Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Οριστικό τέλος και στο 6 ο/οο

Σε προχθεσινό Νόμο (Ν.4393/16) με πλήθος προαπαιτούμενων για την εκταμίευση μιας ακόμα δόσης ενταφιάστηκε οριστικά και το ζήτημα το 6%0 (άρθρο 17 παρ. 34 του Ν.2166/93) μια και καταργείται ως πόρος και σταματά η παρακράτηση του από τα έργα.
Θυμίζουμε ότι με το Ν.4024/11 (μισθολόγιο δημοσίου κα) σταμάτησε μεν η καταβολή του στους δικαιούχους, αλλά συνεχιζόταν η παρακράτηση του από τα έργα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ειδικά ο αρμόδιος Υπουργός (και πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Σπίρτζης) είχαν υποσχεθεί επανειλημμένα ότι θα φροντίσουν για την επανακαταβολή του. Με την υπογραφή τους το καταργούν οριστικά, μένοντας  απόλυτα συνεπείς στη μέχρι τώρα κυβερνητική πορεία τους, στα ψεύδη δηλαδή και στην εξυπηρέτηση ξένων και ντόπιων συμφερόντων...

6. α. Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β' του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε' του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ' του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη' του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008
β. Οι παράγραφοι 14, 15, 16 και 17 αναριθμούνται σε 15, 16, 17 και 18.
γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), πρώην 17 πριν από την αναρίθμησή της, δυνάμει της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρμογή των κανόνων του παρόντος νόμου σχετικά με τις εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου