Πέμπτη, 29 Μαΐου 2014

Ένα ακόμη παράδειγμα του φετινού φολογικού εξτρεμισμού

Σε συνέχεια προηγούμενης ανάρτησης, αναρτούμε άλλον ένα παράδειγμα φορολογικού παραλογισμού από την ανοικτή συνέλευση μηχανικών.

Ελεύθερος επαγγελματίας που δεν έκοψε κανένα δελτίο το 2013, πέρασε έξοδα 1.000 € στα βιβλία του, δηλ. από το Ε3 φαίνεται ζημία -1.000 €, την οποία θα περάσει στη δήλωση (έντυπο Ε1). Επειδή η μηχανογράφηση βλέπει εισόδημα (ακόμη και αρνητικό) στον πιν.4Δ (“Εισόδημα από ελευθέρια επαγγέματα), υπολογίζει για τον επαγγελματία την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη των 3.000 €, που τη θεωρεί εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα και φορολογείται ως τέτοια με συντελεστή 26% από το 1ο ευρώ:
-   3.000×26% = 780 €
και επειδή φαίνεται εισόδημα από μη μισθωτές υπηρεσίες, υπολογίζεται προκαταβολή για το 2014 ως εξής:
-   780×55% = 429 €
Συνολικός φόρος που θα εμφανιστεί κατά την εκκαθάριση:
780 + 429 = 1.209
για ζημία 1.000 €.
Αν είχε πληρωθεί και ΤΣΜΕΔΕ, οπότε η ζημία θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη, βάσει του λογιστικού προσδιορισμού καθαρού κέρδους (έσοδα – έξοδα), ο φόρος θα προέκυπτε πάλι 1.209 €.
Αν είχε και άλλα τεκμήρια όμως, πχ κατοικία (ιδιόκτητη ή μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρημένη), ΙΧ, jet ski κτλ, θα φορολογούταν με 26% σε ακόμη μεγαλύτερο συνολικό τεκμαρτό εισόδημα, άρα μεγαλύτερος φόρος και προκαταβολή (για ζημία πάλι).
Και ένα ακόμη παράδοξο. Αν ο φορολογούμενος του αρχικού παραδείγματος δεν είχε περάσει παραστατικά στα έξοδα των βιβλίων του, τότε δε θα υπήρχε ούτε κέρδος, ούτε ζημία, οπότε ο πιν. 4Δ του εντύπου Ε1, θα έμενε κενός, οπότε μόνο στην περίπτωση επιπλέον που δεν υπήρχε υπολογισμός τεκμηρίου από άλλο λόγο (σπίτι, ΙΧ κτλ), η Δ.ΗΛΕ.Δ (Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) δε θα υπολόγιζε το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 €, άρα αυτός ο φορολογούμενος δε θα πλήρωνε φόρο. Δηλ. στην περίπτωση που δεν εμφάνιζε πραγματικό και τεκμαρτό εισόδημα.
Τι σημαίνει αυτό;
Πως αν κάποιος μηχανικός δεν πέρασε στα βιβλία του καμιά δαπάνη παρά μόνο ΤΣΜΕΔΕ, επειδή είναι υποχρεωμένος να πληρώνει αυτό το ταμείο, έρχεται η φορολογική αρχή και του λέει:
ΟΚ, είσαι ασφαλιστικά ενήμερος και γι’ αυτό θα σε ανταμείψω με το ότι πληρώνοντάς τις εισφορές, θα εμφανιστεί ζημία από ελευθέριο επάγγελμα, οπότε ενεργοποίηση των 3.000 €, άρα φόρος   1.209 €.
Περιττό να ειπωθεί πως αυτός ο φορολογούμενος δε θα πλήρωνε φόρο πέρσι.
Και δύο ακόμη στοιχεία:
- Αν βρεθεί παλιό κεφάλαιο 3.000 € προς ανάλωση, ο επαγγελματίας γλυτώνει το φόρο των   1.209 €, συμπληρώνοντας το ποσό αυτό (3.000 €) στον κωδικό 787/788 του πιν.6 της δήλωσης.
- Αν ∄ αυτό το κεφάλαιο, τότε πέρα από το φόρο που θα κληθεί να πληρώσει, χάνει σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ.3 του ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) το δικαίωμα μεταφοράς της ζημίας του έτους στα επόμενα οικονομικά έτη, λόγω του ότι φορολογείται με βάση τα τεκμήρια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου