Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Οι μηχανικοί ψάχνουν... δικηγόρο για τα χαμένα 3,5 δισ. ευρώ του PSI

3,5 χρόνια μετά το θυμήθηκαν. Διαβάστε με στοιχεία από τότε το μέγεθος της κλοπής (πως δηλαδή χάθηκαν άμεσα 1,4 δις € ονομαστικής αξίας και πάνω από 2 δις € πραγματικής). Του Δημήτρη Κατσαγάνη από εδώ
Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση σε εξωτερικό νομικό γραφείο του έργου της δικαστικής διεκδίκησης αποζημίωσης του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητων Επαγγελματιών (ΕΤΑΑ) από την υποχρεωτική συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων και Αναδιάταξης του Ελληνικού Χρέους (P.S.I.) αποφάσισε η διοίκηση του ταμείου. 

Τα κριτήρια επιλογής του ανάδοχου είναι η νομική αρτιότητα και η συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΤΑΑ. Το ασφαλιστικό ταμείο των μηχανικών, γιατρών και δικηγόρων προσφέρει 60.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13 Οκτωβρίου στις 2μμ. 

Στελέχη του ΕΤΑΑ με τα οποία συνομίλησε το Capital.gr ανέφεραν πως το Ταμείο διεκδικεί 3,5 δισ. ευρώ, μιας και αυτό το ποσό χάθηκε από την αξία των ελληνικών κρατικών ομολόγων στα οποία είχαν επενδύσει τα αποθεματικά τους οι μηχανικοί, γιατροί και δικηγόροι. 

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΤΑΑ, έργο της ανάθεσης και αντικείμενο της σχετικής σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ ΕΤΑΑ και αναδόχου, θα είναι η δικαστική διεκδίκηση μέχρι τον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας αποζημίωσης για την απομείωση που υπέστησαν οι Τομείς και οι Ενιαίες Υπηρεσίες του ΕΤΑΑ στα αποθεματικά τους που τηρούνταν υποχρεωτικώς στην Τράπεζα της Ελλάδος ως Κοινό Κεφάλαιο του ν.2469/1997, καθώς και στο χαρτοφυλάκιο ομολόγων τους, του οποίου θεματοφύλακας ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος, από την υποχρεωτική συμμετοχή του Ε.Τ.Α.Α. στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ομολόγων και Αναδιάρθρωσης του. 

Το ιστορικό του PSI 

Το PSI (private sector involvement) αναφέρεται στην συμμετοχή του Ιδιωτικού τομέα (τραπεζών, επενδυτικών ταμείων) στη διαδικασία απομείωσης του δημοσίου χρέους κυρίαρχων κρατών, με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοχή της διαδικασίας από την πλειονότητα των φορέων και να αποτρέπεται η αναζήτηση στρατηγικών εξόδου από τους ιδιώτες επενδυτές, που έχει συνήθως ως αποτέλεσμα τη μονομερή εμπλοκή και κατά συνέπεια επιβάρυνση των κρατών-δανειστών. 

Η διαδικασία PSI αποφασίστηκε επίσημα στη σύνοδο των χωρών της Ευρωζώνης στις 21 Ιουλίου 2011, όπου αποφασίστηκε να προταθεί στους ιδιώτες κατόχους ελληνικών ομολόγων ένα πρόγραμμα ανταλλαγής του χρέους τους με νέα ομόλογα μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας και με την προαιρετική αποδοχή απομείωσης - "κουρέματος" σε ποσοστό 21% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Το αρχικό πρόγραμμα εθελοντικής συμμετοχής απέτυχε και τον Οκτώβριο του 2011 αποφασίστηκε να προταθεί νέο πρόγραμμα που θα προέβλεπε απομείωση άνω του 50%. Εντέλει το πρόγραμμα ανταλλαγής χρέους (psi) εφαρμόστηκε υποχρεωτικά για τους ΦΚΑ στις 12/3/2012 και επέφερε οικονομικά σημαντικές απομειώσεις στην αποτίμηση τόσο του Κοινού Κεφαλαίου του ν.2469/1997 όσο και του χαρτοφυλακίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου