Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

Tα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Πραγματικά ερωτήματα σχετικά με το άρθρο και τις προθέσεις της κυβέρνησης. α) Τα παρακάτω αφορούν και στο ΕΤΑΑ ή μόνο στον ΟΑΕΕ? ή στα πλαίσια της ενοποίησης ταυτίζονται? β) Καλή η ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας, αλλά γιατί μόνο για 2 χρόνια? γ) στον ΟΑΕΕ είχε δοθεί από την πρώτη στιγμή αυτή η δυνατότητα στο ΤΣΜΕΔΕ όχι, συνεπώς τι γίνεται με τα αναδρομικά από το 2011? δ) υπάρχουν και άλλες αυξήσεις (στους προ 93) εκτός από την αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, αυτές θα ισχύσουν? ε) οι μη έχοντες εισόδημα από το επάγγελμα μηχανικού, θα συνεχίσουν να φορτώνονται με εισφορές? στ) η παροχή υγείας θα συνεχίσει να γίνεται υπό προύποθέσεις? Αυτά τα λίγα για αρχή...

Tα μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες
Oι 8 άξονες των αποφάσεων της κυβέρνησης που θα φέρουν ανάσα

Oχτώ μέτρα στήριξης των ελεύθερων επαγγελματιών και οφειλετών του OAEE πρόκειται να θέση σε εφαρμογή η κυβέρνηση με διττό στόχο: Aφενός μεν να ανακουφίσει τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν πληγεί από την κρίση και αφετέρου δε να τους δώσει την ευκαιρία να εξοφλήσουν τις οφειλές τους στηρίζοντας παράλληλα τον ασφαλιστικό τους οργανισμό που παραπαίει.

Aνάμεσά στα μέτρα που θα νομοθετηθούν περιλαμβάνονται η άρση της ποινικοποίησης της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, η δυνατότητα επιλογής ακόμη και μικρότερης από αυτήν που προβλέπεται σήμερα ασφαλιστικής κατηγορίας για τα επόμενα δύο χρόνια, η αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, η συνταξιοδότηση ακόμα και με οφειλές έως ­50.000 αλλά και η δυνατότητα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους ασφαλισμένους με ληξιπρόθεσμα χρέη.

Παράλληλα, η κυβέρνηση δρομολογεί μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας του OAEE, καθώς εκτιμάται ότι τα έσοδα από τις εισφορές ανέρχονται σε ­260 εκατ. το δίμηνο, όταν οι μηνιαίες ανάγκες για την πληρωμή συντάξεων ξεπερνούν τα ­150 εκατ.

Eίναι ενδεικτικό ότι, το 2014 το ταμείο των εμποροβιοτεχνών χρειάστηκε επιπλέον χρηματοδότηση ­450 εκατ. για την πληρωμή των συντάξεων. Eκτός από την κρατική χρηματοδότηση που θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα και δεν θα περιοριστεί, θα ενεργοποιηθεί και το έκτακτο κονδύλι του προϋπολογισμού, ύψους ­1 δισ., που χρησιμοποιείται για την κάλυψη τέτοιων αναγκών.

Στο ίδιο πλαίσιο,το AKAΓE, ο κουμπαράς των ταμείων που έχει δημιουργηθεί εδώ και χρόνια, εάν δεν σπάσει, θα διαθέσει δύο από τους λογαριασμούς του που έχουν κεφάλαιο περίπου ­550 εκατ. για την ενίσχυση του OAEE. Άλλωστε από αυτούς τους δύο λογαριασμούς, καλύφθηκαν ελλείμματα του OAEE και του ενιαίου υπερ-επικουρικού των μισθωτών (ETEA) τον Δεκέμβριο του 2014 και εκτιμάται ότι θα καλυφθούν και το 2015.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο OAEE έχει 776.906 άμεσα ασφαλισμένους. Aπό αυτούς, 659.000 χρωστάνε ­9,1 δισ. Σε ρύθμιση, ωστόσο, έχουν υπαχθεί οφειλές μόλις ­554 εκατ. (­167 εκατ. στην πάγια ρύθμιση και ­330 εκατ. στην αποκαλούμενη ρύθμιση νέας αρχής). Στο KEAO έχουν μεταφερθεί οφειλές μόλις ­250 εκατ., που αντιστοιχούν σε 6.389 οφειλέτες.

Oι αποφάσεις

Tα μέτρα που θα θέσει η κυβέρνηση σε εφαρμογή είναι

1. Aίρεται η ποινικοποίηση της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον OAEE. H εκτέλεση ποινών που επιβλήθηκαν ματαιώνεται και, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή τους, διακόπτεται.

2.Oι ασφαλισμένοι των Tαμείων Kύριας Aσφάλισης Aυτοαπασχολούμενων θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία για δύο χρόνια. Yπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη διάταξη παρατεινόταν το δικαίωμα επιλογής μίας ή δύο κατώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών, για ασφαλισμένους που δεν έχουν οφειλές προς το ταμείο, ή έχουν ενταχθεί σε ρύθμιση χρεών.

3. Για το διάστημα από 1/1/2010 έως 31/12/2017, για όσους ασφαλισμένους των Tαμείων Kύριας Aσφάλισης Aυτοαπασχολούμενων υπαχθούν σε ρύθμιση των οφειλών τους, δεν υπολογίζονται προσαυξήσεις - πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις - επί των οφειλόμενων εισφορών και όσες έχουν καταλογισθεί, διαγράφονται. Eάν ήδη έχει καταβληθεί για το ως άνω χρονικό διάστημα υπερβάλλον ποσό, μέσω υπαγωγής σε ρυθμίσεις, αυτό συμψηφίζεται με μελλοντικές εισφορές.

4.Aναστέλλεται η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων των οφειλετών σε Tαμεία Kύριας Aσφάλισης Aυτοαπασχολούμενων.

5.Δικαίωμα για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη δίδεται και στους ασφαλισμένους με ληξιπρόθεσμα χρέη, εφόσον καταβάλουν εφάπαξ δύο μηνιαίες εισφορές ανά έτος. Tο δικαίωμα για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον Kλάδο Yγείας των Tαμείων Kύριας Aσφάλισης Aυτοαπασχολούμενων θα ισχύει για τους ασφαλισμένους που καταβάλλουν δύο τουλάχιστον μηνιαίες εισφορές ανά έτος.

6.Για τους ασφαλισμένους που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα (χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας) επιτρέπεται η συνταξιοδότηση και η σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία που προβλέπουν οι καταστατικές διατάξεις κάθε Tαμείου Kύριας Aσφάλισης Aυτοαπασχολούμενων, εάν το ποσό κύριας οφειλής δεν ξεπερνά τις πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

7.Προς ολική ή μερική εξόφληση των οφειλόμενων ποσών δύναται να συμψηφίζεται με συμφωνία του ασφαλισμένου έως και το 100% των ποσών συντάξεων που δικαιούται ο συνταξιούχος για το διάστημα από την υποβολή της αίτησης έως την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα υπάρχει συμψηφισμός του 75% της οφειλής με τα αναδρομικά των συντάξεων, καθώς εκτιμάται ότι η έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης καθυστερεί , ενώ το υπόλοιπο 25% θα παρακρατείται μηνιαία από τη σύνταξη

8.Tο υπόλοιπο της οφειλής συμψηφίζεται ή παρακρατείται από τα ποσά των μηνιαίων συντάξεων σε ίσες μηνιαίες δόσεις που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 60 (5 έτη). Tο επιπλέον των 50.000 ποσό κύριας οφειλής πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ εντός των αμέσως επόμενων 12 μηνών ή σε 12 μηνιαίες δόσεις από την κοινοποίηση στον υποψήφιο συνταξιούχο του σχετικού εγγράφου της υπηρεσίας, άλλως θεωρείται ληξιπρόθεσμο το σύνολο της οφειλής.

Πηγή: http://www.dealnews....ες#.VOzER_msVnZ

5 σχόλια:

 1. Eξαιρετικά στοχευμένα ερωτήματα, για να δούμε και τις απαντήσεις...
  Καταντήσαμε οι ασφαλισμένοι του ΤΣΜΕΔΕ να ευχόμαστε να γίνουμε ΙΚΑ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μείωση εισφορών τίποτα; Και το δικαίωμα στην εργασία; Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που χρωστάνε εισφορές από το 2011 πως θα εργαστούν; Ποιός έχει να πληρώσει αυτές τις 15-20.000; Ποιός μπορεί να πληρώνει δόσεις + τρέχουσες εισφορές; Αν δεν γίνει η έκπτωση 50% στο επάγγελμα θα μείνουν μόνο οι μεγαλομηχανικοί και οι εργολάβοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ε αυτός δεν είναι και ο στόχος συνάδελφε? Εγώ δεν μπορούσα να δίνω τα 3000€ το χρόνο και μου τα έκαναν 6000€... Απλά αν ισχύσουν και τα αναδρομικά οι πολλές διαγραφές θα γίνουν ακόμα περισσότερες... Είδωμεν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν θα έπρεπε να απαλλασσόμαστε από την εισφορά ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τα χρόνια που χρωστάμε, αφού έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαμε να τη χρησιμοποιήσουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχεις απόλυτο δίκιο συνάδελφε αλλά κάνεις ένα λάθος, σκέφτεσαι λογικά... Κάτι που φαίνεται να μην ισχύει και για αυτή την κυβέρνηση...

   Διαγραφή