Πέμπτη 30 Μαΐου 2024

Ομόφωνη Απόφαση του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής για τα μεταλλικά container («σπιτάκια ανακύκλωσης») εντός Ιστορικού Κέντρου


To Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ με σημερινή του ανακοίνωση κοινοποιεί τη φωτογραφική νομοθεσία που επέτρεψε την τοποθέτηση μεταλλικών κοντέινερ ("ανταποδοτικής ανακύκλωσης") σε πλήθος ελεύθερων χώρων της πόλης, καθώς και χάρτη με τις ακριβείς τοποθεσίες τους (από καταγραφή της Kalliopi Katsikaveli), ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή τους καθώς και τη διερεύνηση του διαγωνισμού με τον οποίο έγινε η σχετική προμήθεια. Φαίνεται, δυστυχώς, ότι πρόκειται για σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων που δεν αφορά μόνο κατασπατάληση χρημάτων αλλά και κακοποίηση των λίγων ελεύθερων χώρων ή ιστορικών συνόλων που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας.


Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ομόφωνη Απόφαση του ΣΑΔΑΣ Τμ. Αττικής για τα μεταλλικά container («σπιτάκια ανακύκλωσης») εντός Ιστορικού Κέντρου και πλησίον σημείων ενδιαφέροντος των Δήμων με ή χωρίς εγκρίσεις από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)
Στην άθλια κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο δημόσιος χώρος στην Αττική, που βρίθει μικρών και μεγαλύτερων κατασκευών που τον καταστρατηγούν, έρχεται να προστεθεί πλεόν και η εγκατάσταση όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Πληθώρα Δήμων της Αττικής, μεταξύ άλλων και αυτός της Αθήνας, έχουν τοποθετήσει μεταλλικά container, «σπιτάκια ανακύκλωσης», σε σημαντικά σημεία εντός του Ιστορικού Κέντρου της πόλης των Αθηνών (ήτοι πλησίον διατηρητέων κτιρίων, αρχαιολογικών χώρων, πλατειών, σε άξονες οπτικής φυγής δρόμων – βλ. συνημμένες φωτογραφίες), ενίοτε συνοδευόμενα μάλιστα από φυλάκιο και χημική τουαλέτα, πιθανόν χωρίς εγκρίσεις από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα, με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αθηναίων (Πράξη 105/13.03.2023).
Προκειμένου τα εν λόγω «σπιτάκια ανακύκλωσης» να τοποθετούνται κατά βούληση σε δημόσιο χώρο, συμπληρώθηκε φωτογραφικά η §6 του άρθρου 209 του ν.3463/2006, με το άρθρο 39 για τα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης στον νόμο 4964/2022 (ΦΕΚ Α’150) για τα Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα, προβλέποντας ότι «οι Πράσινες Γωνιές Ανακύκλωσης, τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανακύκλωσης και τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων, και οι συνοδοί αυτών χώροι αποθήκευσης ανακυκλώσιμου υλικού, συνολικού εμβαδού έως τριάντα (30) τετραγωνικών μέτρων και υπό την προϋπόθεση ότι, κατά την εγκατάστασή τους σε κοινόχρηστους χώρους παραμένει λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενός μέτρου και ογδόντα εκατοστών (1,80)», «δεν υπόκεινται στους όρους και περιορισμούς των [πολεοδομικών] διατάξεων […] και για την κατασκευή τους δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον προβλέπονται από τεχνικές μελέτες». Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου, σύμφωνα με το οποίο «όσα από τα τεχνικά έργα και εγκαταστάσεις της παραγράφου αυτής έχουν μεγάλο όγκο ή ύψος, εκτελούνται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής», είναι επαρκώς αόριστο ώστε να μην διασφαλίζει τίποτα.
Για την υλοποίηση του έργου, ο Δήμος Αθηναίων τον Αύγουστο του 2022, προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία διαγωνισμού, προϋπολογισμού 14.750.000,00€ συν ΦΠΑ (Α.Π. 214227/01.08.2022 - ΑΔΑΜ: 22PROC011061604 05.08.2022). Στον
διαγωνισμό υποβάλλεται μόνο μία προσφορά από την ΤΕΧΑΝ Συστήματα Περιβαλλοντικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΒΕΕ, στην οποία και κατακυρώνεται. Η Συμφωνία – Πλαίσιο υπογράφεται τον Φεβρουάριο του 2023 (Δ. Αθηναίων Γ.Δ. Οικονομικών, Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών, Τμ. Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων 23SYMV012128980 2023-02-14 – Α.Π. 46555/14.02.2023), και αφορά στην δημιουργία πενήντα (50) γωνιών ανακύκλωσης τεσσάρων ρευμάτων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 18.259.000,00€, συνεπώς κάθε μία από τις 50 γωνιές ανακύκλωσης, κοστίζει 365.180,00€. Πλήθος δημοσιευμάτων στον Τύπο κάνει λόγο για σκάνδαλο μεγάλου μεγέθους.
Ο ΣΑΔΑΣ τμ. Αττικής
 Ζητάει την άμεση κατάργηση του φωτογραφικού άρθρου 39 του ν.4964/2022, η οποία θα πρέπει να λάβει και αναδρομικό χαρακτήρα, που συνεπάγεται αποξήλωση των μεταλλικών container και των συνοδών φυλακίων, τουαλετών, κ.λπ. και επανατοποθέτηση αυτών ή άλλων παρόμοιων εγκαταστάσεων σε δημόσιο χώρο μόνο μετά από πλήρη διαδικασία σχετικών εγκρίσεων, όπως απαιτούνται και για οποιαδήποτε άλλη κατασκευή.
 Ζητάει την ταχεία και πλήρη ολοκλήρωση των ελέγχων του διαγωνισμού για την τοποθέτηση των εν λόγω μεταλλικών container και το εύλογο του κόστους με απόλυτη διαφάνεια. Σε περίπτωση που αποδειχθούν οι καταγγελίες απαιτείται η παραίτηση των πολιτικά υπεύθυνων και η διερεύνηση και ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου