Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2023

Έως & άνω του 50% οι παραιτήσεις νέων μηχανικών από το Δημόσιο [πίνακες]

Έως & άνω του 50% οι παραιτήσεις νέων μηχανικών από το Δημόσιο [πίνακες]

Σε ποσοστά που υπερβαίνουν το 50% έφτασαν την τελευταία τριετία οι παραιτήσεις νεοπροσληφθέντων νέων μηχανικών από θέσεις στο δημόσιο.

Συγκεκριμένα, στο 56% έφτασε το ποσοστό παραιτήσεων στους Μηχανολόγους Μηχανικούς, βάσει της προκήρυξης 13/2021 για Δήμους και Περιφέρειες, της οποίας τα αποτελέσματα δημοσιεύθηκαν πριν ένα έτος. Στην ίδια προκήρυξη, το ποσοστό παραιτήσεων για τους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς έφτασε στο 50% και ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά οι υπόλοιπες ειδικότητες.

Τα ανωτέρω στοιχεία μοιράστηκε μεταξύ άλλων η Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., καταγράφοντας την πορεία των διαγωνισμών και των προσλήψεων διπλωματούχων μηχανικών στο δημόσιο, κατά την τελευταία τριετία. Διαβάστε παρακάτω την ενημέρωση της ομοσπονδίας:

Παραιτήσεις Μηχανικών από Διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ

Με το παρόν κοινοποιούμε στοιχεία που λάβαμε από τον ΑΣΕΠ, κατόπιν συνάντησης που είχαμε με τον Πρόεδρο και στελέχη της Αρχής και σε συνέχεια σχετικών παρεμβάσεων μας. Όπως έχουμε γράψει και σε άλλες ανακοινώσεις μας, οι κινητοποιήσεις μας της περιόδου 2020-2021 είχαν ως αποτέλεσμα την – για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια – συμπερίληψη αρκετών Διπλωματούχων Μηχανικών σε Διαγωνιστικές διαδικασίες του ΑΣΕΠ, οι οποίες ολοκληρώνονται αυτή την περίοδο. Οι διαδικασίες αυτές αφενός προχωρούν με καθυστερήσεις, αφετέρου δεν επαρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες απώλειες προσωπικού των τελευταίων ετών (ούτε τις επερχόμενες αποχωρήσεις, οι οποίες αυξάνουν διαρκώς).

Καταρχήν όσον αφορά την προκήρυξη 13/2021 για προσλήψεις σε Δήμους και Περιφέρειες, η οποία εξέδωσε οριστικά αποτελέσματα πριν ένα χρόνο (12/2022), έχουμε ήδη ένα 37-38% των θέσεων που δεν έχουν καλυφθεί λόγω παραιτήσεων. Ειδικά σε ειδικότητες όπως οι Ηλεκτρολόγοι και οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 50%. Στο πλήθος των αναπληρώσεων θα πρέπει να προστεθούν και περιπτώσεις όπου συνάδελφοι/σες ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός αυτής της περιόδου μη αντέχοντας τα «παράλληλα καθήκοντα», τις αυθαιρεσίες των αιρετών και φυσικά τις εξευτελιστικές αποδοχές του Δημοσίου.


Όσον αφορά το Γραπτό Διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2Γ/2023 έχουμε τα παρακάτω στοιχεία. Για το διαγωνισμό αυτό εκκρεμεί η έκδοση της προκήρυξης για την επιλογή των επιτυχόντων μέσα στο Νοέμβριο 2023, όπως μας μεταφέρθηκε. Ο διαγωνισμός αυτός θα απορροφήσει για το 2023, 676 από τους επιτυχόντες, ενώ από το ίδιο Μητρώο θα απορροφηθούν και οι προσλήψεις του 2024. Είναι προφανές ότι οι επιτυχόντες δεν επαρκούν για την κάλυψη των θέσεων γιατί θα υπάρξουν ξανά παραιτήσεις, αποχωρήσεις, κοινοί διοριστέοι με άλλους διαγωνισμούς κλπ.


Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι σύμφωνα με το Ν.5021/23 από τους επιλαχόντες της 13Κ/2021 θα πρέπει να απορροφηθούν επιπλέον 150 Μηχανικοί για τις ΥΔΟΜ:

«Στις Υ.ΔΟΜ. που παρείχαν την 31η.12.2022 διοικητική υποστήριξη και στις Υ.ΔΟΜ. της έδρας κάθε νομού δύναται να συστήνονται, εφόσον οι κενές θέσεις δεν επαρκούν, επιπλέον έως εκατόν πενήντα (150) οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδου και ειδικότητας Μηχανικών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που απαιτούνται για την κάλυψη της ελάχιστης στελέχωσης, μη προσμετρούμενου σε αυτή του προσωπικού της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 97Α. Οι συνιστώμενες, καθώς και οι κενές θέσεις που απαιτείται να καλυφθούν για την επίτευξη της ελάχιστης στελέχωσης, δύναται να καλύπτονται από τους πίνακες επιλαχόντων της προκήρυξης 13Κ/2021»

Τέλος αναρτούμε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των διαγωνισμών των 3 τελευταίων ετών, όπως μας δόθηκαν από τον ΑΣΕΠ. Αν και τα στοιχεία χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας, νομίζουμε ότι βάσιμα προκύπτει το συμπέρασμα ότι η απασχόληση στο Δημόσιο δεν είναι πια ελκυστική για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς – παρά τις τεράστιες ανάγκες που υπάρχουν – γιατί ο συνδυασμός των τεράστιων ευθυνών που αναλαμβάνουν σε ένα υποστελεχωμένο και δυσλειτουργικό περιβάλλον με τις εξευτελιστικές αποδοχές των νεοδιόριστων (της τάξης των 850 ευρώ το μήνα, επί 12 μήνες) λειτουργούν αποτρεπτικά για την προσέλκυση επιστημόνων με διάθεση και όρεξη προσφοράς.Για τους παραπάνω λόγους διοργανώνουμε την εβδομάδα κινητοποιήσεων του κλάδου μας, διότι η μισθολογική αναβάθμιση των Μηχανικών είναι αλληλένδετη με τη στελέχωση και τη σωστή λειτουργία Σύγχρονων Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών που να προστατεύουν αποτελεσματικά το Δημόσιο Συμφέρον, το Περιβάλλον, και τις αναγκαίες για την κοινωνία Υποδομές και Έργα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου