Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017

«Χρυσωρυχείο» η Αττική οδός: Χρήμα με… τη σέσουλα σε ΑΚΤΩΡ, ΑΒΑΞ, Πειραιώς και ΕΤΕΘ 21 Αυγούστου 2017


Μπορεί όλοι να δοκιμάζονται στη χώρα από την κρίση, η μόνη, όμως, που σίγουρα δεν καταλαβαίνει από κρίση είναι η Αττική Οδός, ένα πραγματικό χρυσωρυχείο για τους μετόχους της, οι οποίοι έχουν συνάψει μια μονοπωλιακή αποικιακού τύπου σύμβαση με το ελληνικό κράτος, η οποία παραμένει ακλόνητη, αν δεν ενισχύεται κιόλας, από την κυβέρνηση Τσίπρα–Καμμένου.

Χρήμα με… τη σέσουλα μοιράζει και φέτος στους μετόχους της η Αττική Οδός, καθώς η μικρή αύξηση των εσόδων, σε συνδυασμό με τη μείωση του δανεισμού και των χρηματοοικονομικών εξόδων βελτίωσαν σημαντικά την κερδοφορία και τις λειτουργικές ταμειακές ροές της.

Η γενική συνέλευση των μετόχων της, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Ιούνιο, ενέκρινε την πρόταση της διοίκησης για διανομή μερίσματος, ποσού ύψους 68,47 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 28,93 ευρώ ανά μετοχή.

Τη μερίδα του λέοντος θα πάρει η Άκτωρ Παραχωρήσεις καθώς ελέγχει το 59,24% του μετοχικού κεφαλαίου της Αττικής Οδού και την ενοποιεί. Ακολουθούν J&P ΑΒΑΞ +5,52% Άβαξ ( 20,8%), ΕΤΕΘ (10,02%), Τράπεζα Πειραιώς (9,88%) και Egis Projects ( 0,04%).

Πέρσι, η εταιρεία διένειμε στους μετόχους της 69,9 εκατ. ευρώ. Από το παραπάνω ποσό τα 52,3 εκατ. ευρώ αφορούσε σε μέρισμα χρήσης 2015 και τα 17,3 ήταν προμέρισμα έναντι κερδών της χρήσης 2016. Η τακτική της διανομής προμερίσματος είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθεί και για τη φετινή χρήση.


Με το δανεισμό να μειώνεται γρήγορα και τις λειτουργικές ταμειακές ροές να ανέρχονται σε 84 εκατ. ευρώ ετησίως (σ.σ επίδοση 2016) η Αττική Οδός μεταμορφώνεται σε εταιρεία «παραγωγής» ελεύθερων ταμειακών ροών.

Πέρσι οι πωλήσεις σημείωσαν μικρή άνοδο φθάνοντας στα 171,2 εκατ. ευρώ ( 162,7 εκατ. ευρώ το 2016) με το κόστος πωληθέντων να παραμένει σταθερό. Αποτέλεσμα ήταν να βελτιωθεί το μικτό περιθώριο κέρδους, εξέλιξη η οποία σε συνδυασμό με τη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων κατά περίπου 43% οδήγησε τα κέρδη προ φόρων στα 63,7 εκατ. ευρώ από 50 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη μετά από φόρους εκτινάχθηκαν στα 44,7 εκατ. ευρώ από 29,2 εκατ. το 2015.

Η εταιρεία έχει μακροπρόθεσμα δάνεια 64 εκατ. ευρώ και βραχυπρόθεσμα 22,3 εκατ. ευρώ με τα ταμειακά της διαθέσιμα στο τέλος 2016 να ανέρχονται σε 194 εκατ. ευρώ. Μέρος των ταμειακών διαθεσίμων ( 94,13 εκατ) είναι τοποθετημένα σε ομόλογα ΕΤΕπ και EFSF.

Η βελτίωση της κερδοφορίας και της μερισματικής απόδοσης δημιουργεί ευνοικές συνθήκες για την «υποχρεωτική» αποεπένδυση της Τράπεζας Πειραιώς. Η τελευταία βάσει του πλάνου αναδιάρθρωσης υποχρεούται να πωλήσει το 9,88% του μετοχικού κεφαλαίου της Αττικής Οδού.

Κατ αρχήν ενδιαφέρον, όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων, εκδηλώνεται, τόσο από κατασκευαστικές όσο και από private equity funds. Το πώς θα εξελιχθεί όμως εξαρτάται από το αν προχωρήσει το business plan που έχει εκπονήσει η εταιρεία ως και το 2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου