Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Πανελλαδική Απεργία-Αποχή των Διπλ. Μηχανικών Δημοσίου από τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στις Δημόσιες ΥπηρεσίεςΠ.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583    fax: 210-82.59.410    e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr


ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Πανελλαδική Απεργία-Αποχή των Διπλ. Μηχανικών Δημοσίου από τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες.

ΠΡΟΣ
1.    Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη.
2.    Το Ελληνικό Δημόσιο, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Γκίκα Χαρδούβελη, που εδρεύει στην Αθήνα.
                                                       **************
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  και στους παρακάτω Υπουργούς καθώς και στα ΝΠΔΔ και
Οργανισμούς ευθύνης τους.


1.      Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
2.      Υπουργείο Εξωτερικών.
3.      Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
4.      Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.
5.      Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας.
6.      Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
7.      Υπουργείο Εσωτερικών
8.     Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
9.       Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης
10.    Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
11.    Υπουργείο Παιδείας, και Θρησκευμάτων.
12.    Υπουργείο Υγείας.
13.    Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14.    Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
15.   Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.
16.   Υπουργείο  Τουρισμού.
17.    Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.)
18.  Κεντρική Ένωση Δήμων  Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)

***

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, σε έκτακτη συνεδρίαση του στις 19-9-2014, στα πλαίσια και των αποφάσεων του 15ου Τακτικού Συνεδρίου ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΙΝ ΤΟΥ:
1. Το γεγονός ότι ο Ν.4250/14, στην εφαρμογή του οποίου επιμένει πεισματικά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρά τη δυναμική αντίδραση των εργαζομένων όπως αυτή εκφράστηκε όλο το προηγούμενο διάστημα με την καθολική συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (αποχή από τις διαδικασίες της Αξιολόγησης) και την έντονη και τεκμηριωμένη κριτική που ασκήθηκε από Επιστημονικούς, Κοινωνικούς και Πολιτικούς Φορείς ότι εισάγει αυθαίρετο, αυταρχικό και αντιεπιστημονικό σύστημα αξιολόγησης εργαζόμενων, με στόχο την αδιαφάνεια και τη χειραγώγηση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και των εργαζομένων σε αυτήν, προκειμένου ανεμπόδιστα να υλοποιηθούν οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί για:
Α. Ιδιωτικοποιήσεις Δημοσίων Υπηρεσιών κυρίως αυτές που έχουν αντικείμενο τις Δημόσιες Υποδομές.
Β. Περιορισμό, περικοπή και κατάργηση Κοινωνικών Υπηρεσιών και Παροχών.
Γ. Απολύσεις εργαζομένων από τους Δημόσιους Τομείς.

Στο πλαίσιο αυτό ο Ν. 4250/14 εισάγει στο Δημόσιο μέσω του τρίπτυχου «Αξιολόγηση» – Κινητικότητα – Διαθεσιμότητα, έναν αντιδραστικό μηχανισμό παραγωγής αντικοινωνικών ανατροπών, με ειδικότερους στόχους:
Α. Την καταστροφή χιλιάδων θέσεων εργασίας (απολύσεις)
Β. Την κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού Χαρακτήρα των υπηρεσιών
Γ. Τη γενίκευση και εγκατάσταση ενός κλίματος βίας, απειλών και ανασφάλειας στους χώρους εργασίας, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι «απειλούνται» και «εκβιάζονται» ότι σε περίπτωση που δεν δεχτούν την εφαρμογή ενός νόμου, η αντισυνταγματικότητα -σημειωτέον- του οποίου θα κριθεί στις 10 Οκτωβρίου 2014 στο ΣτΕ (έπειτα από προσφυγή που κατέθεσε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), θα στερηθούν το δικαίωμα συμμετοχής τους σε διαδικασίες προαγωγών ή μετατάξεων.
2.Το γεγονός ότι η Κυβέρνηση μετέρχεται κάθε δικαστικού και νομικού μέσου, ποινικοποιώντας τις κινητοποιήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων για την προάσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και αρνείται συστηματικά την αναβάθμιση του Δημόσιου Τομέα, με κοινωνικό περιεχόμενο και τρόπο που να κατοχυρώνει την εσωτερική αυτοτέλεια των υπηρεσιών απέναντι σε κάθε είδους κομματική-πελατειακή πατρωνία και ιδιωτικά συμφέροντα. Η Κυβέρνηση, επίσης, συνεχίζει την πολιτική της καθημερινής πολύμορφης κατασυκοφάντησης της αποστολής και του έργου των Δημόσιων Υπηρεσιών και των εργαζόμενων σε αυτήν και κλιμακώνει την αντιλαϊκή πολιτική της, οργανώνοντας νέα «επιδρομή» μείωσης μισθών και συντάξεων, δραματικών περικοπών σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και σε κοινωνικές παροχές. Παράλληλα προωθεί τα σχέδιά της για αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου στην κατεύθυνση της κατάργησης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών στους εργασιακούς χώρους.
Με βάση τα παραπάνω το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα:
Την προκήρυξη Απεργίας – «Αποχής» από 29/9/2014.
i) Από όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αξιολόγηση στις Δημόσιες Υπηρεσίες, σε όλα τα επίπεδα αυτής και συγκεκριμένα, αλλά όχι περιοριστικά:
(α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.
(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.
(γ) από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).
(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).
(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού κλπ.
ii) Από κάθε εργασία σχετιζόμενη με τον επανέλεγχο των μετατροπών των συμβάσεων εργασίας ή έργου σε αορίστου χρόνου, που λαμβάνει χώρα βάσει των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4250/2014.

            Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να αντιγράψει αυτή στην έκθεση  επίδοσης.
                                                                                                              Αθήνα,  22-09-2014

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου