Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Στήριξη σε συνάδελφο στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του

 

Στήριξη σε συνάδελφο στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων του

Το ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και το 20ο Συνέδριο της στηρίζει τη συνάδελφο μας Λ.Π. Υπάλληλο του Δήμου Λαρισαίων στην αφορά ποινική δίωξη, που αδίκως της έχει ασκηθεί στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων της. Συντάσσεται απόλυτα με τα αναφερόμενα στο από 12/4/2024 έγγραφο της ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας.

Πρόκειται για το τραγικό ατύχημα της 20-02-2022 στη Λάρισα, στο οποίο έχασε τη ζωή του ένα νεαρό παιδί, από την πτώση πορτασιάς περίφραξης ακατοίκητου σπιτιού στο κέντρο της Λάρισας. Για το ατύχημα αυτό, όπως ανακοινώθηκε και μάλιστα πανελλαδικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διώκεται ποινικά συνάδελφος-μέλος μας που κατέχει θέση ευθύνης στο Δήμο Λαρισαίων.

Η ΕΜΔΥΔΑΣ έχοντας γνώση των στοιχείων της υπόθεσης εκφράζει την αμέριστη στήριξη στη συνάδελφο και εγγυάται για την ακεραιότητα, την επαγγελματική ευθύνη και την ευαισθησία που έχει επιδείξει στα 32 χρόνια υπηρεσίας της και ιδιαίτερα στα θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των πολιτών. Η συνάδελφος μας η οποία έχει υπηρετήσει με ευσυνειδησία και την Ομοσπονδία και την Α’ Βάθμις Ένωση της από θέσεις ευθύνης, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί για οτιδήποτε και η επαγγελματική της διαδρομή διακρίνεται από επαγγελματισμό και πνεύμα προσφοράς.

Η ποινική δίωξη της συναδέλφου μας αποτελεί κλασική περίπτωση μεταφοράς ευθύνης σε δημόσιο λειτουργό λόγω της θέσης του, αφού δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο της προανακριτικής διαδικασίας ή από μαρτυρική κατάθεση η εμπλοκή της.

Δεν προέκυψε αντικειμενικά, ότι γνώριζε για την επικινδυνότητα της κατασκευής, που κατέρρευσε ή άλλου στοιχείου, που να αφορά στην επικινδυνότητα του συγκεκριμένου κτιρίου και άρα δεν προέκυψε η προσωπική της ευθύνη για το τραγικό ατύχημα.

Η τοποθέτησή μας για την έλλειψη ιδίας γνώσης της συναδέλφου, δεν αφορά μόνο στην έγγραφη ή με ηλεκτρονικό τρόπο ενημέρωση της υπηρεσίας από πολίτη, αλλά και αυτή της τηλεφωνικής, προφορικής και γενικώς γνώση περί επικινδυνότητας της κατασκευής της πορτασιάς ή του συγκεκριμένου κτιρίου με οιονδήποτε τρόπο.

Παρά το μεγάλο πλήθος εισερχόμενων καταγγελιών και τις χιλιάδες αυτοψίες που έχουν πραγματοποιηθεί από το εν λόγω τμήμα τα τελευταία χρόνια, ουδεμία προφορική ή γραπτή αναφορά είχε γίνει, ούτε είχε υπάρξει καμία καταγραφή του. Στην άποψή μας αυτή συνηγορεί και το αποτέλεσμα της Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης δεκάδων υπαλλήλων, η οποία διατάχθηκε από τον τότε Δήμαρχο Λαρισαίων, προκειμένου να διερευνηθεί εάν περιήλθε σε γνώση τους η επικινδυνότητα της κατασκευής και εάν απέτρεψαν σε πολίτη να καταθέσει έγγραφη καταγγελία. Το αποτέλεσμα ήταν να μην αποδοθεί πειθαρχική ευθύνη σε κανέναν υπάλληλο. Δυστυχώς όμως άλλη μια φορά η διαδικασία της Ε.Δ.Ε. που για τη διοίκηση αποτελεί μια από τις σημαντικές διαδικασίες έρευνας για την διάπραξη αδικήματος και απόδοσης ευθυνών σε υπάλληλο, αντιμετωπίζεται ως κουρελόχαρτο.

Η ποινική δίωξη της συναδέλφου αποτελεί κλασική περίπτωση μετακύλισης των ευθυνών από την κεντρική εξουσία σε δημόσιους λειτουργούς για την έλλειψη από τη μεριά της στόχων και νόμων, που αφορούν στην ασφάλεια της ζωής των πολιτών.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει θεσμοθετήσει κανένα πρόγραμμα οικονομικής στήριξης των ιδιοκτητών κτιρίων γενικά, μονοκατοικιών- πολυκατοικιών, προκειμένου να ελέγξουν και να συντηρήσουν τα κτίρια τους, έτσι ώστε να μην αποτελούν τα στοιχεία των όψεών τους (στηθαία, μαρμαροεπικαλύψεις, επιχρίσματα, καμινάδες, στέγες κ.λ.π), προς τους κοινόχρηστους χώρους ή τους ακαλύπτους χώρους των οικοπέδων κίνδυνο για τους διερχόμενους.

Είναι δεδομένο ότι το κτιριακό απόθεμα τόσο στον αστικό ιστό όσο και στις δημοτικές κοινότητες έχει γεράσει. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, η ανεργία, τα χαμηλά εισοδήματα των πολιτών σε σχέση με το αυξημένο κόστος διαβίωσης, έχουν συμβάλει στην εγκατάλειψη, στην μη συντήρηση στην μη αντικατάσταση υλικών ή και στην κατεδάφιση από μέρους των πολιτών οιασδήποτε παλιάς κατασκευής. Στην περιφέρειά μας, εκτός των παραπάνω, τα τελευταία χρόνια η πλημμύρα «Ιανός» το 2020, ο σεισμός το 2021, οι πλημμύρες του Σεπτεμβρίου το 2023 έχουν επιβαρύνει την κατάσταση των κτιρίων και των υλικών τους, ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, πλην εξαιρέσεων, η κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων που έχουν προκύψει από τις αναφερόμενες καταστροφές.

Η έλλειψη στήριξης για τις κατεδαφίσεις στους σεισμοπαθείς, πλημμυροπαθείς και γενικά η έλλειψη της θεσμοθέτησης προγραμμάτων ενίσχυσης για την άσκηση του προληπτικού ελέγχου των κατασκευών και της συντήρησής τους από τους ιδιοκτήτες δεν μπορεί να αναζητείται στα καθήκοντα των μηχανικών των τεχνικών υπηρεσιών, που είναι και στην πράξη αδύνατος να πραγματοποιηθεί. (Τεχνικά μέσα ανύπαρκτα όπως σκαλωσιές- καλαθοφόρα, τεχνικά οχήματα και τεχνικό προσωπικό, προδιαγραφές εξέτασης από ΥΠΕΝ, ΟΑΣΠ, κ.λπ.).

Τα τελευταία χρόνια ως Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. έχουμε αποστείλει δεκάδες επιστολές στους αρμοδίους υπουργούς και σε υπηρεσιακούς παράγοντες, στις οποίες τονίζεται, ότι η τεράστια υποστελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών και ιδιαιτέρως των Τεχνικών Υπηρεσιών και των ΥΔΟΜ δημιουργεί προβλήματα στην άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων των συναδέλφων με αποτέλεσμα, τον κίνδυνο της πλήρους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και κατ’ επέκταση, της ασφάλειας των πολιτών και της διαφύλαξης του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Το πιο ανησυχητικό είναι, ότι η υποστελέχωση έχει φθάσει στα όρια πλέον της επικινδυνότητας, με ευθύνες ανάθεσης στους συναδέλφους, πολλών παράλληλων καθηκόντων, χωρίς τεχνικές και επιστημονικές υποδομές, με μόνιμη απειλή για εναντίον τους καταγγελίες και πολιτικό εκφοβισμό, με μία δαιδαλώδη νομοθεσία που αλλάζει συνεχώς.

Λόγω των άδικων διώξεων συναδέλφων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. έχει καταθέσει προτάσεις για τη δημιουργία Θεσμικού Οργάνου που θα ασχολείται με την «Τεχνική Δικαιοσύνη» και θα βοηθά στην απόδοση της Δικαιοσύνης.

Θα θέλαμε να τονίσουμε με αφορμή την ποινική δίωξη της συναδέλφου ότι δεν μπορεί να αποτελούμε τα μόνιμα εξιλαστήρια θύματα της κεντρικής εξουσίας για τις δικές της παραλείψεις. Δεν μπορεί να οδηγούνται αβίαστα δημόσιοι λειτουργοί σε ποινικές δίκες ως εξιλαστήρια θύματα καταστρέφοντας τη ζωή των ιδίων και της οικογένειας τους αλλά και τη δημοσιοϋπαλληλική πορεία τους.

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ μαζί με την Πρωτοβάθμια Ένωσή στέκονται στο πλευρό της συναδέλφου, αλλά και κάθε συναδέλφου που διώκεται στα πλαίσια άσκησης των υπηρεσιακών του καθηκόντων, υπερασπίζοντας τα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Θα σταθούμε στο πλευρό τους μέχρι την τελική δικαίωση και σε αυτό καλούμε και όλους τους φορείς των Μηχανικών αλλά και των Υπαλλήλων της περιοχής μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου