Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2012

Σχέδιο εξαθλίωσης με απολύσεις, φόρους και νέες περικοπές

Αναδημοσίευση από το Antinews.
Περαιτέρω εξαθλίωση του ελληνικού λαού επιδιώκουν για το 2012 η «πράσινη» πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η Τρόικα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό θα επιδιωχθεί να επέλθει από τους πρώτους κιόλας μήνες του νέου έτους, με την εφαρμογή ενός νέου εγκληματικού σχεδίου για την επιβολή πρόσθετων αντιαναπτυξιακών και επώδυνων δημοσιονομικών μέτρων, το οποίο θα έχει ως προσχηματικό στόχο την εξασφάλιση πρόσθετης εξοικονόμησης συνολικού ύψους άνω των 5,5 δισ. ευρώ για την κάλυψη των αρνητικών αποκλίσεων από τους στόχους του κρατικού Προϋπολογισμού του 2011. Το νέο σχέδιο προβλέπει απολύσεις 100.000 δημοσίων υπαλλήλων μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012, επιβολή νέων αυξήσεων στους φόρους εισοδήματος, στον ΦΠΑ, στους φόρους περιουσίας και στα τιμολόγια των συγκοινωνιών, καθώς και νέες περικοπές-σοκ σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές.
Για να επιτύχουν τον σκοπό τους, η «πράσινη» πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η Τρόικα θα «αξιοποιήσουν» τη διαφαινόμενη εκτίναξη του φετινού δημοσιονομικού ελλείμματος πάνω από το 11,5% του ΑΕΠ, δηλαδή μια εξέλιξη η οποία οφείλεται αποκλειστικά στην αποτυχία των προηγούμενων «πακέτων» επώδυνων δημοσιονομικών μέτρων του έτους 2011 να οδηγήσουν στην προβλεπόμενη από το Μνημόνιο μείωση του ελλείμματος στο επίπεδο του 7,6% του ΑΕΠ. Προκειμένου, δε, να επιβάλουν τα νέα επώδυνα μέτρα, θα τα εμφανίσουν ως «εντολές» της Τρόικας και θα εκβιάσουν τον ελληνικό λαό να τα δεχτεί αδιαμαρτύρητα, προβάλλοντας αυτή τη φορά την απειλή ότι, εάν δεν εκτελεστούν οι νέες «εντολές» των…. «δάνειων δυνάμεων», η Ελλάδα δεν θα λάβει τη νέα δόση-μαμούθ των 89 δισ. ευρώ, θα εκδιωχθεί από την ευρωζώνη και θα υποχρεωθεί να επιστρέψει στη δραχμή με επαχθέστατους όρους.
Ο «ΤτΚ» παρουσιάζει όλο το «πακέτο» των νέων επαχθών δημοσιονομικών μέτρων συνολικού ύψους άνω των 5,5 δισ. ευρώ που θα επιδιώξουν με κάθε μέσο να επιβάλουν στους Ελληνες πολίτες η «πράσινη» πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η Τρόικα. Πρόκειται για ένα «πακέτο», το οποίο ο υπουργός Οικονομικών Ε. Βενιζέλος έχει ήδη προετοιμάσει εδώ και πολλούς μήνες, βάσει συμφωνίας με την Τρόικα για τις γενικές κατευθύνσεις των νέων παρεμβάσεων, η οποία συνήφθη από το περασμένο καλοκαίρι όταν οριστικοποιήθηκε το 5ο αναθεωρημένο Μνημόνιο!
Αναλυτικά, το «πακέτο» των νέων μέτρων περιλαμβάνει ρυθμίσεις που προβλέπουν:
Σημαντική μείωση του αριθμού των απασχολουμένων στο Δημόσιο
 1) Ευρύ πρόγραμμα απολύσεων για 100.000 υπαλλήλους του δημοσίου τομέα εντός του 2012. Μετά το «φιάσκο» με το μέτρο της «εργασιακής εφεδρείας», το οποίο οδήγησε σε μαζική φυγή χιλιάδων υπαλλήλων μέσω συνταξιοδοτήσεων, θα επανέλθει στο προσκήνιο η προσπάθεια να εμφανιστεί ως «αναγκαίο κακό» η εφαρμογή ενός πιο… «αποτελεσματικού» μέτρου μείωσης της απασχόλησης στο Δημόσιο: οι μαζικές απολύσεις! Για υποβοήθηση της εφαρμογής του μέτρου θα επιδιωχθεί να επιταχυνθούν οι ήδη συμφωνηθείσες καταργήσεις και συγχωνεύσεις υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου αλλά και να επιλεγούν κι άλλοι φορείς κι άλλες υπηρεσίες για συγχώνευση και κατάργηση.
2) «Πάγωμα» των προσλήψεων σε όλο το δημόσιο τομέα, με σκοπό να επιταχυνθεί ο ρυθμός μείωσης των απασχολουμένων και να μειωθεί ακόμη περισσότερο η μισθολογική δαπάνη.

 Νέες αυξήσεις φόρων στα εισοδήματα, στην κατανάλωση και την ακίνητη περιουσία, μέσω της εφαρμογής του νέου «απλοποιημένου» εθνικού φορολογικού συστήματος!
 3) Κατάργηση αφορολόγητου ορίου και αυτοτελή φορολόγηση εισοδημάτων για 700.000 ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Τα φορολογητέα καθαρά εισοδήματα των φυσικών προσώπων που ασκούν ατομικά εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρια επαγγέλματα θα υπόκεινται σε αυτοτελή φορολόγηση, με συντελεστή φόρου 20%, ίδιο με αυτόν που ισχύει για τις Ανώνυμες Εταιρίες, τις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, τις Ομόρρυθμες και τις Ετερόρρυθμες Εταιρίες! Αυτό σημαίνει ότι για τους φορολογουμένους με ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες θα καταργηθεί το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ. Ο φόρος εισοδήματος θα επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ του ετησίου εισοδήματος, με συντελεστή 20%.
 4) Kατάργηση των μειώσεων του φόρου εισοδήματος κατά το 10% των δαπανών για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις, νοσήλια, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, ασφαλιστικές εισφορές, δωρεές, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας κ.λπ., για όσους φορολογουμένους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω από ένα όριο.
 5) Κατάργηση των πρόσθετων μειώσεων φόρου εισοδήματος που ισχύουν για όσους μισθωτούς εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές. Συγκεκριμένα, θα καταργηθεί η πρόσθετη μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο, η οποία προβλέπεται για φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα και προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για τουλάχιστον 9 μήνες το χρόνο σε παραμεθόριες περιοχές.
 6) Επιβολή αντικειμενικών κριτηρίων για τη φορολόγηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Επιδιώκεται να εφαρμοστούν «αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού ελαχίστων ορίων φορολογητέου εισοδήματος» για όλες τις ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, τις ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τέτοια κριτήρια θα είναι, για παράδειγμα, το πραγματικά καταβαλλόμενο ή το τεκμαρτό ενοίκιο της επαγγελματικής στέγης ή η λεγόμενη μισθωτική αξία της επαγγελματικής εγκατάστασης, τα ελάχιστα όρια αμοιβών των μισθωτών απασχολούμενων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις κ.λπ.. Επιπλέον, το ύψος του ελαχίστου ορίου εισοδήματος θα προσαυξάνεται περαιτέρω, με κριτήρια την εμπορικότητα της περιοχής στην οποία ασκείται η επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και με βάση τα έτη άσκησης και το είδος της δραστηριότητας. Εφόσον το δηλούμενο, βάσει λογιστικού προσδιορισμού, εισόδημα του επιτηδευματία είναι μικρότερο από το ελάχιστο όριο εισοδήματος που θα προσδιορίζουν τα «αντικειμενικά κριτήρια», αυτός θα φορολογείται με βάση το προσδιοριζόμενο από τα «αντικειμενικά κριτήρια» εισόδημα. Οποιο από τα δύο ποσά εισοδήματος είναι το  μεγαλύτερο θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.
7) Υπαγωγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στην κατηγορία των «επιτηδευματιών». Περίπου 300.000 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες θα υποχρεωθούν να τηρούν βιβλία, να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία και να πληρώνουν κάθε χρόνο τέλος επιτηδεύματος 400 ευρώ, ενώ παράλληλα θα φορολογούνται με το νέο καθεστώς που εξετάζεται να ισχύσει για τους επιτηδευματίες, δηλαδή με συντελεστή 20% επί του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, το οποίο θα προσδιορίζεται κάθε χρόνο με βάση αντικειμενικά κριτήρια!
8) Κατάργηση των μειώσεων των καθαρών ποσών γεωργικού εισοδήματος για αγρότες και κτηνοτρόφους.
 9) Κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ για τα νησιά του Αιγαίου. Σήμερα, στα νησιά του Αιγαίου -πλην Κρήτης- ισχύουν συντελεστές ΦΠΑ μειωμένοι κατά 30% σε σύγκριση με αυτούς που εφαρμόζονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Δηλαδή ισχύουν συντελεστές 16%, 9% και 4,5%, αντί 23%, 13% και 6,5%. Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σχεδιάζει να καταργήσει αυτούς τους μειωμένους συντελεστές. Το αποτέλεσμα θα είναι να σημειωθούν ανατιμήσεις από 3,6% έως και 6% στα προϊόντα που διακινούνται και τις υπηρεσίες που παρέχονται σε όλα τα νησιά του Αιγαίου.
10) Κατάργηση όλων των ευνοϊκών φορολογικών καθεστώτων για τους φορολογουμένους που διαμένουν μόνιμα σε μικρά ελληνικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 3.100 κατοίκους.
11) Κατάργηση εκπτώσεων δαπανών χωρίς δικαιολογητικά. Θα καταργηθούν οι ρυθμίσεις που προβλέπουν εκπτώσεις δαπανών χωρίς δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων.
12) Ενοποίηση των φόρων στην κατοχή ακίνητης περιουσίας. Η αλλαγή αυτή επιδιώκεται να ισχύσει από το 2013, καθώς μέχρι το τέλος του 2012 θα εξακολουθούν να ισχύουν ταυτόχρονα ο ΦΑΠ και το Ειδικό Τέλος.
13) Κατάργηση αφορολογήτου ορίου και αυτοτελή φορολόγηση για τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων που προέρχονται από την εκμετάλλευση ή την κατοχή ακινήτων. Τα εισοδήματα από ακίνητα, δηλαδή τα μισθώματα και τα τεκμαρτά εισοδήματα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση κτισμάτων, θα φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή φόρου 10% ή 20% από το πρώτο ευρώ.
14) Κατάργηση εκπτώσεων αποσβέσεων από τα μισθώματα. Θα καταργηθεί η διάταξη που προβλέπει έκπτωση αποσβέσεων χωρίς δικαιολογητικά για ποσό ίσο με το 5% των εισοδημάτων που προέρχονται από κατοικίες, οικοτροφεία, σχολεία, φροντιστήρια, αίθουσες κινηματογράφων ή θεάτρων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ή κλινικές ή ίσο με το 3% των εισοδημάτων που προέρχονται από οικοδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς.
 15) Περικοπές και καταργήσεις ευνοϊκών φορολογικών ρυθμίσεων για μεταβιβάσεις περιουσίας. Θα περικοπούν φοροαπαλλαγές που ισχύουν για αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές περιουσιακών στοιχείων.
Στο στόχαστρο του υπουργείου Οικονομικών και της Τρόικας θα μπουν, μεταξύ των άλλων, οι διατάξεις που προβλέπουν:
α) αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ για γονικές παροχές και για κληρονομιές ή δωρεές περιουσιακών στοιχείων από τους γονείς στα παιδιά και από τον έναν σύζυγο στον άλλο,
β) αφορολόγητα όρια για μεταβιβάσεις, γονικές παροχές, κληρονομιές και δωρεές πρώτης κατοικίας, τα οποία ανέρχονται σε 200.000 ευρώ, εάν ο αποκτών την κατοικία είναι άγαμος και σε 250.000 ευρώ εάν ο αποκτών την κατοικία είναι έγγαμος και προσαυξάνονται κατά 25.000 ευρώ για κάθε ένα από τα δύο πρώτα προστατευόμενα τέκνα και κατά 30.000 ευρώ για κάθε ένα από το τρίτο και τα επόμενα.
16) Περικοπές και καταργήσεις φορολογικών απαλλαγών που ισχύουν για τριτέκνους, πολυτέκνους και αναπήρους. Θα περικοπούν ή θα καταργηθούν πλήρως οι απαλλαγές από τα τέλη ταξινόμησης ή οι μειώσεις των τελών ταξινόμησης που τίθενται σε εφαρμογή όταν αγοράζονται ΙΧ αυτοκίνητα από τριτέκνους, πολυτέκνους και ανάπηρους.
 17) Απλοποίηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και αναμόρφωση του φορολογικού ποινολογίου μέσω της κατάργησης πολλών υποχρεώσεων τήρησης πρόσθετων βιβλίων και της σημαντικής μείωσης των προστίμων για πλαστά και εικονικά τιμολόγια, για μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων και για άλλες παραβάσεις του συγκεκριμένου Κώδικα.
18) Καθιέρωση ηλεκτρονικού έλεγχου στο «πόθεν έσχες» όλων των κεφαλαίων που διαθέτουν οι φορολογούμενοι. Σχεδιάζεται να εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα προσδιορισμού των εισοδημάτων των φυσικών προσώπων που θα βασίζεται στην υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή αναλυτικών δηλώσεων «πόθεν έσχες» και στον έλεγχο της προέλευσης όλων των κεφαλαίων που διακινούν οι φορολογούμενοι, είτε αυτά δαπανώνται για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων είτε διατίθενται για καταναλωτικές ανάγκες είτε αποταμιεύονται. Σε περίπτωση που τα νομίμως κτηθέντα εισοδήματα των φορολογουμένων δεν επαρκούν για να καλύψουν το άθροισμα δαπανηθέντων και αποταμιευθέντων κεφαλαίων θα επιβάλλεται φόρος με βάση το άθροισμα αυτό.
19) Αλλαγή του τρόπου απόδοσης του ΦΠΑ, μέσω της καθιέρωσης αυτόματης καταβολής τη στιγμή της συναλλαγής.
20) Νέες αυξήσεις σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης! Η αύξηση-μαμούθ, κατά 350% ή κατά 27 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης που έχει ήδη νομοθετηθεί να επιβληθεί από τις 15-10-2012 εξετάζεται να επιβληθεί κατά ένα τμήμα της από τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο! Προωθούνται, επίσης, νέα σχέδια για αυξήσεις στους φόρους κατανάλωσης των τσιγάρων και των λοιπών προϊόντων καπνού.
21) Νέες αυξήσεις στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων που θα ισχύσουν για το έτος 2013 και θα καταβληθούν το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2012. Θα είναι αυξημένα τουλάχιστον κατά 10%-20%.
Αυξήσεις στα τιμολόγια ΔΕΚΟ
22) Νέες αυξήσεις στα εισιτήρια των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και των σιδηροδρόμων, καθώς και στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι αυξήσεις στα τιμολόγια των συγκοινωνιών που είχαν προγραμματιστεί να επιβληθούν από την 1η-1-2013 θα επιδιωχθεί να επιβληθούν νωρίτερα, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2012.
Νέες περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοινωνικές παροχές.
 23) Νέες μειώσεις μισθών στο δημόσιο τομέα. Στους στρατιωτικούς, στους αστυνομικούς, στους λιμενικούς, στους πυροσβέστες, στους δικαστικούς, στους ιατρούς του ΕΣΥ, στους πανεπιστημιακούς καθηγητές, στους καθηγητές ΤΕΙ, στους ερευνητές, στους διπλωματικούς υπαλλήλους και τους λοιπούς λειτουργούς του Δημοσίου, οι οποίοι εξαιρέθηκαν από το επαχθές μισθολόγιο των πολιτικών υπαλλήλων θα επιβληθούν εντός του 2012 περικοπές αποδοχών που θα ανέρχονται σε 20% κατά μέσο όρο, αλλά θα κυμαίνονται από 10% έως και 50%.
24) Νέες περικοπές-σοκ σε όλες τις συντάξεις και τις εφάπαξ παροχές. Το ανώτατο όριο στο ύψος των συντάξεων θα περιοριστεί ακόμη περισσότερο και θα υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο των 2.000 ευρώ, ενώ παράλληλα θα επιβληθούν μειώσεις-μαμούθ έως και 50% σε κύριες συντάξεις ακόμη και κάτω των 1.000 ευρώ! Σημαντικές θα είναι επίσης οι μειώσεις που θα επιβληθούν εκ νέου στις επικουρικές συντάξεις και στα εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων και των ασφαλισμένων σε ταμεία του ιδιωτικού τομέα.
25) Πλήρης εξάλειψη του 13ου και 14ου μισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Τα «απομεινάρια» του Δώρου Χριστουγέννων, του Δώρου Πάσχα και του επιδόματος θέρους, που ανέρχονται σε 500, 250 και 250 ευρώ αντίστοιχα για τους υπαλλήλους και τους λειτουργούς του Δημοσίου με μηνιαίες αποδοχές μέχρι 3.000 ευρώ και σε 400, 200 και 200 ευρώ για τους συνταξιούχους με μηνιαίες αποδοχές μέχρι 2.500 ευρώ θα καταργηθούν πλήρως!
26) Περικοπές και καταργήσεις κοινωνικών επιδομάτων και παροχών για ανέργους, τριτέκνους, πολυτέκνους και αναπήρους. Οι περικοπές θα επιβληθούν με την καθιέρωση πολύ χαμηλών εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.
27) Μειώσεις στα ποσά των δαπανών υγειονομικής περίθαλψης που θα μπορούν να καλύψουν τα ασφαλιστικά ταμεία.
Γιώργος Παλαιτσάκης στον “Τύπο της Κυριακής”

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου