Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΠΟΣΕ ΥΠΕΧΩΔΕ: Καταγγελία για το άρθρο 118 του υπό ψήφιση Πολυνομοσχεδίου για τα Μητρώα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε
(Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 Αθήνα, 15 -5 -2017 114 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 210-6440873 Αρ. Πρωτ. 178
FAX : 210-6454223
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Καταγγέλλουμε την μεθόδευση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζη , που ενώ εκκρεμεί το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις», αιφνιδιαστικά συμπεριέλαβε το άρθρο 9 του ανωτέρω σχεδίου νόμου στο πολυνομοσχέδιο με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε το Σάββατο 13-5-2017 (ήταν απαίτηση των θεσμών για την ολοκλήρωση της Β’ αξιολόγησης). Σύμφωνα με το άρθρο 118 του υπό ψήφιση Πολυνομοσχεδίου, συστήνεται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Ηλεκτρονικό μητρώο συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΜΗ.Τ.Ε, και δίνεται η δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης και λειτουργίας του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. στο Τ.Ε.Ε. καθώς και σε άλλα αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους δημοσίου δικαίου.
Με την ενέργειά του αυτή ο Υπουργός ΥΠ.ΜΕ. ολοκληρώνει την προσπάθειά του που είχε ξεκινήσει το 2014, όταν σαν πρόεδρος του ΤΕΕ είχε εισηγηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου «ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» παρόμοιες ρυθμίσεις, χωρίς όμως να νομοθετηθούν όπως τις επιθυμούσε, λόγω αντιδράσεων των εργαζομένων του Υπουργείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών να αποσύρει την παράγραφο 3 του άρθρου 118 του Πολυνομοσχεδίου, γιατί είναι εντελώς απαράδεκτη και ατεκμηρίωτη, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική ανάγκη να καλύψει. Η τήρηση του παραπάνω μητρώου γίνεται μέχρι σήμερα ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Μητρώων με αξιόλογα αποτελέσματα και συνεχώς αναβαθμίζεται. Η ανάθεση της αρμοδιότητας τήρησης του μητρώου φυσικών προσώπων (ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε.) στο ΤΕΕ, το καθιστά ουσιαστικά επιχείρηση παροχής υπηρεσιών, γεγονός που δεν συνάδει με το σκοπό της ίδρυσής του και του επιστημονικού κύρους του. Το ΤΕΕ πρέπει να διατηρήσει το θεσμικό του ρόλο ως Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους, ενώ η αναπλήρωση των απολεσθέντων πόρων του, λόγω κατάργησης των εισφορών υπέρ ΤΕΕ στις μελέτες του δημοσίου πρέπει να καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, έτσι ώστε να συνεχίσει να επιτελεί απερίσπαστα το έργο του και όχι να βρίσκεται σε μια συνεχή ανάγκη εξεύρεσης πόρων για τη λειτουργία του, όπως στην προκειμένη περίπτωση των εσόδων από τα παράβολα που πληρώνουν τα φυσικά πρόσωπα για την εγγραφή τους στα μητρώα.

1 σχόλιο: