣΜΕΔΕ για τον χρόνο που έχει διανυθεί στο Δημόσιο.
  4. Επιστροφή των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης για τους μετά το 93 ασφαλισμένους που έχουν διανύσει μέγιστο χρόνο από 1-1-2007 έως 31-12-2015.
  5. Η διατύπωση στην τελευταία εγκύκλιο που κατανέμει τον κοινωνικό πόρο, φαίνεται να εξαιρεί τους μισθωτούς ασφαλισμένους του ΤΣΜΕΔΕ.
  6. Διευκρίνιση σε σχέση με τον υπολογισμό ανταποδοτικού μέρους σύνταξης προσαυξημένου από παράλληλο ασφαλιστικό χρόνο Κ.Σ. ή Ειδ. Προσ. Συγκεκριμένα, το ποσοστό αναπλήρωσης και ο Μέσος Ασφαλιστέος Μισθός, θα υπολογιστούν ξεχωριστά για τους δύο ασφαλιστικούς χρόνους ή ενιαία;
  7. Στο παρελθόν μεταξύ Δημοσίου και ΤΣΜΕΔΕ δεν υπήρχε διαδοχική ασφάλιση για τον μη παράλληλο χρόνο, παρά μόνο μεταφορά και εξαγορά (διπλοπληρωμή δηλ.). Στις παρούσες συνθήκες ενιαίου φορέα και ενιαίων κανόνων (ν. 4387/16) επιβάλλεται η θεσμοθέτηση της διαδοχικής και μεταξύ χρόνου ΤΣΜΕΔΕ και Δημοσίου.
  8. Ακύρωση των αναδρομικών αυξήσεων εισφορών του Ν.3986/11, ειδικά στο σκέλος της Ειδικής Προσαύξησης που καταργήθηκε. Αυξήσεις για τις οποίες οι μισθωτοί μηχανικοί ουδέποτε ειδοποιήθηκαν.
  9. Μπορεί ο χρόνος που θα διανυθεί από 1/1/2017 στον ΕΦΚΑ να προστίθεται μέρος του σε ένα ταμείο (πχ Δημόσιο) και μέρος του σε ένα άλλο (πχ ΤΣΜΕΔΕ);
  10. Θα γίνουν προαιρετικά ειδικά ταμεία όπως το ΤΑΜΠΥ/ΥΕΘΑ;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου