Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Αίτημα συνάντησης με Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αρ. Πρωτ.: 7384 Αθήνα, 31/5/2018
Προς: 1. Αναπληρωτή Δ/κτη ΕΦΚΑ
2. ΔΣ ΕΦΚΑ
3. Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ
Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ 2. Α’ Βάθμιες Ενώσεις

Θέμα: Αίτημα συνάντησης με Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο ΕΦΚΑΚύριε Διοικητά και κύριοι του ΔΣ 

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε συνάντηση το συντομότερο δυνατό μαζί σας, ώστε να σας θέσουμε μια σειρά ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας σας:

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Ο κλάδος μας λόγω της ασφάλισης ιδιότητας (διπλή ασφάλιση), είχε μια σειρά από ιδιαιτερότητες στην ασφάλιση του και η μετάβαση από το ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ και από εκεί στον ΕΦΚΑ έχει δημιουργήσει μια σειρά από επιπλοκές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Την πέρα από κάθε λογική καθυστέρηση στην απονομή συντάξεων σύμφωνα με το Ν.4387/16 (έχουν ήδη παρέλθει δύο ολόκληρα χρόνια)

Το ξεκαθάρισμα του τρόπου υπολογισμού της Ανταποδοτικής Σύνταξης και της Προσαύξησης αυτής

Τη συμμετοχή των κοινωνικών πόρων στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης

Τις διαδικασίες εφαρμογής των ρυθμίσεων της διαδοχικής ασφάλισης

Τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν ανακύψει με κατηγορίες συναδέλφων μας όπως αυτή του πρώην ΟΕΚ.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση χρειαστεί.

Αρ. Πρωτ.: 7385 Αθήνα, 31/5/2018

Προς: 1. Αναπληρωτή Δ/κτη ΕΤΕΑΕΠ
2. ΔΣ ΕΤΕΑΕΠ
Κοιν.: 1. Πρόεδρο και ΔΕ του ΤΕΕ 2. Α’ Βάθμιες Ενώσεις

Θέμα: Αίτημα συνάντησης με Διοικητή και Διοικητικό Συμβούλιο ΕΤΕΑΕΠΚύριε Διοικητά και κύριοι του ΔΣ 

Με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε συνάντηση το συντομότερο δυνατό μαζί σας, ώστε να σας θέσουμε μια σειρά ζητήματα που άπτονται της αρμοδιότητας σας:

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Ο κλάδος μας λόγω της ασφάλισης ιδιότητας (διπλή ασφάλιση), είχε μια σειρά από ιδιαιτερότητες στην ασφάλιση του και η μετάβαση από το ΤΣΜΕΔΕ στο ΕΤΑΑ και από εκεί στον ΕΤΕΑΕΠ, όσον αφορά το Εφάπαξ και το Επικουρικό έχει δημιουργήσει μια σειρά από επιπλοκές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Την πέρα από κάθε λογική καθυστέρηση στην απονομή Εφάπαξ και Επικουρικών σύμφωνα με το Ν.4387/16 (έχουν ήδη παρέλθει δύο ολόκληρα χρόνια)

Το ξεκαθάρισμα του τρόπου υπολογισμού του Εφάπαξ και του Επικουρικού

Τη ρύθμιση θεμάτων που έχουν ανακύψει με κατηγορίες συναδέλφων μας όπως αυτών που εξαιτίας υπηρεσιακών σφαλμάτων δεν είχαν ενταχθεί στην επικουρική ασφάλιση.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση χρειαστεί και ευελπιστούμε στην απόκριση σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου