Τετάρτη 8 Μαΐου 2024

Μηνύσεις Εργολάβων κατά Υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής


Εκτεθειμένοι σε δικαστικές περιπέτειες είναι οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών από εργολάβους που ενδιαφέρονται για τη μέγιστη αποκόμιση κέρδους, μέσα από την σύμβαση που έχουν υπογράψει, ακόμα κι όταν δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο τους επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ), καταγγέλλοντας μήνυση κατά έξι μηχανικών από εργολάβο για ανολοκλήρωτο έργο στην Αττική.


-«Η υπόθεση αφορά το αντιπλημμυρικό έργο «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι εκβολή», όπου μετά από 3 χρόνια, μετά από μεγάλη πίεση της υπηρεσίας, μετά από 24 ενστάσεις και 13 προσφυγές του εργολάβου και αφού εκτέλεσε μόνο το 10% του έργου, η σύμβαση διαλύθηκε με πρωτοβουλία του εργολάβου και τώρα διεκδικεί υπέρογκες αποζημιώσεις τις οποίες η υπηρεσία δεν αποδέχεται. Με άλλα λόγια επειδή δεν εισέπραξε αυτά που ήθελε από την υπηρεσία, μήνυσε όποιον είχε κάποια σχέση με την εκτέλεση του έργου!!!» σημειώνει η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σε ανακοίνωση της και τονίζει ότι:

-«Για την προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος και των κοινωνικών αναγκών απαιτούνται σύγχρονες Τεχνικές Υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες με Μηχανικούς, σύγχρονα μέσα και εξοπλισμό, αξιοπρεπή Νομική κάλυψη και αποδοχές που να ανταποκρίνονται στα αυξημένα τους καθήκοντα», επισημαίνοντας ότι:

-«Αλλιώς δυστυχώς καταλήγουν υπηρεσίες «ηλεκτρικές καρέκλες» για τους Υπαλλήλους και τροχονόμοι συμφερόντων κατασκευαστικών εταιρειών, που ενδιαφέρονται για τη μέγιστη αποκόμιση κέρδους μέσα από την σύμβαση που έχουν υπογράψει ακόμα κι όταν δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο τους, οπότε γίνονται και πιο επιθετικοί απέναντι στους υπαλλήλους που τους ελέγχουν, όπως έκανε και ο εργολάβος της συγκεκριμένης υπόθεσης στην Ανατολική Αττική».

Η ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Στην ανακοίνωση της με θέμα: «Μηνύσεις Εργολάβων κατά Υπαλλήλων της Τεχνικής Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής», που υπογράφουν ο πρόεδρος Δημήτρης Πετρόπουλος και η γενική γραμματέας Πλουμίτσα Τριανταφυλλόπουλου σημειώνονται αναλυτικά τα ακόλουθα:

-«Λάβαμε υπόψη μας αναφορά των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕΑΑ με την οποία έρχεται στην επιφάνεια για άλλη μια φορά το καθεστώς υλοποίησης δημόσιων έργων: το καθεστώς ασυδοσίας που υφίσταται από το υπάρχον νομικό πλαίσιο, τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Τεχνικές υπηρεσίες και οι μηχανικοί που τις στελεχώνουν. Στην αναφορά την οποία έχει υπογράψει το σύνολο των υπαλλήλων της ΔΤΕ-ΠΕΑΑ ενημερωθήκαμε ότι εργολάβος κατέθεσε μήνυση σε 6 υπαλλήλους της υπηρεσίας!!!

Η υπόθεση αφορά το αντιπλημμυρικό έργο «Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης-Κορωπίου μέχρι εκβολή», όπου μετά από 3 χρόνια, μετά από μεγάλη πίεση της υπηρεσίας, μετά από 24 ενστάσεις και 13 προσφυγές του εργολάβου και αφού εκτέλεσε μόνο το 10% του έργου, η σύμβαση διαλύθηκε με πρωτοβουλία του εργολάβου και τώρα διεκδικεί υπέρογκες αποζημιώσεις τις οποίες η υπηρεσία δεν αποδέχεται. Με άλλα λόγια επειδή δεν εισέπραξε αυτά που ήθελε από την υπηρεσία, μήνυσε όποιον είχε κάποια σχέση με την εκτέλεση του έργου!!!

Είναι δυστυχώς συνηθισμένο φαινόμενο αυτό της άσκησης διώξεων κατά των Τεχνικών ειδικά Υπαλλήλων, που ασκούνται στα πλαίσια άσκησης των Υπηρεσιακών τους καθηκόντων ειδικά στις περιπτώσεις που προκαλούνται ατυχήματα στους δρόμους που αυτοί εποπτεύουν. Το πρόβλημα της ποινικής και αστικής ευθύνης των τεχνικών υπαλλήλων έχει αναδειχτεί πολλές φορές και η αντιμετώπισή του αποτελεί σημαντική διεκδίκηση της Ομοσπονδίας μας, με ειδικές προτάσεις που έχουμε καταθέσει στα συναρμόδια Υπουργεία (Δικαιοσύνης και Εσωτερικών).

Δυστυχώς φαίνεται ότι οι συνάδελφοι μας δεν κινδυνεύουν μόνο από διώξεις λόγω ατυχημάτων, αλλά και από διώξεις εργολάβων, που δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις τους. Με τον τρόπο αυτό ποινικοποιείται η έκφραση τεκμηριωμένης Υπηρεσιακής άποψης, από πλευράς υπαλλήλων και Υπηρεσιών, η οποία σε κάθε περίπτωση κρίνεται και ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα. Δε μπορούμε να φανταστούμε υπηρεσίες – ειδικά Τεχνικές – όπου οι επιβλέποντες και οι εμπλεκόμενοι σε ένα έργο θα ζουν υπό τη συνεχή απειλή μηνύσεων για κάθε πράξη τους η οποία δε θα είναι αρεστή στους εμπλεκόμενους αναδόχους έργων.

Οι συνάδελφοι έχουν μπει στην διαδικασία αντιμετώπισης της μήνυσης, εξεύρεσης του κατάλληλου δικηγόρου που θα τους υπερασπιστεί, σύνταξης των σχετικών Υπομνημάτων προς τον Εισαγγελέα. Σαν να μην ήταν αρκετή η καθημερινή ανάθεση πολλών και διαφορετικών καθηκόντων, η έλλειψη σύγχρονων μέσων για να κάνουν την δουλειά τους, σαν να μην ήταν αρκετό το να χρηματοδοτούν τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, ή που τόσα χρόνια προσπαθούσαν να τελειώσει ένα έργο με έναν εργολάβο που σκοπός του ήταν η μεγιστοποίηση του κέρδους, τώρα έχουν και το βάρος να τρέχουν στα δικαστήρια για να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες.

Όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές και σε όλα τα επίπεδα, για την προστασία του Δημοσίου Συμφέροντος και των κοινωνικών αναγκών απαιτούνται σύγχρονες Τεχνικές Υπηρεσίες επαρκώς στελεχωμένες με Μηχανικούς, σύγχρονα μέσα και εξοπλισμό, αξιοπρεπή Νομική κάλυψη και αποδοχές που να ανταποκρίνονται στα αυξημένα τους καθήκοντα. Αλλιώς δυστυχώς καταλήγουν υπηρεσίες «ηλεκτρικές καρέκλες» για τους Υπαλλήλους και τροχονόμοι συμφερόντων κατασκευαστικών εταιρειών, που ενδιαφέρονται για τη μέγιστη αποκόμιση κέρδους μέσα από την σύμβαση που έχουν υπογράψει ακόμα κι όταν δεν έχουν ολοκληρώσει το έργο τους, οπότε γίνονται και πιο επιθετικοί απέναντι στους υπαλλήλους που τους ελέγχουν, όπως έκανε και ο εργολάβος της συγκεκριμένης υπόθεσης στην Ανατολική Αττική.

Εξάλλου δεν είναι η μοναδική περίπτωση διάλυσης σύμβασης ούτε του συγκεκριμένου εργολάβου, ούτε γενικότερα.

Διεκδικούμε:Την πλήρη νομική κάλυψη όλων των συναδέλφων, σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και την πλήρη αποζημίωση των δικαστικών τους εξόδων,
Την άμεση στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών με μόνιμο προσωπικό και την κατάλληλη ειδίκευση σε τεχνικούς και νομικούς επιστήμονες.
Τον σύγχρονο εξοπλισμό και προγράμματα, που χρειάζεται μία τεχνική υπηρεσία με τόσο ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου