Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2013

Χωρίς αφορολόγητο, αλλά με τέλος επιτηδεύματος οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Από http://news.kathimerini.gr/

Αυξημένους φόρους θα κληθούν να καταβάλουν το 2014 οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιτηδευματίες μετά τις αλλαγές στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων τους. Η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου των 5.000 ευρώ, η κατάργηση των φοροαπαλλαγών και η επιβολή φόρου 26% από το πρώτο ευρώ του ετησίου εισοδήματος εκτινάσσει στα ύψη τη φορολογική επιβάρυνση εκατοντάδων χιλιάδων επαγγελματιών.
Στους «άτυχους» του νέου φορολογικού συστήματος είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσια εισοδήματα έως 55.000 ευρώ και όσοι πιαστούν στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων διαβίωσης. Αντίθετα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με εισοδήματα άνω των 60.000 ευρώ θα δουν τη φορολογική τους επιβάρυνση να μειώνεται το επόμενο έτος. Τι αλλάζει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις:
1. Επιβάλλεται συντελεστής 26% από το πρώτο ευρώ στο σύνολο του ετησίου εισοδήματος που προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα (από ατομική εμπορική επιχείρηση, ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα), εφόσον το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ. Εάν το εισόδημα υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ, τότε το τμήμα του εισοδήματος μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα φορολογείται με 26% και το τμήμα του εισοδήματος πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ θα φορολογείται με 33%.
2. Διατηρούνται τα τεκμήρια διαβίωσης
3. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ καθώς και τα πρόσθετα αφορολόγητα για τα παιδιά.
4. Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές που μέχρι σήμερα οδηγούσαν  σε μείωση του φόρου (ενοίκια, ιατρικά έξοδα, στεγαστικό δάνειο, δίδακτρα κ.λπ.).
5. Δεν ισχύει το μέτρο της συλλογής αποδείξεων για την κάλυψη του 25% του εισοδήματός τους.
6. Διατηρείται το τέλος επιτηδεύματος  650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Για κάθε υποκατάστημα το τέλος επιτηδεύματος ανέρχεται σε 600 ευρώ. Τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ θα καταβάλλουν οι αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι 3 φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο.
7. Συνεχίζουν να πληρώνουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1% - 4% που επιβάλλεται στα εισόδηματα άνω των 12.000 ευρώ.
8. Στο ποσό του φόρου υπολογίζεται προκαταβολή φόρου για το επόμενο έτος με συντελεστή 55%.
Πρόσθετες επιβαρύνσεις από τεκμήρια διαβίωσης και κατάργηση φοροαπαλλαγών
Περισσότεροι φόροι το 2014 και από το «μαχαίρι» των αφορολόγητων ποσών για τα παιδιά
Η κατάργηση των πρόσθετων αφορολογήτων ποσών για τα παιδιά, η κατάργηση των περισσότερων φοροαπαλλαγών και η διατήρηση των «σκληρών» τεκμηρίων διαβίωσης θα φέρουν επιπλέον φόρους το 2014 για εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενους.
Το ετήσιο εισόδημα των μισθωτών – συνταξιούχων φορολογείται με κλίμακα τριών συντελεστών φόρου:
- 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ,
- 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ, από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ, και
- 42% για το επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ.
Ωστόσο, ο φόρος που προκύπτει με βάση την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων μειώνεται:
α) Για εισόδημα μέχρι και 21.000 ευρώ κατά 2.100 ευρώ.
β) Για εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ το ποσό μείωσης των 2.100 ευρώ περιορίζεται κατά 100 ευρώ ανά 1.000 ευρώ εισοδήματος και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 2.100 ευρώ.
Για παράδειγμα σε φορολογούμενο με εισόδημα 15.000 ευρώ αναλογεί φόρος ύψους 3.300 ευρώ. Μετά την αφαίρεση της έκπτωσης των 2.100 ευρώ ο τελικός φόρος θα ανέλθει στα 1.200 ευρώ.
Σε άλλο φορολογούμενο με εισόδημα 29.000 ευρώ αναλογεί φόρος ύψους 6.780 ευρώ. Η έκπτωση στο ανωτέρω εισόδημα ανέρχεται στα 1.300 ευρώ. Οπότε ο τελικός φόρος διαμορφώνεται στα 5.480 ευρώ.
Σημειώνεται ότι με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων θα φορολογηθούν και τα «μπλοκάκια» εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Εχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους, και
β) Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία.
Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω φορολογούμενοι δεν δικαιούνται την έκπτωση των λοιπών επιχειρηματικών δαπανών που καταχωρούν στα βιβλία τους.
Ο φόρος στις αμοιβές που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, υπολογίζεται με αναλογικό συντελεστή 15% για τους αξιωματικούς και 10% για το κατώτερο πλήρωμα στις αμοιβές που αποκτώνται από το ημερολογιακό έτος 2013 και επόμενα.
Για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών - συνταξιούχων.
Ποιες δαπάνες αναγνωρίζει η εφορία
Το ποσό του φόρου που προκύπτει, για τους μισθωτούς και συνταξιούχους, μειώνεται κατά ποσοστό 10% για κάθε καταβαλλόμενη από τις ακόλουθες δαπάνες:
α) Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά Ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.
β) Το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε και καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο, του οποίου αποτελεί φορολογητέο εισόδημα. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.
γ) Των χρηματικών ποσών που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο λόγω δωρεάς.
Το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών επί του οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η μείωση διενεργείται εφόσον τα ποσά των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν συνολικά τα 100 ευρώ.
Οριο τα 10.500 ευρώ για τις αποδείξεις του 2013
Αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του δηλούμενου εισοδήματος θα πρέπει να συμπεριλάβουν στη φορολογική τους δήλωση (που θα υποβληθεί την άνοιξη του 2014) οι φορολογούμενοι.
Το ποσό των αποδείξεων που πρέπει να προσκομισθεί δεν μπορεί να υπερβεί τις 10.500 ευρώ. Σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο (σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών - συνταξιούχων) ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.
Αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς.
Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισόδημα 25.000 ευρώ θα πρέπει να υποβάλει στην εφορία αποδείξεις ύψους 6.250 ευρώ. Στην περίπτωση που έχει συγκεντρώσει αποδείξεις 5.000 ευρώ θα καταβάλει φόρο και για τις αποδείξεις που δεν συγκέντρωσε. Δηλαδή θα πληρώσει επιπλέον φόρο (1.250Χ22%) 275 ευρώ. Σημειώνεται ότι οι φορολογούμενοι θα συνεχίσουν και το 2014 να μαζεύουν αποδείξεις.
Για την κάλυψη του 25% του εισοδήματος δεν προσμετρούνται αποδείξεις που αφορούν σε δαπάνες για:
- προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού αερίου
- ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη
- ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, πυρός, μεταφορών κ.λπ.)
- αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων
- ύδρευση
- αποχέτευση
- ηλεκτρικό ρεύμα
- δημοτικά τέλη
- ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες
- νοσοκομειακή περίθαλψη
- αγορά αυτοκινήτων
- αγορά ακινήτων
- αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ, που λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του εισοδήματος
- εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και αεροπλάνων
- ταχυδρομικές υπηρεσίες
- τηλεφωνικές υπηρεσίες
- υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης
- τυχερά παιχνίδια
- τέλη κυκλοφορίας.
Για όλες τις υπόλοιπες δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών οι σχετικές αποδείξεις λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη του 25% του ετήσιου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.
Σημειώνεται ότι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν αποδείξεις οι υπάλληλοι του υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Μόνιμης Αντιπροσωπείας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, στρατιωτικοί που υπηρετούν στην αλλοδαπή, υπάλληλοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, υπάλληλοι του Εθνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων, υπάλληλοι της Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών που υπηρετούν στα οικεία αντιπροσωπευτικά γραφεία τους στις Βρυξέλλες.
- Οσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας.
- Οσοι διαμένουν σε ψυχιατρικά καταστήματα.
- Φυλακισμένοι.
Εως και 300% αυξημένοι οι φόροι για τα ενοίκια
Αυξημένους φόρους έως και 300% θα κληθούν να πληρώσουν το νέο έτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν αποκλειστικά εισοδήματα από ενοίκια. Και αυτό διότι έχει αλλάξει ο τρόπος προσδιορισμού του φόρου και πλέον φορολογούνται με ξεχωριστικό συντελεστή 10% για εισόδημα έως 12.000 ευρώ και 33% για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ.
Ωστόσο, με τους συντελεστές αυτούς ευνοούνται όσοι φορολογούμενοι έχουν πρόσθετο εισόδημα από ενοικίαση ακινήτων πέραν του μισθού τους ή της σύνταξης. Σημειώνεται ότι όσοι δεν έχουν εισπράξει φέτος, ούτε πρόκειται να εισπράξουν τα ενοίκια, από το ακίνητο που έχουν νοικιασμένο, για να μη φορολογηθούν μπορούν να εκχωρήσουν τα ανείσπρακτα ενοίκια στο Δημόσιο.
Για παράδειγμα φορολογούμενος με εισοδήματα ύψους 11.000 ευρώ μόνο από ενοίκια θα πληρώσει το 2014 στην εφορία το ποσό των 1.100 ευρώ. Αν φορολογούνταν με την κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων όπως γινόταν μέχρι και πέρυσι το ποσό που θα πλήρωνε στην εφορία θα ήταν της τάξης των 320 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσει αυξημένους φόρους κατά 275%.
Αντίθετα, όσο μεγαλύτερο είναι το εισόδημα από ενοίκια τόσο ευνοϊκότερο είναι το νέο σύστημα. Και αυτό διότι ο ανώτατος συντελεστής για όσους έχουν εισοδήματα από ενοίκια ανέρχεται στο 33%, ενώ στην κλίμακα των μισθωτών και συνταξιούχων ο ανώτατος συντελεστής φθάνει το 42%.
Υπενθυμίζεται ότι το ακαθάριστο ποσό εισοδήματος από ακίνητα υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 1,5% εφόσον το εισόδημα αυτό προέρχεται από εκμίσθωση κατοικίας εμβαδού έως 300 τ.μ.
Αν το εισόδημα προέρχεται από εκμίσθωση κατοικίας εμβαδού άνω των 300 τ.μ. ή/και από επαγγελματική μίσθωση το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 3%.
«Πόθεν έσχες» για αγορά ή κατασκευή ακινήτων
Επανέρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2014 το «πόθεν έσχες» για την αγορά ή κατασκευή ακινήτων.
Στο τέλος του έτους λήγει η απαλλαγή από τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» για την αγορά οποιουδήποτε ακινήτου (πρώτης κατοικίας, δευτερεύουσας ή  εξοχικής κατοικίας, καταστήματος, οικοπέδου, αγροτεμαχίων κ.λπ.) και για την ανέγερση οικοδομής ή πισίνας.
Με την επαναφορά του «πόθεν έσχες», κάθε δαπάνη που θα πραγματοποιεί φορολογούμενος για την αγορά ή την ανέγερση κατοικίας ή οποιουδήποτε άλλου κτίσματος, για την αγορά οικοπέδου, αγροτεμαχίου ή οποιασδήποτε άλλης εδαφικής έκτασης καθώς επίσης και για την κατασκευή πισίνας θα θεωρείται πλέον τεκμήριο απόκτησης περιουσιακού στοιχείου και θα πρέπει να δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματά του.
Επιμέλεια: Γιωργος Κορομηλας - Προκοπης Χατζηνικολαου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου