Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Πρόταση της συσπείρωσης για αποχή των μηχανικών από τη διαδικασία "τακτοποίησης" των ημιυπαιθρίων


Η παρακάτω πρόταση της συσπείρωσης τέθηκε στο συμβούλιο της ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής αλλά παραπέμφθηκε στο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στις 18/11

Αποχή των μηχανικών Π.Ε. από την παραλαβή, των έλεγχο και την επιβολή του ειδικού τέλους των δηλώσεων για τους ημιυπαιθριους  χώρους του Ν. 3843/10 ( ΦΕΚ 62Α/28/4/2010) για τους παρακάτω λόγους:
1. Η ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχει εκφράσει με απόφαση της Γ.Σ. την αντίθεση της στα μέτρα του μνημονίου καθώς και στον Καλλικράτη (Ν. 3852/10, ΦΕΚ 87Α 7-6-2010). Ο Ν 3843/10 για του ημιυπαιθριους χώρους αναφέρει (άρθρο 7) το ειδικό πρόστιμο αποδίδεται υπέρ ΕΤΕΡΠΣ καθώς και πως διατίθενται οι πόροι του ειδικού προστίμου.
Όμως τα παραπάνω αναφερόμενα καταστρατηγούνται από το μνημόνιο που ορίζει ότι για τα επόμενα 3 χρόνια το κράτος πρέπει να συγκεντρώσει  1,5 δις ευρώ από την τακτοποίηση (τέλη) των ήμιυπαιθρίων χώρων  και άλλων αυθαιρεσιών.
Επίσης αντίκειται στην ισχύουσα Πολεοδομική νομοθεσία (ΓΟΚ/85, κτιριοδομικό κανονισμό, Πυροπροστασία κ.λ.π.) αφού «τακτοποιούνται» πατάρια, υπόγεια, σοφίτες, φωταγωγοί κ.α. που έχουν μετατραπεί αυθαίρετα σε χώρους κύριας χρήσης (άρθρο 5), ενώ με την παρ. 6 του άρθρου 5 «μετά την υποβολή των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο αυτό αναστέλλεται η επιβολή προστίμων και κάθε διαδικασία επιβολής κυρώσεων…».
Επιπρόσθετα η ολομέλεια του ΣτΕ έχει κρίνει ότι είναι αντισυνταγματική η νομιμοποίηση αυθαιρέτων μετά το 1983 (Ν.1337/83) είτε είναι εντός  είτε είναι  εκτός σχεδίου.
Τέλος  οι ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους χώρους είναι αντισυνταγματικές γιατί αποβαίνουν εις βάρος του περιβάλλοντος και το άρθρο 24 του Συντάγματος αφού η Πολεοδομική Νομοθεσία βασίζεται  - εκπορεύεται από το άρθρο αυτό του Συντάγματος.
 
2. Με την εντολή του Υφυπουργού της Κυβέρνησης του κ. Γ. Ντόλιου (αρ. Πρωτ. 52661/15-9-10,εξ. Επείγον) και με την ανοχή των Νομαρχών ζητήται «η συνδρομή στην εφαρμογή του Ν.3843/10 (ημιυπαίθριοι χώροι)» από τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες τόσο των Α΄ βάθμιων όσο και των β΄ βάθμιων ΟΤΑ «για την έγκαιρη και αποτελεσματική εφαρμογή διατάξεων του ανωτέρω νόμου και εντός των προβλεπόμενων από τον Νόμο Προθεσμιών» (δηλ. τέλη Δεκέμβρη 2010), με την απειλή που ακολουθεί: «Οποιεσδήποτε καθυστερήσεις στην επιτυχή και άμεση ευόδωση του ανωτέρου εγχειρήματος θα ελεγχθούν πειθαρχικά κατά τις οικίες διατάξεις ».
Και όλα αυτά ενώ στο παρελθόν (ρυθμίσεις Σουφλιά για τους ημιυπαιθριους  χώρους) αλλά και πρόσφατα Νομάρχες και ΕΝΑΕ έχουν επισημάνει τις μεγάλες ελλείψεις σε Τεχνικό και άλλο Προσωπικό και έχουν δηλώσει (λ.χ. ο Νομάρχης κ. Ι. Σγουρός) ότι αν δεν ενισχυθούν οι Δ/νσεις Πολεοδομιών με προσωπικό η Νομαρχία δεν θα φέρει καμμια ευθύνη για το πρόγραμμα που θα δημιουργηθεί κατά την διαδικασία τακτοποιήσεις των   ημιυπαιθρίων χώρων.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι και στο παρελθόν συνάδελφοι μας είχαν βρεθεί ενώπιων πειθαρχικών και ποινικών διώξεων για «ελλείψεις» κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών – υποβολή φακέλων για έκδοση οικοδομικών αδειών δεύτερο εξάμηνο 2005 προκειμένου οι πολίτες να μην υποστούν την νομοθετημένη ( από Γενάρη 2006) επιβάρυνση του ΦΠΑ και ο κλάδος μας μέσω της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έμπρακτα συμπαραστάθηκε στους συναδέλφους κοινοποιώντας τα μέλη του, δεν θα αφήσουμε την κάθε πολιτική ηγεσία να απειλεί τους συναδέλφους ενώ έχει την κύρια ευθύνη για τις ελλείψεις τεχνικού προσωπικού και δεν έχει ενισχύσει τις Πολεοδομικές Υπηρεσίες με προσωπικό.
3 Το γεγονός ταχτοποιήσεις των ημιυπαιθρίων χώρων δεν ανήκει στα πάγια και διαρκή καθήκοντα των υπαλλήλων, αλλά είναι μια πρόσκαιρη διαδικασία (με ημερομηνία λήξης 31-12-2010) έχουμε το συνταγματικό δικαίωμα να προβούμε σε αποχή από το έργο αυτό, εκτελώντας τα υπόλοιπα καθήκοντα μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου