Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Με συνοπτικές διαδικασίες θα εγκρίνονται τα όποια ...επενδυτικά σχέδια

Αναδημοσίευση από το Ριζοσπάστη.
Πρόσθετα κίνητρα για επίδοξους μνηστήρες

Πρόσθετα κίνητρα και ειδικά μπόνους παρέχονται από την κυβέρνηση στο μεγάλο κεφάλαιο και στους επιχειρηματίες που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης των δημόσιων ακινήτων, με τροπολογίες που κατατέθηκαν στη Βουλή, στο πλαίσιο της κύρωσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που περιλαμβάνει την ιδιωτικοποίηση της δημόσιας περιουσίας.
Ουσιαστικά, επιχειρείται να αρθούν και τα τελευταία εμπόδια (χωροταξικά, πολεοδομικά και άλλα), προκειμένου να διευκολυνθεί και επιταχυνθεί το «μεγάλο φαγοπότι» της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.
Ειδικότερα, ανάμεσα στις διατάξεις, περιλαμβάνονται:
 • Επιτρέπεται η παραχώρηση στον επενδυτή της χρήσης για 99 χρόνια αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης, καθώς και του δικαιώματος εκτέλεσης, χρήσης και εκμετάλλευσης λιμενικών έργων ή επέκτασης υφιστάμενων για την εξυπηρέτηση της επένδυσης.
 • Στην περίπτωση που τα λιμενικά έργα περιλαμβάνουν και προσχώσεις θαλάσσιου χώρου αυτές θεωρούνται δημόσιο κτήμα και μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση ή να εκμισθώνονται σε ιδιώτες.
 • Με την αξιοποίηση του αιγιαλού και της παραλίας με την παραχώρηση εμποδίζεται η ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση των λουομένων στην παραλία και τον αιγιαλό, αν αυτό επιβάλλεται για λόγους εθνικής άμυνας, δημόσιας τάξης και ασφάλειας, προστασίας αρχαίων και περιβάλλοντος, δημόσιας υγείας και εφόσον προβλέπεται στην οικεία σύμβαση παραχώρησης!
 • Δίνεται απευθείας δικαίωμα χρήσης αιγιαλού και παραλίας για τη δημιουργία λιμενικών εγκαταστάσεων σε επενδυτές που αξιοποιούν δημόσια ακίνητα ως ξενοδοχεία ή παραθεριστικά - τουριστικά χωριά.
 • Ελευθερώνεται η πολεοδόμηση της δημόσιας περιουσίας που βρίσκεται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών, καθώς και την άδεια θα μπορούν να τη δίνουν με μια απλή κοινή απόφαση τα υπουργεία Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Τουρισμού. Η απόφαση αυτή αφορά τη χρήση για παραθεριστικό τουριστικό χωριό. Μέχρι σήμερα απαιτούνταν Προεδρικό Διάταγμα.
 • Προβλέπονται απαλλοτριώσεις - εξπρές σε ακίνητα καθώς σύμφωνα με τη ρύθμιση «επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων ή ακινήτων ή η σύσταση επ' αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ ή για την πραγματοποίηση επενδυτικού σχεδίου».
 • Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις που συντελέσθηκαν δεν ανακαλούνται. Η ανάκληση επιτρέπεται εντός τριετίας από την απαλλοτρίωση μόνον αν έγινε για ακίνητα που δε χρησιμοποιήθηκαν.
 • Επιτρέπεται ακόμη και η απαλλοτρίωση υπέρ του δημοσίου ευρύτερων ζωνών, πέρα από τις εκτάσεις που είναι αναγκαίες για την κατασκευή των έργων με ...ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Υποδομών - Ανάπτυξης, Παιδείας - Πολιτισμού, Τουρισμού!
 • Το ΤΑΙΠΕΔ θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις μεταβίβασης κυριότητας ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος ή παραχώρησης ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου έναντι ανταλλάγματος με ταυτόχρονη μίσθωση του ίδιου του ακινήτου. Δηλαδή, ένα κτίριο όπου στεγάζεται μια δημόσια υπηρεσία ή ένα υπουργείο μπορεί να πουληθεί και στη συνέχεια το κράτος να καταβάλλει ενοίκιο στον ιδιώτη. Είναι το γνωστό ως sale and lease back.
 • Η επικαρπία για ορισμένο χρόνο σε δημόσιο κτήμα ή επί δικαιώματος σε δημόσιο κτήμα θα είναι απεριόριστα μεταβιβαστή και κληρονομητή καθ' όλη τη διάρκειά της.
 • Δίνεται η δυνατότητα στον ιδιώτη επενδυτή να μη μελετήσει τις ευρύτερες συνέπειες της επένδυσης σε μια περιοχή, αν έχει την άδεια της τοπικής δημοτικής ενότητας. Για παράδειγμα, θα επιτρέπεται η κατασκευή ενός κόμβου σε μια παρθένα περιοχή που μπορεί να μην έχει μόνο τοπικές επιπτώσεις.
 • Με άλλη διάταξη, τέλος, αυξάνεται η προκαταβολή που δίνεται προς τους εργολάβους στα δημόσια έργα στο 10%.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου