Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

Ο ΣΑΔΑΣ ΠEA έχει οδηγηθεί σε απόλυτη απαξία

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ
Νέα παραβίαση του Καταστατικού του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ από τον Πρόεδρο της Αντιπροσωπείας, συνάδελφο, Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗ.

Συνάδελφοι.
Ο ΣΑΔΑΣ Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων έχει οδηγηθεί σε απόλυτη απαξία, με αποκλειστική ευθύνη της πλειοψηφίας των εκλεγμένων διοικήσεών του, τόσο της πλειοψηφίας του προεδρείου της αντιπροσωπείας, όσο και της πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σήμερα, 6/5/2011 και κατόπιν επανυποβολής από τις 2/5/2011 και νέου, δεύτερου αιτήματος, εικοσιοκτώ συναδέλφων με θέμα την έκτακτη σύγκληση αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ στις 21 και 22/5/2011 και την άμεση διενέργεια εκλογών μέσα στον μήνα Ιούνιο, λάβαμε στα e-mail μας πρόσκληση από τον συνάδελφο Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗ, με ημερομηνίες σύγκλησης έκτακτης αντιπροσωπείας το Σάββατο 4 .6 . 2011 η πρώτη (απαρτίας 83 παρόντων μελών) και το Σάββατο 25 . 6. 2011 η δεύτερη (απαρτίας 40 παρόντων μελών).
Ο συνάδελφος Δ. ΞΥΝΟΜΗΛΑΚΗΣ, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας και μέλος της ίδιας παράταξης με τον πρόεδρο, επίσης, του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, συνάδελφο, Ε. ΛΥΡΟΥΔΙΑ, προχωράει με την πράξη του αυτή σε δεύτερη κατά σειρά, μέσα σε λίγες μέρες, παραβίαση του καταστατικού της Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων.
Την πρώτη φορά, στις 29/4/2011, ο συνάδελφος Δ. Ξυνομηλάκης σε απάντηση του από 19/04/2011 αιτήματος εικοσιοκτώ συναδέλφων για έκτακτη σύγκληση της αντιπροσωπείας εντός της καταστατικής προθεσμίας των 20 ημερών, δηλώνει με έγγραφό του, το οποίο και συνυπογράφει και ο Β’ αντιπρόεδρος της Αντιπροσωπείας συνάδελφος Γ. Γκίγκελος, πως κατά την κρίση του δεν συντρέχουν λόγοι για την πραγματοποίηση της έκτακτης αντιπροσωπείας. Η στάση του αυτή ήταν πράξη εκτός καταστατικής νομιμότητας, και συνεπώς άκυρη και καταχρηστική, αφού η σύγκληση έκτακτης αντιπροσωπείας μετά από συλλογή υπογραφών του 1/7 των μελών της συγκαλείται εντός το πολύ 20 ημερών και η υποχρεωτική της σύγκληση δεν επαφίεται στην κρίση κανενός οργάνου του συλλόγου, τα οποία και υποχρεούνται σύμφωνα με το καταστατικό να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη και νόμιμη διεξαγωγή της.
Την δεύτερη φορά, σήμερα 6/5/2011, με την ανωτέρω περιγραφόμενη πρόσκλησή του, παραβιάζει τον καταστατικά ανώτατο χρόνο (διεξαγωγής έκτακτης αντιπροσωπείας με συλλογή υπογραφών του 1/7 των μελών) των 20 ημερών, ούτε λίγο ούτε πολύ κατά 12 ημέρες για την πρώτη σύγκλιση του σώματος και κατά 33 για την δεύτερη, τοποθετεί πρακτικά την οριστική διεξαγωγή της έκτακτης αντιπροσωπείας στις 25/6/2011 πράγμα για το οποίο δεν έχει καμία καταστατική εξουσιοδότηση, ακυρώνει έτσι ντε φάκτο, προκλητικά και απροκάλυπτα, τον χαρακτήρα της αντιπροσωπείας ως εκλογοαπολογιστικής, προκαταλαμβάνει και επιβάλει μια απόφαση απορριπτική για το αίτημα της διεξαγωγής των εκλογών μέσα στον Ιούνιο του 2011, το οποίο διατυπώνεται στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως αυτό ορίζεται από τους εικοσιοκτώ αντιπροσώπους που αιτούνται την έκτατη αντιπροσωπεία και πάντως, επιδιώκει να παρατείνει την παραβίαση της καταστατικής υποχρέωσης για τη διεξαγωγή των εκλογών ανά τριετία, σε αγαστή συμφωνία με τις μεθοδεύσεις που προηγήθηκαν από την πλειοψηφία της διοίκησης του συλλόγου.
Κατόπιν και της δεύτερης αυτής καταστατικής παραβίασης, στην οποία προχώρησε ο συνάδελφος Δ. Ξυνομηλάκης, με την εκτός καταστατικών προθεσμιών πρόσκλησή του, καλούμε τα αρμόδια μέλη του ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, σύμφωνα και με τις κατά πλειοψηφία τοποθετήσεις των μελών του, κατά τη συζήτηση τα θέματος, στη συνεδρίαση της 4/5/2011 και - κατά τη ρητή και επανειλημμένη δέσμευσή του, κατά την ίδια συνεδρίαση - τον πρόεδρο του ΔΣ, συνάδελφο Ε. Λυρούδια προσωπικά, να αναλάβουν ως οφείλουν από την ρητή καταστατική τους υποχρέωση και να αποστείλουν άμεσα, προς τα μέλη της Αντιπροσωπείας, την παρακάτω πρόσκληση των εικοσιοκτώ συναδέλφων για αυτόματη έκτατη σύγκλησή της, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 3.3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας.


« ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ
Μετά την αίτηση με αρ. πρωτ. 43768 /02.05.2011 - την οποία σας επισυνάπτουμε - εικοσιοκτώ μελών της Αντιπροσωπείας του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ προς το Προεδρείο της, να συγκαλέσει έκτακτη συνεδρίαση του σώματος σύμφωνα με το Άρθρο 9.5 του Καταστατικού του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ και επειδή το Προεδρείο δεν την συγκάλεσε, στις προθεσμίες του Καταστατικού (Άρθρο 9.5) και του Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας (Άρθρο 3.1), σας καλούμε, σύμφωνα με το Άρθρο 3.3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Αντιπροσωπείας, σε έκτακτη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας, στον χώρο των γραφείων ΤΕΕ, Νίκης 4, Αθήνα, 1ος όροφος, το Σάββατο 21.05.2011 και ώρα 10.00 π.μ. με θέματα:
1. Απολογισμός Πεπραγμένων ΔΣ και Οικονομικός Απολογισμός για το διάστημα της παρελθούσας τριετίας.
2. Άμεση προκήρυξη εκλογών, το αργότερο μέσα στον Ιούνιο 2011.
3. Ενημέρωση - συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΔΣ
4. Έκτακτα θέματα επικαιρότητας - ψηφίσματα
Σε περίπτωση που την 21.05.2011 δεν επιτευχθεί η απαρτία του Άρθρου 9.2 του
Καταστατικού (τουλάχιστον 83 παρόντα μέλη), η σύγκλιση της Αντιπροσωπείας θα
αναβληθεί για την Κυριακή 22 Μαΐου 2011, στο κτίριο της Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, αίθουσα Οικονόμου, είσοδος από οδό Μασσαλίας, την ίδια ώρα, οπότε, σύμφωνα με το Άρθρο 9.3 του Καταστατικού, θα βρίσκεται σε απαρτία εάν τα παριστάμενα μέλη της είναι τουλάχιστον 40.
02/05/2011
τα αιτούμενα την Έκτακτη Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας
με πρόσκληση του Προεδρείου της ειδάλλως με αυτόματη σύγκλιση μέλη της
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
1. Ανδριοπούλου Ευγενία Κρήτης
2. Βεργεράκης Λευτέρης Κρήτης
3. Θεοφίλου Μιχαήλ Κ. Μακεδονίας
4. Ισηγώνης Μανώλης Ν. Αιγαίου
5. Καλαφάτη Ελένη Αττικής
6. Κατσαρέλη Ασπασία Αττικής
7. Κλειδαράς Γιάννης Κ. Μακεδονίας
8. Κλεφτοδήμος Δημήτρης Αττικής
9. Μάγειρος Αναστάσιος Β/Α Αιγαίου
10. Μακράκη Χρυσή Κρήτης
11. Μαούνης Αντώνης Αττικής
12. Μασούρας Κώστας Κ. Μακεδονίας
13. Μπαρδάκης Κώστας Αττικής
14. Ντοκόπουλος Δημήτρης Πελοποννήσου
15. Οικονόμου Ουρανία Αττικής
16. Ορεστίδης Γουλιέλμος Αττικής
17. Πάνου Γιάννης Αττικής
18. Σάμιος Ανδρέας Ν. Αιγαίου
19. Σελιανίτη Ευδοκία Αττικής
20. Σελιανίτης Χρήστος Αττικής
21. Σιαπκίδης Νίκος Αττικής
22. Σκλιας Κώστας Αττικής
23. Σταυρίδης Σταύρος Αττικής
24. Τσελεπίδης Σάββας Κ. Μακεδονίας
25. Τσουκάτος Γιάννης Κρήτης
26. Φανουράκης Ιωσήφ Δ. Ελλάδας
27. Φαρμακαλίδου - Σιαμπάνη Δομνίκη Δ. Ελλάδας
28. Χαλικιάς Αλέκος Αττικής

6/5/2011
Τα μέλη του ΔΣ
Μαούνης Αντώνης
Μπαρδάκης Κώστας
Πάνου Γιάννης

Ο Α Αντιπρόεδρος του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
Ντοκόπουλος Δημήτρης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου