Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Τι προβλέπει το Φορολογικό Νομοσχέδιο

 


ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης εκφράζει την αντίθεσή του στο νέο φορολογικό Χατζηδάκη που αυξάνει υπέρμετρά τις φορολογικές υποχρεώσεις σε όλους τους μικρούς ελευθέρους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους.  

Πρόκειται για ένα φορολογικό το οποίο στο όνομα της δικαιότερης ανακατανομής των φορολογικών βαρών και τη διεύρυνση της φορολογητέας ύλης πλήττει αποκλειστικά τους μικρούς ελευθέρους επαγγελματίες, αποσκοπώντας να εισπράξει άμεσα από αυτούς επιπλέον 600εκ €, ενώ παράλληλα προβλέπει μικρές μειώσεις στη φορολογία των ανωτέρων εισοδημάτων!

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

1.Το νέο φορολογικό επιβάλει ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα ως εξής (το μεγαλύτερο από):

   i)Βάση υπολογισμού του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση αποτελεί το συνολικό ετήσιο εισόδημα μισθωτού αμειβόμενο με το βασικό μισθό Αρά, με τα σημερινά δεδομένα 780€ * 14μισθοι = 10.920€ ορίζεται ως το ελάχιστο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.

   ii) Αν κάποιος απασχολεί εργαζόμενο που αμείβεται με μισθό μεγαλύτερο από το βασικό τότε επιβάλλεται στον υπόχρεο ως βάση ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος οι ετήσιες απολαβές του εργαζόμενου και όχι τα 10.920€. Για παράδειγμα ελεύθερος επαγγελματίας που έχει εργαζόμενο αμειβόμενο με 850€*14=11.900€ ελάχιστο φορολογητέο.

2.Οι προσαυξήσεις. Επιπλέον των παραπάνω ποσών προβλέπονται ποσοστιαίες προσαυξήσεις.

Θα τις διαχωρίσουμε προς διευκόλυνση κατανόησης σε 2 κατηγορίες

Α. Σε αυτές που αφορούν όλους τους ελευθέρους επαγγελματίες και Β. Σε αυτές που αφορούν αποκλειστικά όσους απασχολούν εργαζόμενους

Α. i) προσαύξηση για κάθε τριετία λειτουργείας κατά 10% με μέγιστο το 30% στα 12 και πάνω έτη λειτουργείας της επιχείρησης. Άρα για ατομικές με λειτουργεία τα 12 έτη ισχύει με τα σημερινά δεδομένα: 10.920€ (+30%)= 14.196€ ελάχιστο δηλούμενο εισόδημα.

   ii) Προσαύξηση βάση ετήσιου τζίρου. Αν ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τον μέσο όρο του ετήσιου κύκλου εργασιών του αντίστοιχου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) τότε υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση κατά 35%. Δηλαδή για οποίον ξεπεράσει το Μ.Ο. των εισοδημάτων που δηλώθηκαν στην επαγγελματική του δραστηριότητα 14196(+35%)€= 19.165€. Αν ξεπερνάει το Μ.Ο. κατά 150% η επιβάρυνση είναι 70%, ενώ αν ξεπερνάει το 200% του Μ.Ο. η προσαύξηση είναι στο 100%, ήτοι 14196(+100%)= 28.392€

Β. Για όσους απασχολούν προσωπικό ισχύει επιπρόσθετη επιβάρυνση:

   i)10% του ετήσιου κόστους που καταβάλλει ο υπόχρεος για τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολεί. Έστω ατομική που λειτουργεί για 12 χρόνια και άνω και απασχολεί  2 εργαζόμενους με βασικό μισθό 2*750€*14μισθοι= 21840€ επιβάρυνση 10%= 2184€. Δηλαδή σύνολο ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος 14196+ 2184= 16380€. Το μέγιστο πρόσθετο ποσό επιβάρυνσης αυτής της κατηγορίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000€.

Το συνολικό ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα μαζί με ολες τις παραπάνω προσαυξήσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000€. Επίσης προβλέπεται η  έκπτωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 25% και 50% για όσους υπόχρεους δηλώσουν εισοδήματα πάνω από το καθορισμένο σύμφωνα με τα παραπάνω τεκμήριο. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως για όποιον δηλώνει πάνω από 50.000€ εισόδημα δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αποκάλυψη πιθανών αδήλωτων εισοδημάτων και θα ωφεληθεί από την έκπτωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50%.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ – ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Οι πρόσθετες αυτές φορολογικές επιβαρύνσεις επιπλέον των όσων έχουν εφαρμοστεί από το 2010 με τα μνημόνια στην άμεση φορολογία (τέλος επιτηδεύματος, αυξήσεις φορολογικών συντελεστών, κατάργηση αφορολόγητου των 12.000€, καθορισμό προσωπικών τεκμηρίων) χωρίς να συνυπολογίζονται οι προσαυξήσεις και στους έμμεσους φόρους ( ΕΝΦΙΑ, αυξήσεις συντελεστών ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης) και συνεπικουρούμενες από  τις αυξήσεις στην κατώτερη κατηγορία των ασφαλιστικών εισφορών από 225€ το 2019 στα 340€ για το 2024 είναι σίγουρο πως θα οδηγήσουν σε αδιέξοδο και σε τέλμα τους μικρότερους επαγγελματίες.

Η τελική κατάληξη με την προτεινομένη άμεση και απροειδοποίητη εφαρμογή του νέου φορολογικού για τα εισοδήματα του 2023, ενώ βρισκόμαστε ήδη στο τέλος της χρονιάς θα είναι πολλοί επαγγελματίες να κλείσουν τις δουλειές τους και ταυτόχρονα να χρεωθούν με νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, να αυξηθεί η ανεργία και να κινδυνεύσουν περιουσίες με νέους πλειστηριασμούς.

Τα ετήσια στοιχεία που παραθέτει ο ΚΕΑΟ είναι αποκαλυπτικά του αδιεξόδου που βρίσκονται ήδη οι μικροί επαγγελματίες της χώρας και δείχνουν:

·        Μια συνεχή αύξηση των οφειλετών ετησίως παρά τις συχνές ρυθμίσεις σε δόσεις.

·        Την αδυναμία ανταπόκρισης στα φορολογικά και ασφαλιστικά βάρη.

·        Την αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών ακόμα και όταν εντάσσονται σε καθεστώτα ρύθμισης καθώς σε όλες τις ρυθμίσεις οι απολεσθείσες ρυθμίσεις αποτελούν την πλειοψηφία έναντι των ολοκληρωμένων και των ενεργών ρυθμίσεων.

·        Σταθερά το ποσοστό των μικροοφειλετών (εως 15.000€ χρέος) αποτελεί τη συντριπτική πλειοψηφία των οφειλετών με ποσοστό σε όλες τις εκθέσεις πάνω από 75%. Ενώ το χρέος τους αποτελεί κάτω του 15% του συνολικού χρέους οφειλετών.

·        Οι μεγαλοοφειλετες (χρέη πάνω από 1εκ) αποτελούν μόλις το 0,1% που συνόλου και τους αντιστοιχεί το 24% του συνολικού χρέους.

·        1.750.000 μικροί οφειλέτες χρωστάν το λιγότερο από 15% του συνολικού χρέους προς ΚΕΑΟ, ενώ 2.500 μεγαλοφειλετες χρωστάν πάνω από 24% αυτού.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία γίνεται αντιληπτό πως η επικείμενη εφαρμογή οριζοντίων μέτρων με αποδέκτες αποκλειστικά τους μικρούς ελευθέρους επαγγελματίες είναι τόσο άδικη όσο και αναποτελεσματική.

·        Άδικη καθώς επιβαρύνει μόνο τους μικρούς οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ήδη χρέη και θα χρεωθούν επιπλέον τεκμήρια.

·        Αναποτελεσματική καθώς τα 600εκ που διακηρύσσει ο κ. Χατζηδάκης εν τέλει δε θα εισπραχθούν από το κράτος καθώς είναι αποδεδειγμένη η αδυναμία των κατώτερων στρωμάτων των ελ. επαγγελματιών.

·        Αυτό που θα συμβεί είναι πως μεγάλο τμήμα των 600εκ που θέλει να εισπράξει άμεσα, αντί να εισπραχθεί θα μετατραπεί σε ιδιωτικό χρέος και θα ενταχθούν επιπλέον νοικοκυριά στις λίστες του ΚΕΑΟ με κίνδυνο την απώλεια περιουσιακών στοιχείων μέσω πλειστηριασμών

Με τις σημερινές συνθήκες αν εφαρμοστεί το νέο φορολογικό από τα 42 χρόνια επαγγελματικού βίου, τα 30 τελευταία του ένας ελεύθερος επαγγελματίας θα φορολογείται κατ’ ελάχιστον με 14.196€ και όταν εφαρμοστεί η δέσμευση του πρωθυπουργού για κατώτατο μισθό στα 950€ μέσα στην τετραετία το πόσο αυτό θα ανέλθει στα 950€*14= 13.300€ +30% λόγω 12ετους λειτουργίας = 17.290€. Πρόκειται μεθοδευμένη παραπληροφόρηση όταν διακηρύσσουν ότι απλώς θα επιβάλουν ελαχιστο φόρολογητέο εισόφημα 10.000€ ετησίως.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εντός της τετραετίας αν εφαρμοστεί το νέο φορολογικό Χατζηδάκη και η δέσμευση του κ. Μητσοτάκη για τον κατώτατο:

·        Άμεσο φόρο κάτ’ ελάχιστο για εισόδημα 17290€ για 30 από τα 42 ετή μέχρι τη συνταξιοδότηση. 10.000*9%= 900€ + 7.290*22%= 1600€ + τέλος επιτηδεύματος μειωμένο κατά 25%= 490 = 2990€ φορος + προκαταβολή 55% = 4630€ άμεσος φόρος!

·        Υποχρεωτικά ετήσια προσωπικά έξοδα (εξαιρούμενου του ενοικίου) με ηλεκτρονικό τρόπο (κάρτες – τρ. κατάθεση) στο 30% του δηλούμενου εισοδήματος, δηλαδή 17.290* 30%= 5200€. Ειδάλλως θα επιβάλλονται φορολογικές ποινές με συντελεστή 22%

·        Απώλεια κάθε επιδόματος και πρόνοιακών παροχών.

·        Απώλεια της εξαίρεση από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων με τζίρο κάτω των 10.000€.

·        Κάθε πιθανή και δίκαιη αύξηση στον βασικο μισθό θα φέρνει επιπρόσθετα φορολογικά βάρη στους ελευθέρους επαγγελματίες και δημιουργεί συνθήκες συγκρουόμενων συμφερόντων.

ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ ΣΑΘ

Είναι σαφές πως το φορολογικό νομοσχέδιο αντίκειται σε κάθε αρχή που θεμελιώνει το δικαίωμα του ελευθέρου επαγγελματία στην εργασία του ως ανεξάρτητη μορφή εργασίας:

·        Δε δέχεται πως μια ατομική επιχείρηση μπορεί κάποιες χρονιές να είναι ζημιογόνες. Αντιθέτως ορίζει πως υποχρεωτικά κάθε χρόνο θα έχει κέρδη της τάξης των 15.000€ τουλάχιστον για 30 χρόνια και αντί για βοήθεια τιμωρεί όσους πέσουν έξω ως φοροφυγάδες με οριζόντια επιβολή αυτού του τεκμηρίου.

·        Απαγορεύει ουσιαστικά στον ελεύθερο επαγγελματία, καθιστώντας τον ουσιαστικά ανελεύθερο, να καθορίσει πόσο θέλει να εργαστεί. Για παράδειγμα να εργαστεί εντατικά κάποιες χρονιές και έτσι να μπορεί διατηρήσει την επιχείρησή τους με χαλαρότερους ρυθμούς μια άλλη , εγγράφοντας μικρότερα κέρδη.  

·        Συγκρίνει και συνδέει ανεπιτυχώς το δηλούμενο εισόδημα του με τις ετήσιες μικτές αποδοχές από βασικό μισθό παραγνωρίζοντας πως ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν λαμβάνει 14 μισθούς, πληρώνει απόκλεισα μονός τους τις ασφαλιστικές τους εισφορές, δεν έχει κανένα αφορολόγητο και επιπλέον χρεώνεται με τέλος επιτηδεύματος.

·        Κυρίως όμως επιβάλει με ουσιαστικά με αναδρομικό τρόπο νέο φορολογικό, καθώς βρισκόμαστε στο τέλος της χρονιάς και ανατρέπονται οι προϋπολογισμοί χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών, ο οποίοι ξεκίνησαν τη χρονιά με εντελώς διαφορετικά φορολογικά δεδομένα.

Καλούμε την κυβέρνηση τα τηρήσει τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις για σταθερότητα στο φορολογικό περιβάλλον και για αυξήσεις των μισθών στα 950€ μέσα στην τετραετία. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη αναιρεί πλήρως αυτή τη δέσμευση.

Καμιά απροειδοποίητη αλλαγή- ανατροπή στα φορολογικά μας δεδομένα για το έτος 2023.                Η αναδρομική ισχύς για τα εισοδήματα του 2023 δε θα οδηγήσει σε είσπραξη επιπλέον 600εκ όπως ισχυρίζεται ο κ. Χατζηδάκης. Οι μικροί δεν έχουν να δώσουν για αυτό δε θα πληρώσουν και αυτό το γνωρίζουν. Το δόγμα σοκ και δέος στο φορολογικό θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων πρόσθετων ιδιωτικών χρεών από τους μικρούς ελευθέρους επαγγελματίες που θα κλείσουν τις ατομικές επιχειρήσεις τους έχοντας πρώτα χρεωθεί στον ΚΕΑΟ με κίνδυνο απώλειας περιουσιακών στοιχείων.

Για τον κλαδο των μηχανικών

 Ο κλάδος των μηχανικών μέχρι το 2010 είχε καθορισμένες ελάχιστές αμοιβές υποχρεωτικές για κάθε εργασία. Αυτοί που σήμερα μας κατηγορούν ως φοροφυγάδες και θέλουν να μας φορολογήσουν με αμοιβές που δε θα λαμβάνουμε είναι οι ίδιοι που από κοινού με την τρόικα το 2010 βάλαν ως στόχο το «άνοιγμα» των κλειστών επαγγελμάτων με την κατάργηση της ελάχιστης αμοιβής μας. Η ελάχιστη αμοιβή ήταν από τη μία όρος για την αξιοπρεπή διαβίωση των μηχανικών και από την άλλη ένας υποδειγματικός τρόπος νοικοκυρεμένου κλάδου στον οποίο κανείς δεν είχε τη δυνατότητα φοροδιαφυγής. Ο τριπλός έλεγχος από ΤΕΕ, ΔΟΥ και πολεοδομίες κατά την έκδοση αδειών εξασφάλιζε τις συναλλαγές που αφορούσαν μελέτες και επιβλέψεις μηχανικών στα ιδιωτικά έργα.

Επιπλέον οι ίδιοι κατάργησαν την υποχρέωση κατάθεσης ΕΚΚΟ (ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομής) κατά την έκδοση Οικοδομικής Αδειας και την υποχρέωση των εργολάβων και κατασκευαστών κατά το κλείσιμο της Ο.Α. να καταθέτουν στη ΔΟΥ τα παραστατικά για την ανέγερση που να καλύπτουν τουλάχιστον το ΕΚΚΟ όπως υπολογίστηκε κατά την έκδοση της Ο.Α..

Ένας κλάδος με ένα σύστημα πληρωμών που θα μπορούσε να αποτελεί υπόδειγμα οργάνωσης και διασφάλισης όλων των εμπλεκομένων μερών από τη μελέτη ως την κατασκευή, αναδιαρθρώθηκε από τη μία μέρα στην άλλη με εντολή της τρόικας και της κυβέρνησης φέρνοντας τεράστιες μειώσεις στις αμοιβές μηχανικών και παράλληλά μεγάλες απώλειες φορολογητέας ύλης για το δημόσιο, προς τέρψη των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων.

Για την πραγματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής θα πρέπει να βάλουμε τέλος στην αποδιάρθρωση του επαγγέλματος μας και να ξαναοργανωθεί αξιοποιώντας την εμπειρία των φορέων μας:

- να επανακαθοριστούν άμεσα ελάχιστες αμοιβές για τις εργασίες μηχανικών

- να θεσπιστεί αφορολόγητο όριο στις 12.000€ όπως ίσχυε πριν την επιβολή μνημονίων. Όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί εισόδημα ικανό να καλύψει τις βασικές ανάγκες του ατόμου, τότε αυτό δε μπορεί να συνεισφέρει με επιπλέον φόρους πέραν των όσων εισφέρει ούτως ή άλλως μέσω της έμμεσης φορολογίας. Στην Ευρώπη αντίθετα με αυτά που υποστήριζε το μνημονικό κατεστημένο ότι «πληρώνουν από το πρώτο ευρώ» οι περισσότερες χώρες έχουν αφορολόγητο όριο το οποίο αυξάνεται τα τελευταια χρονια!

- να επανέλθει το ΕΚΚΟ στις Ο.Α. και να επεκταθεί και στις εγκρίσεις εργασιών δόμησης κλίμακας, για να διασφαλιστεί από τους ελέγχους των ΔΟΥ και των ΥΔΟΜ πως όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς εκδίδουν παραστατικά είτε για υλικά είτε για υπηρεσίες κατά την κατασκευή.

- να στελεχωθούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες ΥΔΟΜ, ΔΟΥ για να είναι εφικτός και αποτελεσματικός ο έλεγχος με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι με αυθαίρετα τεκμήρια που πλήττουν αποκλειστικά τους ασθενέστερους και τιμωρούν όσους πέσουν έξω  και έχουν πραγματικές ζημίες με φόρους αντί για βοήθεια και ελάφρυνση προκειμένου να ορθοποδήσουν.

-δίκαια κλιμάκωση των άμεσων φόρων. Δεν μπορεί να είναι στο ίδιο συντελεστή όλα τα εισοδήματα άνω των 40.000€. Υψηλότερη φορολόγηση για τα μεγαλύτερα εισοδήματα και των μερισμάτων.

- Μείωση των έμμεσων φόρων ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης.

-Να καταργηθεί το τέλος επιτηδεύματος.

- Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τις υπηρεσίες μηχανικού ή ένταξη τους στον υπερμειωμένο συντελεστή καθώς η άυλη φύση της εργασίας του μηχανικού (μελέτη – επίβλεψη) δεν συνάδει με τη λογική του ΦΠΑ συμψηφισμού εξόδων – εσόδων , εισερχόμενου-εξερχόμενου αντικειμένου και έτσι η επιβολή του ισοδυναμεί με καθαρή φορολογική επιβάρυνση 24% επί της εργασίας μηχανικού.

Κάθε άλλη σκέψη για a priori αντιμετώπιση κάθε μικρού ελεύθερου επαγγελματία και αυτοαπασχολούμενου ως φοροφυγά χωρίς την ικανοποίηση των παραπάνω είναι προσχηματική και εξυπηρετεί άλλους σκοπούς.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΑΘ

Απέναντι στον κοινωνικό αυτοματισμό και τον κανιβαλισμό που εισάγει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο προτάσσουμε την αλληλεγγύη μας και τα δίκαια αιτήματα μας. Συντονισμένα οι φορείς όλων των μηχανικών αλλά και όσων πλήττονται από μια τέτοια εξέλιξη επιστήμονες, δικηγόροι, μικροεπαγγελματίες  θα συμβάλουμε σε πρωτοβουλίες με ενότητα και αποφασιστικότητα για να αποκρούσουμε την σχεδιαζόμενη εξόντωση των αυτοαπασχολούμενων μέσω του απαράδεκτου φορολογικού νομοσχεδίου Χατζηδάκη , άλλα και μέσω της εκ νέου αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΦΚΑ.

Για αυτό ως ΣΑΘ

·        θα συμμετέχουμε σε κάθε πρωτοβουλία - κινητοποιήσεις μαζί με τους φορείς μας των μηχανικών

·        Θα συμβάλουμε για την ενιαία έκφραση όλων των μικρών επαγγελματιών καλώντας σε κοινό συντονισμό

·        Θα καλέσουμε σε ανοιχτές συνελεύσεις μικρών επαγγελματιών για την οργάνωση και την αποτελεσματικότητα του αγώνα μας και να πείσουμε όλη την κοινωνία για τα δίκαια αιτήματα μας

 

 

 

Σαμδάνης Κώστας,

Γραμματέας του ΣΑΘ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου