Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων

 


Προσεισμικός έλεγχος κτιρίων

Με την αριθμ. ΥΠ 342 ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 294Β/4-5-2023 περί της «Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, στα οποία στεγάζονται φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, καθώς και κρίσιμες εν γένει λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα» ανατέθηκε στον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) η περαιτέρω ανάπτυξη, συντήρηση και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας καταγραφής αποτελεσμάτων του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου κτιρίων (εφεξής αποκαλούμενη «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα») και για τη διενέργεια του πρωτοβάθμιου προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημόσιοι φορείς και κρίσιμες λειτουργίες του ιδιωτικού τομέα, καταρτίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων (εφεξής αποκαλούμενο ως «Μητρώο»), υπό τη μορφή ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Αποτελεί καταρχήν μια θετική εξέλιξη ώστε επιτέλους να προχωρήσει με συγκεκριμένο τρόπο και πανελλαδικά ο καθόλα αναγκαίος προσεισμικός έλεγχος κτιρίων, όπως κι εμείς έχουμε τονίσει στο παρελθόν. Ελπίζουμε -και επιθυμούμε να συμβάλλουμε στην κατεύθυνση αυτή- ώστε να μην περιοριστούμε εκεί, αλλά να βρεθούν οι τρόποι και οι πόροι ώστε να προχωρήσουμε και στις αναγκαίες παρεμβάσεις, ενισχύσεις όπου αυτές απαιτούνται αλλά να ακολουθήσει προσεισμικός έλεγχος και στο υπόλοιπο κτιριακό απόθεμα της χώρας.

Στο Μητρώο αυτό προβλέπεται να εγγράφονται διπλωματούχοι μηχανικοί-μέλη του Τ.Ε.Ε. που έχουν τεκμηριωμένη εμπειρία και γνώσεις σύμφωνα με την παρ. 1 αρθρ. 3 του δηλ: «αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση ή/και επίβλεψη στατικών μελετών» το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αντισταθμίζει την πολυετή εμπειρία των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών που έχουν κάνει πλήθος μελετών, επιβλέψεων, αποκαταστάσεων σε Δημόσια κτήρια.

Από την εν λόγω ΚΥΑ, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη συμμετοχής των διπλωματούχων μηχανικών οι οποίοι έχουν ήδη την εμπειρία αυτοψιών στους σεισμούς που έγιναν στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια (Λάρισα Μάρτιος 2021, Αρκαλοχώρι, Σεπτέμβριος 2021 κλπ). Η απαιτούμενη εμπειρία για την σύνταξη των δελτίων προσεισμικού ελέγχου υπάρχει στους συναδέλφους που βρέθηκαν πρώτοι και άμεσα στα πεδία των περιοχών που πλήγηκαν από τους σεισμούς.

Επιπλέον από ίδιον ενδιαφέρον οι πρωτοβάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ έχουν καλέσει τον ΟΑΣΠ σε ημερίδες ενημέρωσης και επιμόρφωσης των μελών τους δείχνονταν ακόμα μια φορά το ενδιαφέρον και το ζήλο τους πέρα από τα στενά υπηρεσιακά τους καθήκοντα (Λάρισα Μάιος 2023, Αττική Φεβρουάριος 2020, Κως Ιούνιος 2018, Μυτιλήνη Ιανουάριος 2018 κλπ).

Αντί λοιπόν να αποδοθεί η στελέχωση του Μητρώου αυτού αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στους Μηχανικούς Δημοσίους Υπαλλήλους που τεκμηριωμένα έχουν την εμπειρία και αποτελούν διοικητικά και επιστημονικά μέρος τους μηχανισμού ελέγχου και αποκατάστασης πριν και μετά το σεισμό, αποδίδεται στο ΤΕΕ δίνοντας κατευθύνσεις για την εμπειρία και το βιογραφικό των ιδιωτών μηχανικών που θα περιλαμβάνονται στο μητρώο. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί αντικειμενικά εμπλέκονται στις διαδικασίες προσεισμικού ελέγχου μια και σε αυτούς θα απευθυνθούν οι ελεγκτές ώστε να συγκεντρώσουν στοιχεία, σχέδια, άδειες, συμβόλαια για το σύνολο των Δημοσίων κτιρίων που πρόκειται να ελεγχθούν. Η εξαίρεση τους από το Μητρώο και τις σχετικές αμοιβές, είναι άδικη και εκδικητική. Θα έπρεπε για κάθε Δημόσιο Κτίριο πρώτα να ερωτάται η αρμόδια Υπηρεσία αν μπορεί να διεξάγει τον Πρωτοβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο με αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας και μόνο αν δεν υπήρχε διαθεσιμότητα να προχωρούσε στην ανάθεση από το Μητρώο. Εναλλακτικά να συγκροτηθεί ανά Περιφέρεια ένα Σώμα Δημοσίων Υπαλλήλων που με λίγες προσλήψεις Μηχανικών θα μπορούσε να αναλάβει τα κτίρια της Περιοχής ευθύνης.

Σας καλούμε να αναθεωρήσετε την λογική της δημιουργίας του Μητρώου και ζητούμε την apriori εγγραφή στο μητρώο προσεισμικού ελέγχου των κτιρίων όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου που το επιθυμούν, ως μέλη του ΤΕΕ και ως αποκλειστικά καταρτισμένοι μηχανικοί με τις αμοιβές όπως αναγράφονται στο ΦΕΚ 294Β/4-5-2023. Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και συνάντηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου