Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Πέμπτη 8/5/14 στις 3,00μμ ΟΛΟΙ στο ΔΣ ΕΤΑΑ (Μάρνη 22)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών
την 5.5.2014

ΠΡΟΣ
το ΔΣ του ΕΤΑΑ

ΘΕΜΑ
ακύρωση των πρόσφατων παράνομων είτε καταχρηστικών διοικητικών πράξεων
του προέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου του ΕΤΑΑ Αντώνη Σελλιανάκη

Την 31.3.2014 υποβάλλαμε στην ΔΕ το ΤΣΜΕΔΕ υπόμνημα, (το περιεχόμενο του οποίου επισυνάπτουμε στην παρούσα), προτάσεις - διεκδικήσεις της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών, με θέμα την ακύρωση πρόσφατων, τότε, διοικητικών πράξεων του προέδρου του Διοικητικού Συμβούλιου του ΕΤΑΑ Αντώνη Σελλιανάκη και ζητήσαμε από τη ΔΕ να εισηγηθεί στο ΔΣ του ΕΤΑΑ, την ακύρωση της εντολής Σελλιανάκη με ΑΠ 18039/20.2.2014 και την απόρριψη ως θέματος ΔΣ του ΕΤΑΑ, το αναγραφόμενο στην από 13.3.2014 πρόσκλησή του για συνεδρίαση του ΔΣ, που είχαν γίνει κατά παράβαση της απόφασης ΔΣ 266/19.12.2013.

ΕΠΕΙΔΗ

μέχρι σήμερα η ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ δεν έχει εισηγηθεί σχετικά,
και στη συνέχεια, η διευθύντρια εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Μαρία Λέκκα, με την εντολή της 29409/16.4.2014 έκανε έναρξη της διαδικασίας για αποστολή στοιχείων στο ΚΕΑΟ, επίσης κατά παράβαση της απόφασης ΔΣ 266/19.12.2013, για το ΘΕΜΑ ΚΕΑΟ
ενώ με σειρά επόμενων πράξεων Σελλιανάκη - Λέκκα δημιουργήθηκαν τα εξής

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΘΕΜΑΤΑ:

  1. ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
με το έγγραφο 65060/4.4.2014, ο πρόεδρος ΔΣ του ΕΤΑΑ προκάλεσε παρέμβαση του ΥΠΕ, διαβιβάζοντας προχρονολογημένες «επιφυλάξεις» της κυβερνητικής επιτρόπου, για απόφαση αμφισβητούμενη («ΔΣ 228/29.4.2013», περί ύψους εισφορών, πρακτικά της οποίας δεν έχουν υπογραφεί από τα μέλη του ΔΣ) και
στη συνέχεια η δ/ντρια εισφορών Λέκκα επέβαλε αυξημένες εισφορές στους μηχανικούς, με την 31946/28.4.2014 εντολή της, κατά παράβαση της από 29.4.2013 σχετικής απόφασης ΔΣ του ΕΤΑΑ.

2. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΤΑΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ

με τα έγγραφα 69575/10.4.2014 και 75577/16.4.2014, ο πρόεδρος ΔΣ του ΕΤΑΑ, αδιαφορώντας για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων και περιφρονώντας τους υπηρεσιακούς αρμόδιους καθώς και το ΔΣ, με υπέρβαση αρμοδιοτήτων και κατάχρηση του ρόλου του, προκάλεσε την από 22.4.2014 απόφαση ΥΔΜ/ΗΔ Μητσοτάκη, κλείνοντας τις Πέμπτες το ΕΤΑΑ, όχι μόνο για τους συλλογικούς και θεσμικούς εκπροσώπους των εργαζομένων καθώς και στα ίδια τα μέλη του ΔΣ (όπως ήδη αναφέρεται στο υπόμνημά μας προς την ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ που επισυνάπτουμε) αλλά και για το κοινό

3. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ

με διακινδύνευση της ζωής των υπαλλήλων και γνωρίζοντας ότι παραβαίνει κανόνες πυρασφάλειας, προχώρησε στην αυθαίρετη κατασκευή κλουβιού, για να υποκαθιστά κατά το δοκούν την νόμιμη είσοδο του κτηρίου του ΕΤΑΑ και να εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό, όπως διαπιστώθηκε και στην 6180/14 έκθεση αυτοψίας της δ/νσης σχεδίου πόλης του Δήμου Αθηναίων

ΓΙΑ ΑΥΤΟ

Η Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών καλεί το ΔΣ του ΕΤΑΑ να ακυρώσει άμεσα τις παράνομες είτε καταχρηστικές εντολές που αναφέρονται στο παρόν, (και εν μέρει στο από 31.3.2014 υπόμνημα της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών που επισυνάπτεται), δηλαδή

του προέδρου ΔΣ του ΕΤΑ Σελλιανάκη:
  1. ΑΠ ΕΤΑΑ 18039/20.2.2014
  2. ΑΠ ΕΤΑΑ 65060/4.4.2014
  3. ΑΠ ΕΤΑΑ 69575/10.4.2014
  4. ΑΠ ΕΤΑΑ 75577/16.4.2014 και

της δ/ντριας εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Λέκκα:
  1. ΑΠ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ 29409/16.4.2014
  2. Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΑΠ 31946/28.4.2014
και να μεριμνήσει για την καθαίρεση της επικίνδυνης αυθαίρετης κατασκευής στην είσοδο του κτηρίου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
το από 31.3.2014 υπόμνημα της Ανοιχτής Συνέλευσης Μηχανικών προς τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΣΜΕΔΕ

το παρόν καταθέτουν στο πρωτόκολλο εισερχομένων του ΕΤΑΑ
συμμετέχοντες στην Ανοιχτή Συνέλευση Μηχανικών
/5/2014

1 σχόλιο: