Τρίτη 23 Απριλίου 2024

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ισχυρά Δημόσια Εργαστήρια – Δημόσιος Έλεγχος στα Δημόσια Έργα

Θέμα: Ισχυρά Δημόσια Εργαστήρια – Δημόσιος Έλεγχος στα Δημόσια Έργα

Τα Δημόσια Εργαστήρια Ελέγχου Δομικών Υλικών (ΚΕΔΕ, Τμήματα Ελέγχου Υλικών & Ποιότητας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Εργαστήρια Περιφερειών), από την ίδρυση τους έως σήμερα, ασχολούνται με τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών που ενσωματώνονται στα Δημόσια Έργα (σκυρόδεμα, εδαφικά υλικά, αδρανή, ασφαλτομίγματα, άλλα δομικά υλικά) και την εκτέλεση αμερόληπτων ελέγχων στα εκτελούμενα έργα.

Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες (κλιματική αλλαγή, περιορισμένοι πόροι, αναπτυξιακό ζήτημα της Χώρας κλπ.) είναι επιτακτική η ύπαρξη ισχυρών δημόσιων εργαστηρίων :

Α. Με τον άρτιο αξιόπιστο δημόσιο έλεγχο των έργων επιτυγχάνεται η ασφάλεια των έργων αλλά και των υφιστάμενων υποδομών. Είναι πλέον αναγνωρισμένο από όλους ότι σε συνθήκες κλιματικής κρίσης η ανθεκτικότητα των έργων και των υποδομών είναι κρίσιμη για την ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων στις ζωές και τις περιουσίες των πολιτών.

Β. Ο επαρκής ποιοτικός έλεγχος διασφαλίζει ότι οι περιορισμένοι πόροι αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επίτευξη των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών των έργων ή των υποδομών.

Γ. Η βέλτιστη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών κονδυλίων με τις παραπάνω προϋποθέσεις συμ- βάλει τα μέγιστα στο αναπτυξιακό αποτύπωμα της Χώρας.

Ειδικά για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το κράτος αναθέτει στον εξωτερικό σύμβουλο ΕΣΠΕΛ (Ειδικός Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου) εργαστηριακούς ελέγχους με πολύ υψηλό τίμημα. Η σύμβαση με τον EΣΠΕΛ έληξε στις 31-12-2023.

Σε αυτή την συγκυρία και βιώνοντας δυστυχώς τον εκμηδενισμό των ποιοτικών ελέγχων από τα Δημόσια Εργαστήρια, υπενθυμίζουμε ότι το κράτος έχει ιδρύσει τα Δημόσια Εργαστήρια για να εκτελούν τους απαιτούμενους εργαστηριακούς ελέγχους για λογαριασμό του Δημοσίου. Όμως, παρ’ όλη την προσφορά των Δημόσιων Εργαστηρίων επί σειρά δεκαετιών, στην

Ελλάδα του σήμερα, που όλες οι Δημόσιες ελεγκτικές αρχές βρίσκονται υπό διωγμό, συμβαίνουν τα εξής παράλογα:Το ΚΕΔΕ που ανέκαθεν ήταν το Κέντρο Αναφοράς και Καθοδήγησης για όλα τα Εργαστήρια αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα όπως η υποστελέχωση και το κτηριακό.
Αντίστοιχα προβλήματα έχουν τα Εργαστήρια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και των Περιφερειών, με ελάχιστο πλέον προσωπικό προσπαθούν να επιτελέσουν το σημαντικότατο έργο τους.
Έχουμε φτάσει λοιπόν στο σημείο μηδέν, τα έργα να ελέγχονται από τους ίδιους τους εργολάβους, με δικά τους ιδιωτικά ή εργοταξιακά εργαστήρια, και με τον δημόσιο έλεγχο στις περισσότερες περιπτώσεις ανύπαρκτο, σε βάρος του κοινωνικού συνόλου, και πολλές φορές με τραγικές συνέπειες.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ :ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ), με ελάχιστο προσωπικό 10 άτομα ανά εργαστήριο (Βόλος, Λαμία, Αθήνα, Ιωάννινα, Πάτρα, Τρίπολη, Κοζάνη, Κομοτηνή, Σύρος, Μυτιλήνη). Για τα μεγάλα εργαστήρια: ΚΕΔΕ, Θεσσαλονίκης, Κρήτης οι απαιτήσεις είναι σαφώς μεγαλύτερες.
Να μην επιβαρύνονται οι λίγοι υπάλληλοι των Δημόσιων Εργαστηρίων με άσχετες αρμοδιότητες πέραν των εργαστηριακών, για να καλύπτονται άλλες ανάγκες της διοίκησης.
Όλοι οι φάκελοι Ποιότητας των Δημόσιων Έργων να κλείνουν υποχρεωτικά με ένα ελάχιστο ποσοστό Εργαστηριακών Ελέγχων (π.χ. 5%) από Δημόσια Εργαστήρια.
ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΣΗ ώστε κατά περίπτωση να μπορούν να ικανοποιούν /επεκτείνουν /ολοκληρώνουν τις απαιτήσεις του προγράμματος ποιότητάς τους (προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, διακριβώσεις, διεργαστηριακά σχήματα, αναλώσιμα, έξοδα διαπίστευσης κ.α.)
Να αναβαθμιστεί το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων (ΚΕΔΕ). Να γίνει η επανασύνδεση του με τα Περιφερειακά εργαστήρια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ώστε να μην χάνεται η αποκτηθείσα τεχνογνωσία, εμπειρία και ο εργαστηριακός εξοπλισμός, ο οποίος παραμένει αναξιοποίητος τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Να επιλυθεί άμεσα το κτιριακό.
Να δοθεί το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας σε όλους τους εργαζόμενους στα εργαστήρια.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου