Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

ΑΜΑΚ: Ανακοίνωση Συμπαράστασης στο συν. Σαράντο Γέμελα


                      Ανακοίνωση συμπαράστασης στο συνάδελφο  Σαράντο Γέμελα, Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πρόεδρο της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης και μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.
    
Ο συνάδελφος Σαράντος Γέμελας διώκεται από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης στην οποία υπηρετεί, διότι στα πλαίσια εκτέλεσης των συνδικαλιστικών του καθηκόντων, ως εκλεγμένος Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ, απαιτεί το αυτονόητο, δηλαδή χρόνο να ασκεί τα καθήκοντά του αξιοποιώντας τις προβλεπόμενες από το νόμο  συνδικαλιστικές άδειες.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι τα συνδικαλιστικά στελέχη απολογούνται για τη δράση τους στα συνδικαλιστικά τους όργανα δηλ. τα Διοικητικά Συμβούλια, τις Γενικές Συνελεύσεις και τα Συνέδρια, σε καμία όμως περίπτωση δεν προβλέπεται να απολογούνται για τη συνδικαλιστική τους δράση στα όργανα της εργοδοσίας.
Η αβάσιμη, αυθαίρετη και αυταρχική δίωξη του συναδέλφου Σαράντου Γέμελα, μέλους της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-ΤΑΚ, σηματοδοτεί τους κινδύνους στους οποίους μας οδηγεί  η κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους της Διοίκησης ως απόπειρα εκφοβισμού και καταστολής της συνδικαλιστικής δράσης και επιτάσσει  την επαγρύπνηση όλων μας για τη διαφύλαξη του δικαιώματος στο συνδικαλισμό,  της δημοκρατίας και της νομιμότητας.
Τα δικαιώματα αυτά θα υπερασπιστούμε με συνέπεια, όπως πάντα κάναμε και όπως θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση παραβίασής τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου