Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Από την πρόσφατη δραστηριότητα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣΥπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης : ''Αιτήματα για πλήρη αναγνώριση των intergrated master''. .pdf


Ενημέρωση για τον πόρο 6‰ .doc


Ψήφισμα Αλληλεγγύης στην ΟΙΕΛΕ .doc


Μη σύννομη Έκθεση Αξιολόγησης συναδέλφου του Δ. Βόλου. .docx


Διαμαρτυρία σχετικά με τη διακοπή επαναχορήγησης του Επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκ. ΕΛΠΙΣ .docx


Επιστολή διαμαρτυρίας διπλοασφαλισμένων υπό συνταξιοδότηση. .docx

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου