Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παράδειγμα Υπολογισμού Σύνταξης Μονοσυνταξιούχου Μισθωτού Μηχανικού

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 12-11-2018

Αρ. Πρωτ.: 7573 Προς: Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ για ενημέρωση των μελών.
Θέμα : Παράδειγμα Υπολογισμού Σύνταξης Μονοσυνταξιούχου Μισθωτού Μηχανικού

Συνάδελφοι αναρτούμε σε Υπολογιστικό Φύλλο Παράδειγμα υπολογισμού Σύνταξης για Μονοσυνταξιούχο Μισθωτό Μηχανικοί (ΚΣ ΤΣΜΕΔΕ και Ειδική Προσαύξηση). Το παράδειγμα είναι (επιτέλους) οριστικής Σύνταξης από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους (Εγκύκλιος για διπλοασφαλισμένους Μηχανικούς.pdf) και Εγκύκλιος Υπολογισμού Ειδικής Προσαύξησης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.pdf) του Ν.4387/16 και είναι ενδεικτικό για τη μεθοδολογία υπολογισμού της προσδοκώμενης σύνταξης (Εθνική Σύνταξη, Υπολογισμός Ανταποδοτικής Σύνταξης, Υπολογισμός Προσαύξησης, Προσωπική Διαφορά). Είναι νομίζουμε προφανές ότι οι συνεχείς παρεμβάσεις της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ προς το αρμόδιο Υπουργείο, είχαν κάποια αποτελέσματα (Συνυπολογισμός Κοινωνικών Πόρων, Βελτιστοποίηση Ειδικής Προσαύξησης). Είναι διαθέσιμο σε μορφή Υπολογιστικού Φύλλου, έτσι ώστε κάθε συνάδελφος προσαρμόζοντας τις ασφαλιστέες του αποδοχές, να μπορεί να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς. Παραμένουμε σε εγρήγορση για τα υπόλοιπα θέματα που διεκδικούμε.


Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΘεμελίωση την 24/07/2016 (συμπλήρωση 60 ετών και 06 μηνών) με 35 έτη ασφάλισης έως 31/12/2012και 37 έτη συνολικά1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΠραγματική: 06/03/1980 - 31/12/2014

34 - 09 - 25
Αναγ/ση σπουδών:

02 - 03 - 00
Σύνολο:

37 - 00 - 25 1121 Η.Ε. 37,07 έτη
2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 01/01/2002 - 31/12/201401/01/2002 - 12/10/2013
ΜΙΣΘΩΤΟΣ

13/10/2013 - 30/11/2013
ΑΥΤ/ΝΟΣ

01/12/2013 - 13/12/2013
ΜΙΣΘΩΤΟΣ

14/12/2013 - 31/12/2013
ΑΥΤ/ΝΟΣ

01/01/2014 - 31/03/2014
ΜΙΣΘΩΤΟΣ

01/04/2014 - 30/12/2014
ΑΥΤ/ΝΟΣ

3. ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΟΣΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣΕΤΟΣ ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 20% ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΟΔΗ-ΜΑΤΟΣ ΔΤΚ ΤΕΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔ.
2002 12,00 1.289,28 0,20 6446,40 2899,20 9345,60 1,30263 12173,86
2003 12,00 1.341,00 0,20 6705,00 3454,20 10159,20 1,25858 12786,17
2004 12,00 1.408,08 0,20 7040,40 3159,00 10199,40 1,22311 12474,99
2005 12,00 1.464,36 0,20 7321,80 2411,40 9733,20 1,18175 11502,21
2006 12,00 1.522,92 0,20 7614,60 2776,20 10390,80 1,14510 11898,51
2007 12,00 5.543,59 0,20 27717,95 3720,60 31438,55 1,11283 34985,76
2008 12,00 5.742,51 0,20 28712,55 3468,00 32180,55 1,06798 34368,18
2009 12,00 5.616,00 0,20 28080,00 5369,40 33449,40 1,05521 35296,14
2010 12,00 5.623,54 0,20 28117,70 4029,60 32147,30 1,00771 32395,16
2011 12,00 4.892,16 0,20 24460,80 2443,80 26904,60 1,00000 26904,60
2012 12,00 5.161,74 0,20 25808,70 2121,00 27929,70 1,00000 27929,70
2012 ΑΝAΓ/ΣΗ 27,00 4.531,95 0,20 22659,75 0,00 22659,75 1,00000 22659,75
2013 12,00 4.478,10 0,20 22390,50 1578,60 23969,10 1,00000 23969,10
2014 12,00 2.639,39 0,20 13196,95 1689,00 14885,95 1,00000 14885,95
ΣΥΝΟΛΟ: 183,00 51.254,62
256273,10 39120,00 295393,10
314230,07

ΜΕΣΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ:

1717,10 (τελικό εισόδημα / μήνες εισφορών)ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ:

37,33
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ:

640,99

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣΠραγματική: 06/03/1980 - 31/12/2014

34 - 09 - 25 10446 Η.Ε. 34,82 έτη2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΕΙ. ΠΡ. 06/03/1980 - 31/12/201406/03/1980 - 31/07/1983
1021 Η.Ε ΑΥΤ/ΝΟΣ01/08/1983 - 31/12/2006
7025 Η.Ε ΜΙΣΘΩΤΟΣ01/01/2007 - 31/12/2014
2400 Η.Ε ΑΔΙΑΦΟΡΟ
3. ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ


ΧΡΟΝΟΣ Η.Ε. ΜΟΝΑΔΕΣ


06/03/1980 - 31/07/1983
(12%) 03 - 04 - 25 1021 40,84 (1021/300*12)

01/08/1983 - 31/12/2006
(19,33%) 23 - 05 - 00 7025 452,64 (7025/300*19,33)

01/01/2007 - 30/06/2011
(12%) 04 - 06 - 00 1350 54 (1350/300*12)

01/07/2011 - 31/12/2014
(14%) 03 - 06 - 00 1050 49 (1050/300*14)
34 - 09 - 25 10446 596,48ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΙ.ΠΡ.:


44,74 (596,48 * 0,075)


ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙ.ΠΡ.:


768,17 (μέσες μηνιαίες αποδ. Κ.Σ. * συντελ. αναπλήρ.ΕΙ.ΠΡ.)Γ. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:


384,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ:
1793,16 (ανταποδοτική Κ.Σ. + ανταποδοτική ΕΙ.ΠΡ. + Εθνική)
Κράτηση ΕΑΣ 6%:
107,59

Κράτηση Υγειον. Περίθ. 6%: 101,13

Σύνταξη προ φόρου:
1584,44


ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΚύρια σύνταξη (37 έτη):
942,53

Ειδική προσαύξ.(35 έτη):
1185,80

Σύνολο:
2128,33

Προ φόρου:
1605,57


Προσωπική διαφορά (άνω 20%):

0,00

Καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης:

1793,16
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου