Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής: Aλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αθηναίων

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΑΧ. ΠΑΡΑΣΧΟΥ 98-100,  114 75  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ:210 64.64.282           FAX:210 64.61.296  e-mail: emdydasattikis@tee.gr URL: www.emdydas-attikis.gr
Αθήνα, 8 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ. :4297
ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Αθηναίων
κ. Γ. ΚΑΜΙΝΗ
ΚΟΙΝ.: 1. Υφ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Γ. Μπαλάφα
2.Γεν. Γραμματέα Δήμου Αθηναίων
κ. Ε. Καστανάκη
3. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ν.Παπαχελά
4. Πρόεδρο ΤΕΕ
κ. Γ. Στασινός
4. Δημοτικές Παρατάξεις
5. Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ


ΘΕΜΑ: «Aλλαγή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Αθηναίων»
κ. Δήμαρχε,
Μετά λύπης μας διαπιστώσαμε ότι με το πρόσχημα της επίτευξης καλύτερων και αποτελεσματικότερων υπηρεσιών προς τους δημότες, αλλάζει για ακόμη μία φορά ο ΟΕΥ του σημαντικότερου Δήμου της χώρας, του Δήμου Αθηναίων, χωρίς την ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων στην επεξεργασία του και ιδιαίτερα σε ότι αφορά τον τεχνικό τομέα, των διπλωματούχων μηχανικών,.
Ως γνωστόν, η προγενέστερη αλλαγή του (2011-2012), αποτέλεσε πιλοτική αναφορά για τις αλλαγές όλων των υπολοίπων ΟΕΥ στους δήμους της χώρας, διότι βασίστηκε στις διατάξεις του Καλλικράτη (ν.3869/10). Στους δήμους τότε μετακυλήθηκαν και περιήλθαν αρμοδιότητες καταργούμενων φορέων, χωρίς όμως ταυτόχρονη αύξηση του προσωπικού τους. Επί παραδείγματι, στο δήμο Αθηναίων, από τότε που ανέλαβε δήμαρχος ο κ. Καμίνης (2010) και σύμφωνα με δική του παλαιότερη δήλωση, από 11.500 υπαλλήλους, τώρα έχουν απομείνει 5.200. Η μείωση του ανθρωπίνου δυναμικού είναι άλλωστε και ο λόγος που προφασίζεται η Δημοτική Αρχή για την επικείμενη αλλαγή του ΟΕΥ. Υποστηρίζει ότι με τη συγχώνευση των υπηρεσιών, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη λειτουργία του προσωπικού του. Ας γίνει όμως σαφές, ότι οι αρμοδιότητες παραμένουν, δεν συγχωνεύονται ούτε συρρικνώνονται. Το αποτέλεσμα θα είναι το εναπομείναν προσωπικό να υπερχρεώνεται εντολές και θέματα και κυριολεκτικά να επαφίεται στο φιλότιμο του κάθε εργαζόμενου η λειτουργία της δημοτικής – δημόσιας διοίκησης.
Η ρητορική που έχει κατά καιρούς υιοθετηθεί από τους αιρετούς τα τελευταία χρόνια ότι, οι εργαζόμενοι του δημοσίου είναι «τεμπέληδες» και «ανίκανοι», όχι μόνον είναι προσβλητική και αναληθής, αλλά έχει κυρίως ως στόχο την ευκολότερα αποδεκτή από την κοινωνία, κατάργηση των δημοσίων υπηρεσιών προς όφελος του ιδιωτικού συμφέροντος.

Δυστυχώς διαπιστώνουμε λοιπόν ότι, στην επικείμενη αλλαγή του ΟΕΥ του Δήμου, υπάρχουν αλλαγές και συγχωνεύσεις τεχνικών υπηρεσιών που δεν λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις που σας είχαν υποβληθεί από το Σύλλογο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα, αν και αριθμητικά παραμένουν ίδιες, εντούτοις οι συγχωνεύσεις των διευθύνσεων των κοινόχρηστων χώρων με την οδοποιία – αποχέτευση και των σχολικών κτηρίων με τα κτηριακά, δημιουργούν 2 υπέρ - διευθύνσεις, με τεράστιο αντικείμενο (160 περίπου ιδιόκτητα και παραχωρημένα κτήρια στα οποία προστίθενται 250 περίπου εκμισθωμένα κτήρια, 87 κτήρια αρμοδιότητας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών και 384 σχολικές μονάδες) και, οι συνάδελφοι μηχανικοί που υπηρετούν σε αυτές θα πρέπει, όπως αναφέραμε παραπάνω, να προχωρούν σε υπερβάσεις για να μπορούν να ανταποκριθούν, χωρίς βέβαια την ανάλογη ανταμοιβή (υλική και ηθική). Αξιοσημείωτο είναι ότι, στην προσπάθεια σύμπτυξης των τμημάτων, παρατηρείται το φαινόμενο να μην συνάδει το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στη συνένωση μέρους του τμήματος του τοπογραφικού της πολεοδομίας με το τμήμα περιβάλλοντος των κοινοχρήστων χώρων.
Δυνατότητα κρίσης δε, σε θέσεις ευθύνης των τεχνικών υπηρεσιών, δίνεται και σε ειδικότητες μη συμβατές με το αντικείμενο, π.χ. αρχαιολόγων. Τα παραπάνω, προφανώς, θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα και την καλή εκτέλεση των τεχνικών έργων, που είναι μέρος των κυριότερων αρμοδιοτήτων των Δήμων.
Επισημαίνουμε επιπρόσθετα, πως εξακολουθεί να ισχύει η πάγια τακτική του Δήμου Αθηναίων για τις τεχνικές διευθύνσεις της καθαριότητας – ανακύκλωσης και πρασίνου – αστικής πανίδας να μην υπηρετούν εκεί διπλωματούχοι μηχανικοί (2 μόνο ΠΕ Μηχανικοί υπηρετούν αυτή τη στιγμή στην καταργούμενη Διεύθυνση Καθαριότητας). Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει πρόθεση από τη Δημοτική Αρχή να καλυφθούν θέσεις εργασίας με αντικείμενο διπλ. Μηχανικού που έχουν εξειδικευμένο γνωστικό πεδίο και καλύπτονται από νέες ειδικότητες αποφοίτων πολυτεχνικών σχολών, όπως οι Μηχανικοί Περιβάλλοντος, οι Μηχανικοί Χωροταξίας και Πολεοδομίας και οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης.
Συμπερασματικά, αναρωτιόμαστε: η επικείμενη αλλαγή του ΟΕΥ έχει πράγματι ως στόχο την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και αν ναι, γιατί δεν εισακούονται οι απόψεις των υπηρετούντων σε αυτόν, συναδέλφων διπλωματούχων μηχανικών;
Αναρωτιόμαστε συνεπώς αν ο στόχος τελικά, είναι η μη αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του δήμου, ώστε έτσι να είναι ευκολότερη η πρόσβαση προς τις ιδιωτικοποιήσεις.


ΣΥΝ.: 1. Έγγραφο του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ανωτάτων Σχολών Δήμου Αθηναίων
2. Έγγραφο εργαζομένων στην υπάρχουσα διεύθυνση οδοποιίας – αποχέτευσης του Δ. Αθηναίων.
Συνημμένο 1
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ


Μέλος της ΠΟ.Ε.-Ο.Τ.Α.
Αθηνάς 16, Τ. Κ. 10551, Αθήνα
Τηλ. & fax : 210322673
A.Π…………………
Προς :
ΔΗΜΑΡΧΟ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κο Γεώργιο Καμίνη
Κοιν.:
 1. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Δ. ΑΘΗΝΑΙΩΝ, κο Ελευθέριο Καστανάκη
 2. ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, κα Ν.ΠΑΠΑΧΕΛΑ
 3. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ, κα Εύα Κοντοσταθάκου
 4. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, κο Βασίλειο Αγγελόπουλο
 5. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, κο Γεώργιο Αποστολόπουλο του Χρήστου
 6. ANTΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κ. Α. Βαρελάς
 7. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΑΣΙΝΟΥ κο Γεώργιο Αποστολόπουλο του Παναγιώτη
 8. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
 9. ΤΕΕ, Νίκης 4
 10. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Αξιότιμε κε Δήμαρχε

Επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε τις ακόλουθες, επικαιροποιημένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, όπως αυτές ψηφίστηκαν στις 03-03-16: • Διατήρηση όλων των Τεχνικών Υπηρεσιών του υπάρχοντος Οργανισμού
 • Διαχωρισμό σε δύο διευθύνσεις της σημερινής Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλης και Δόμησης.
 • Διατήρηση όλων των τμημάτων των Τεχνικών Διευθύνσεων ως έχουν.
 • Την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ποιότητας Ζωής για να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός μεταξύ των υπηρεσιών.


Θα θέλαμε επίσης, να σας τονίσουμε ότι δύναται να υπάρχουν δυσχέρειες στην άσκηση των καθηκόντων μας, οι οποίες οφείλονται σε ελλείψεις τεχνικού προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής. Όμως, η μεγαλύτερη δυσχέρεια προκύπτει από τις παρεμβάσεις και τις αμέλειες της Δημοτικής Αρχής. Καμία από τις δυσχέρειες δεν πρόκειται να εξαλειφθεί με αλλαγές στον ΟΕΥ, με συγχωνεύσεις και καταργήσεις Διευθύνσεων. Διότι, οι αρμοδιότητες παραμένουν, δεν «συγχωνεύονται» ούτε «καταργούνται». Η συγχώνευση δεν μετριάζει, ούτε εξαφανίζει τις αρμοδιότητες που ούτως ή άλλως έχουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες. Όσο πιο εξειδικευμένες είναι, οι Διευθύνσεις και τα τμήματά τους είναι πιο λειτουργικά και αποτελεσματικά. Να υπάρχει λοιπόν, σαφήνεια και διάκριση στις αρμοδιότητες και όχι αλληλο – επικαλύψεις. Επίσης, ας μην παραβλέπουμε ότι οποιαδήποτε «ονομαστική» αλλαγή των Διευθύνσεων θα προκαλέσει το ενδεχόμενο απένταξης των έργων ΕΣΠΑ, λόγω «μη επαρκούς αιτιολόγησης στη Διαχειριστική Αρχή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο», αλλά και δύναται να «καταστήσει περίπλοκη τη διαχείριση των δικαστικών και εξωδικαστικών διενέξεων που αφορούν τις Τεχνικές Υπηρεσίες», όπως επισημαίνει με έγγραφό του στο σύλλογό μας, ο διευθυντής κ. Ευάγγελος Γαβριελάτος.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να σας υπενθυμίσουμε ότι στον υπάρχον ΟΕΥ, στις Διευθύνσεις της Καθαριότητας και του Πρασίνου δεν προβλέπεται για την πλήρωση των θέσεων προϊσταμένων αυτών των Διευθύνσεων, ΠΕ Μηχανικός όλων των κλάδων, αν και περικλείουν, ως αντικείμενο, καθήκοντα αρμοδιοτήτων μας. Κυρίως, γιατί και οι δυο αφορούν το περιβάλλον, αλλά και τη συντήρηση Μηχανολογικού εξοπλισμού. Επίσης, στη Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος δεν είχε προβλεφτεί σε κανένα τμήμα της, καμία ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών, αλλά και κανένας ΠΕ Μηχανικός δεν εργάζεται εκεί. Αυτό έχει ως επακόλουθο να ζητείται συν – επίβλεψη σε τεχνικά έργα ή να «βαφτίζονται» μελέτες τεχνικών έργων, προμήθειες.
Επιπλέον, σας επισημαίνουμε ότι στο νέο σχέδιο του ΟΕΥ, δεν αναφέρονται ποιες ειδικότητες θα κατέχουν τις θέσεις προϊσταμένων τμημάτων και προϊσταμένων διεύθυνσης. Θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας ότι στις θέσεις ευθύνης, οι ΠΕ Μηχανικοί έχουν προβάδισμα έναντι των ΤΕ Μηχανικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις αποφάσεις ΣτΕ. Σχετικό είναι το έγγραφο της ΕΜΔΥΔΑΣ που επισυνάπτουμε.
Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και ευελπιστούμε σε μια άμεση συνάντηση μαζί σας, ώστε μέσα από έναν παραγωγικό διάλογο να επιτευχθεί ο στόχος της εύρυθμης λειτουργίας των Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου μας.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΒΑΛΛΑ ΦΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ


ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2
Αθήνα 6.4.2016
Παρατηρήσεις για το σχέδιο αλλαγής του ΟΕΥ Δήμου Αθηναίων που προωθείται για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο
1. Η συγχώνευση των 2 υφισταμένων Δ/νσεων που εμπεριέχει το ως άνω σχέδιο ΟΕΥ, ήτοι της Δ/νσης Οδοποιίας και Αποχέτευσης και της Δ/νσης Κοινοχρήστων Χώρων καθώς και των άλλων 2, ήτοι της Δ/νσης Κτηριακών Έργων και της Δ/νσης Σχολικών Κτιρίων, προβληματίζει ως προς τη σκοπιμότητά της. Πράγματι, ενώ με τη συγχώνευση επιχειρείται η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών αυτών, ακριβώς αυτή η συγχώνευση προκαλεί μείωση της αποτελεσματικότητάς τους. Αυτό οφείλεται στη διαπίστωση ότι ήδη οι παραπάνω αρχικές Δ/νσεις και τα υπάρχοντα Τμήματά τους έφεραν μεγάλο βάρος αρμοδιοτήτων, σε σχέση με το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό τους, τις τρέχουσες και τις μελλοντικές ανάγκες που καλούνται να καλύψουν και τα αποδεκτά, κατά τεκμήριο, σταθερότυπα ως προς τα μεγέθη Δ/νσεων και Τμημάτων, σε όλο το Δημόσιο Τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις, κατά τεκμήριο, ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και της Αμερικής. Ειδικά μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη» το 2010, ο Δήμος Αθηναίων απέκτησε πλήθος αρμοδιοτήτων που μέχρι τότε δεν είχε. Ως εκ τούτου, όλες οι τεχνικές του υπηρεσίες απέκτησαν επιπρόσθετες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις, στις οποίες ήταν και είναι αναγκασμένες να ανταποκρίνονται χωρίς όμως να τους έχουν μεταφερθεί οι αντίστοιχοι πόροι. Εν προκειμένω, δε μεταφέρθηκαν στο Δήμο οι εξειδικευμένοι μηχανικοί των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, που εκπονούσαν τις αντίστοιχες μελέτες που μεταφέρθηκαν στον Δήμο καθώς και τις αντίστοιχες επιβλέψεις, ούτε και οι πόροι που διέθεταν για το σκοπό αυτό, παρόλο που τα αντίστοιχα έργα και μελέτες είχαν πλέον μεταφερθεί στον Δήμο.
2. Η παραπάνω συγχώνευση δεν αιτιολογείται επαρκώς και σε επίπεδο εκτίμησης λειτουργικών βελτιώσεων. Πράγματι, με το υπάρχον οργανόγραμμα δεν διαπιστώνεται σημαντική υστέρηση των εξεταζομένων Δ/νσεων και των αντιστοίχων Τμημάτων τους, ως προς την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών καθώς και ως προς την επίβλεψη των αντίστοιχων έργων και την εφαρμογή του Τεχνικού Προγράμματος. Αντιθέτως, ιδιαίτερα μετά το 2015 και τη συγκυριακή αναστάτωση, που προκλήθηκε από τη χρηματοδοτική ασφυξία των “capital controls”, τις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις και τη σφοδρή αντιπαράθεση της χώρας με τους φερόμενους πιστωτές της, υπήρξε αδιαμφισβήτητη πρόοδος, στο σύνολο των ως άνω μελετών και έργων. Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται στα αδιαμφισβήτητα οικονομοτεχνικά δεδομένα, των απολογισμών εφαρμογής του τεχνικού προγράμματος, τα οποία καταδεικνύουν την σαφή αύξηση των μελετών και έργων, σε κάθε επιμέρους τομέα αυτών των Δ/νσεων και συνολικά, την εξαιρετική επίδοση σε επίπεδο απορρόφησης διαθέσιμων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του ΕΣΠΑ. Τα έργα αυτεπιστασίας, από όλες τις παραπάνω Δ/νσεις, εμφάνισαν στο παραπάνω χρονικό διάστημα, μια εξαιρετική αποτελεσματικότητα, που τεκμηριώνεται σε αδιαμφισβήτητα ποσοτικά δεδομένα, παρότι όλα αυτά τα Τμήματα ήσαν υποχρεωμένα να αντιμετωπίσουν, εκ των ενόντων, τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, που προκάλεσε η αθρόα συνταξιοδότηση ή απόλυση ενός μεγάλου αριθμού τεχνικών και εργατοϋπαλλήλων τους, μετά την εφαρμογή των γνωστών μέτρων μείωσης των υπαλλήλων, κατ’ επιταγή του «μνημονίου» και παρότι αντιμετώπισαν ελλείψεις υλικών, ως αποτέλεσμα των διαδοχικών αλλαγών στο Ενιαίο Σύστημα Προμηθειών. Παρά την ενορχηστρωμένη (σκοπίμως;) προσπάθεια κατασυκοφάντησης των ως άνω Υπηρεσιών και παρά τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, μέσα στις οποίες αυτές λειτουργούσαν και λειτουργούν, τα ως άνω δεδομένα τεκμηριώνουν την αδιαμφισβήτητη πρόοδο σε κάθε τομέα των επιμέρους δραστηριοτήτων τους. Επομένως, δεν ευσταθεί ο ισχυρισμός ότι το παραπάνω σχέδιο τροποποίησης του ΟΕΥ προωθείται για να βελτιωθεί η λειτουργικότητα των εξεταζομένων τεχνικών δ/νσεων.

3. Έχοντας υπόψη τις παραπάνω διαπιστώσεις, καθίσταται σαφές ότι η αλλαγή του ΟΕΥ, στο εξεταζόμενο ζήτημα (της συγχώνευσης Δ/νσεων και Τμημάτων), δεν θα συμβάλλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ως άνω Υπηρεσιών. Αντίθετα, θα προκαλέσει μια, άνευ προηγουμένου, αναστάτωση στην οργανωτική δομή των τεχνικών υπηρεσιών, μια συνακόλουθη δυσλειτουργία, εξαιτίας της αναγκαίας περιόδου προσαρμογής, στις παραπάνω «οργανωτικές» αλλαγές και μια ανάσχεση της αδιαμφισβήτητης προόδου που καταγράφεται, μετά το φθινόπωρο του 2015. Συνακόλουθα θα προκαλέσει ακόμα μια ενορχηστρωμένη προσπάθεια κατασυκοφάντησης των ως άνω Υπηρεσιών, που θα καταγράφει τα παραπάνω δυσμενή αποτελέσματα, αποκρύπτοντας (σκοπίμως;) το αίτιο που τα προκάλεσε (την εξεταζόμενη αλλαγή του ΟΕΥ). Ως εκ τούτου, το σχέδιο αλλαγής του ΟΕΥ χρήζει επανεξέτασης και ασφαλώς σε κατεύθυνση διαφορετική από αυτή που έχει, μέχρι σήμερα, προωθηθεί για έγκριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου