Τρίτη, 10 Ιουλίου 2018

Οφειλές και ΚΕΑΟ

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που έχουν ήδη λάβει σημειώματα από το ΚΕΑΟ και έχουν αναλυτικά στοιχεία για τις οφειλές τους

να μας στείλουν (με σβησμένα τα στοιχεία τους αν θέλουν) τα σχετικά έγγραφα, ώστε να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε το είδος των χρεώσεων που διαμορφώνουν το τελικό (αναγραφόμενο) ποσό της οφειλής και να διακρίνουμε τις χρεώσεις εκείνες που είτε είναι καταχρηστικές, παράνομες ή αμφισβητούμενες, είτε δεν υφίστανται. Τα στοιχεία μπορούν να σταλούν είτε κατευθείαν στην παρούσα λίστα googlegroups είτε στο email της ΑΣΜ synelefsimixanikon@gmail.com

Σχετικά με το θέμα της πρόσφατης υπουργικής απόφασης (με Α.Π.: οικ. 29715/2410, υπογεγραμμένης από τον υφυπουργό Α. Πετρόπουλο) που αφορά την «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 58039/3275/28.12.2016 (Β 4504) υπουργικής απόφασης σχετικά με τη Διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης», σύμφωνα με την οποία διαβιβάζονται πλέον από τον Ε.Φ.Κ.Α. στο Κ.Ε.Α.Ο. «…όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης…»: 

α. Επιβεβαιώθηκε από δικηγόρο ότι η εν λόγω υπουργική απόφαση είναι παράνομη λόγω αντίφασης της με τον ισχύοντα νόμο 4172/13 – ο οποίος ουδέποτε τροποποιήθηκε.

β. Ενημερώσαμε την ΔΕ ΤΕΕ που από ότι φαίνεται εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα να γίνει Αίτηση Ακύρωσης. 

Στο σύνολο των οφειλών που αποστέλλονται από τον ΕΦΚΑ στο ΚΕΑΟ – το οποίο με τη σειρά του αποστέλλει τις γνωστές Ατομικές Ειδοποιήσεις για ρύθμιση εντός 20 ημερών με την απειλή κατασχέσεων – περιλαμβάνονται (πιθανότατα) οφειλές οι οποίες είτε δεν υφίστανται, είτε είναι καταχρηστικές. 

Σχετικά με αυτό το θέμα:

α. Ζητήσαμε από τον κ. Καραμπούλια (τέως νομικό σύμβουλο του Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ) την αναστολή της αποστολής οφειλών, εκ μέρους της διεύθυνσης εισφορών του ΕΦΚΑ προς το ΚΕΑΟ καθώς προς το παρόν, δεν έχουν ενημερωθεί τα μητρώα της υπηρεσίας όσον αφορά τους συναδέλφους με κλειστά βιβλία, δεν έχει γίνει εκκαθάριση των αχρεωστήτως καταβληθεισών οφειλών και δεν έχει ενεργοποιηθεί η διοικούσα επιτροπή που θα εξετάζει τις αιτήσεις θεραπείας των ασφαλισμένων (π.χ. για αναδρομικές διαγραφές). Δεν είναι δυνατόν να αποστέλλονται στο ΚΕΑΟ οφειλές που δεν υφίστανται.

β. Ζητήσαμε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΕ ΤΕΕ κ. Στασινό και τους νομικούς του ΤΕΕ για την διαχείριση του θέματος αυτού, τόσο σε ατομικό επίπεδο – αιτήσεις ανακοπής, αναστολής – όσο και σε συλλογικό. Η συνάντηση θα γίνει την Τρίτη το πρωί.

γ. Προσπαθούμε εν τω μεταξύ, μέσω συναδέλφων που έχουν ήδη λάβει σημειώματα από το ΚΕΑΟ, να βρούμε αναλυτικά στοιχεία για το είδος των χρεώσεων που διαμορφώνουν το τελικό (αναγραφόμενο) ποσό της οφειλής, ούτως ώστε να διακρίνουμε τις χρεώσεις εκείνες που είτε είναι καταχρηστικές, παράνομες ή αμφισβητούμενες είτε δεν υφίστανται.

δ. Συζητήσαμε με δικηγόρο το θέμα ώστε να ενημερωθούμε για την διαδικασία που ακολουθεί το ΚΕΑΟ και για τις κινήσεις άμυνας που μπορούν να γίνουν από τον ασφαλισμένο (Περιμένουμε αναλυτική ενημέρωση)

ε. Διερευνούμε αν προβλέπεται η δυνατότητα ένστασης στο ΚΕΑΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου