Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Χαρ. Τρικούπη 7α,  106 78  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

                                                                                         

                                                                                             Αθήνα,  31/05/2024

Αρ. Πρωτ. :  9374

Προς:   1.Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κο Σκυλακάκη Θ.

2.Υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κο Ταγαρά Ν.

 

Κοιν.:   1. Α’ Βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ

                                             2. Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ


                                

Θέμα : Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων

 

Κυρία Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών οι οποίοι υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση (Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού) με συνδικαλιστικό αλλά και επιστημονικό χαρακτήρα.

Απευθυνόμαστε σε εσάς, σε συνέχεια προηγούμενης επιστολής μας, σχετικά με την πρόσφατη Εγκύκλιο για την Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων. Η ΚΥΑ αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων» (ΦΕΚ Β’3475/2023), καθιστά το έργο των μηχανικών των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων ακόμα δυσχερέστερο, με την προσθήκη νέων αρμοδιοτήτων και χωρίς την ανάλογη εκπαίδευση και εμπειρία και χωρίς να δημιουργούνται οι κατάλληλες προυποθέσεις για την ανάληψη νέων ευθυνών εκ μέρους τους και την πυροπροστασία ατομική ευθύνη των ιδιοκτητών ακινήτων, χωρίς μάλιστα να διακρίνει μεταξύ εντός και εκτός σχεδίου ακινήτων, μικρές, μεσαίες και μεγάλες ιδιοκτησίες, αντιμετωπίζοντας οριζόντια ακίνητα με δόμηση από αγροτικές αποθήκες έως πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες.

Βάσει της με ΑΠ : YΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/28909/848 από τις 15.03.2024 Απόφασης, οι δήμοι παρακαλούνται  να συγκροτήσουν τριμελείς επιτροπές του άρθρου 2 του Κεφαλαίου τρίτου του Κανονισμού, δειγματοληπτικού ελέγχου κατά την αντιπυρική περίοδο με την συμμετοχή πλην των άλλων και μηχανικών. Αρά πέρα των άλλων καθηκόντων τους, επιβαρύνονται με μια νέα αρμοδιότητα από την 1η Μαίου έως και την 31η Οκτωβρίου για την οποία θα καταναλώνουν πλην των ωρών εργασίας και ώρες του ελεύθερου τους χρόνου, χωρίς φυσικά οι δήμοι να προβλέπουν κατά πάγια τακτική τους την υπερωριακή απασχόληση και τα σχετικά έξοδα μετακίνησης τους με τα προσωπικά μέσα μεταφοράς. Ταυτόχρονα δεν θα απαλλάσσονται από τα υπόλοιπα τους καθήκοντα τα οποία θα συσσωρεύονται και θα μένουν ημιτελή κυρίως στον τομέα των επιβλέψεων έργων όπου προτεραιότητα τους είναι η ασφάλεια τους καθώς και η ασφάλεια των πολιτών. Μάλιστα μετά και την νέα απόφαση 21837 οικ Φ.700.20/2024 από τις 09.05.2024 με το άρθρο 4 προστίθεται στους δήμους, άρα στις επιτροπές δειγματοληπτικού ελέγχου  και ο έλεγχος καταγγελιών για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων  των υπόχρεων του άρθρου 1.

Χωρίς εδώ και ένα έτος να έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις από τους δήμους με την δημιουργία του ειδικού μητρώου από όπου θα αντλούνται οι πληροφορίες από τις επιτροπές και φυσικά της ειδικής πλατφόρμας, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί τα απαραίτητα κονδύλια, χωρίς να διευκρινίζεται ποιος και πότε θα επιβάλλει τα πρόστιμα, το πως θα γίνονται η έλεγχοι και γενικότερα χωρίς να υπάρχει μία σαφής πολιτική, αφού οι αποφάσεις έρχονται και αναιρούνται (π.χ. ΥΠΕΝ /ΔΑΟΚΑ/55904/2019 από 24.05.2023 και  Αρ.Αποφ. 21837 οικ. Φ.700.20/2024).

`    

Επίσης  η ΚΥΑ επιβάλει υποχρεωτικά μέτρα, ακόμα και πρακτικά ανεφάρμοστα (π.χ. 2.2.2. περί δομικής πυροπροστασίας), που συνεπάγονται υπέρογκα κόστη τα οποία είναι μη αντιμετωπίσιμα από μικρούς ιδιοκτήτες των χαμηλότερων οικονομικών στρωμάτων, συνοδευόμενα από πρόστιμα από 1.000€ έως 54.000€ ή/και ποινή 2ετούς φυλάκισης. Μέτρα τα οποία μάλιστα καταγγέλλονται εν μέρει ως λανθασμένα και αναποτελεσματικά από πλήθος Φορέων και Επιστημόνων. Μία σειρά από μέτρα πυροπροστασίας που μέσω της ΚΥΑ επιβαρύνουν τελικά τους πολίτες – ιδιοκτήτες ακινήτων και η ευθύνη τους μεταφέρεται στους «αρμόδιους τεχνικούς επιστήμονες» της ΚΥΑ, αποτελούν ευθύνη της Πολιτείας.

Η μικρή παράταση των προθεσμιών υποβολής των διάφορων στοιχείων (τεχνική έκθεση και δήλωση ιδιοκτήτη για τη λήψη μέτρων), η διευκρίνιση ότι κάποια μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού (πρόσβαση στο ακίνητο, δημιουργία ζώνης προστασίας, αποθήκευση υλικών) είναι γενικά, «με δυνατότητα αποκλίσεων, κατόπιν σχετικής κατά περίπτωση τεκμηρίωσης στην τεχνική έκθεση» και οι λοιπές τροποποιήσεις του κανονισμού με την ΚΥΑ αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/38701/1172/2024 (ΦΕΚ Β’2194) με τις διευκρινήσεις της ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/42966/1311 εγκυκλίου (ΑΔΑ: ΡΦΛΡ4653Π8-ΜΤΒ), στοχεύουν σε έναν απολύτως ατελή εξορθολογισμό και τελικά στην εφαρμογή της κεντρικής ιδέας των διατάξεων. Συνεπώς διατηρείται στο ακέραιο το στοιχείο της μεταφοράς των ευθυνών της Πολιτείας στους συναδέλφους μηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων και στους πολίτες και μάλιστα οριζόντια και με τιμωρητική διάθεση μέσω εν μέρει ανεφάρμοστων και ανεδαφικών μέτρων με αόριστο πεδίο εφαρμογής.

Ακριβώς επειδή ένας αντιπυρικός σχεδιασμός θα πρέπει να γίνει με σοβαρούς όρους, θα προϋπέθετε ένα μεγάλο διάστημα προετοιμασίας εφαρμογής του, ώστε να μπορεί να γίνει ο ανάλογος προγραμματισμός τόσο από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, όσο και η μελέτη των απαιτήσεων από τους τεχνικούς επιστήμονες που θα συντάξουν τις εκθέσεις και αξιολογήσεις, όσο και από τις δημοτικές υπηρεσίες. Για όποιον στοιχειωδώς γνωρίζει την κατάσταση των Δήμων, η δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν στις ολοένα και πιο αυξημένες τους αρμοδιότητες, χωρίς την ανάλογη πρόβλεψη πόρων και ειδικευμένου προσωπικού, είναι μηδαμινή.

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ συντάσσεται με τους μηχανικούς των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων και πλήθος φορέων (ΣΑΔΑΣ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΓΕΩΤΕΕ, ΠΟΜΙΔΑ), εκφράζει την αντίθεσή του στην μεταφορά ευθυνών στους μηχανικούς του δημοσίου, στην  ανεδαφική και τιμωρητική για τους πολίτες εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων», και ζητάει την απόσυρση της ΚΥΑ αριθμ.οικ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019 και της απόφασης 21837 οικ.Φ.700.20/2024 που αφορούν στον  «Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», την ριζική επαναδιατύπωσή της και την πλήρη ανάληψη από την Πολιτεία των ευθυνών πρόληψης και προστασίας από τις δασικές πυρκαγιές που της αναλογούν. Επίσης να απεμπλακούν όλοι οι μηχανικοί των Τεχνικών Υπηρεσιών των δήμων από νέες αρμοδιότητες που σε τελική ανάλυση θα δημιουργήσουν χάος στις τεχνικές υπηρεσίες των δήμων εις βάρος του κυρίου έργου τους που επί 6 μήνες θα πρέπει εκ των πραγμάτων να τεθεί σε δεύτερη μοίρα, δημιουργώντας επισφαλείς και ελλειπείς επιβλέψεις και μελέτες και αποχή από επιτροπές και διαγωνισμούς.  Άμεσα να ανασταλεί η εφαρμογή της ώστε να υπάρξει εύλογος χρόνος για νέα επεξεργασία με ουσιαστική διαβούλευση. Διεκδικούμε την έγκαιρη και αναγκαία χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για τη διαχείριση και προστασία των δασών σε όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας αντιπυρικής περιόδου με έμφαση στην πρόληψη. Ζητάμε τη στελέχωση όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών με προσωπικό κατάλληλων προσόντων όπως οι Μηχανικοί της Πυροσβεστικής και της Πολιτικής Προστασίας που είναι και οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι, χωρίς την συμμετοχή των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων, ώστε να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους.

Είμαστε στη διάθεση σας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα παραπάνω και σας καλούμε να ανταποκριθείτε στο αίτημα μας για συνάντηση. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου