Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Εξώδικο ΕΜΔΥΔΑΣ προς Βουλευτές

ΕΞΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΤΟΥ 14ΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Μηχανικών
Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών.ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΛΛΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ


ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ

ΣΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Έχει περάσει ήδη ένας χρόνος από την, κατά πλειοψηφία, ψήφιση από τη Βουλή του περίφημου μνημονίου και εμείς μόλις πριν από λίγους μήνες πληροφορηθήκαμε -δυστυχώς όχι από εσάς- τι ακριβώς ψηφίστηκε τότε.

Σε γενικές γραμμές μάθαμε ότι με το μνημόνιο και τη δανειακή σύμβαση :

α) Το σύνολο της δημόσιας περιουσίας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας είναι δεσμευμένα και ελέγχονται από τους δανειστές μας.
β) Κάθε αξιοποίηση εθνικών περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, ακτών, υπόγειων και υποθαλάσσιων πηγών εθνικού πλούτου, αρχαιολογικών χώρων κ.λ.π.), μετοχών, ομολόγων και άλλων αξιογράφων και δικαιωμάτων θα μπορεί να γίνεται εις όφελος του δανείου και επομένως μόνο με συγκατάθεση της "Τρόϊκα".
γ) Η Ελληνική Κυβέρνηση δεν μπορεί, χωρίς τη συναίνεση των δανειστών της, να συνάψει οποιαδήποτε οικονομικού περιεχομένου σύμβαση με τρίτη χώρα ή οργανισμό.
δ) Η μορφή της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας θα εξαρτάται από την συναίνεση των δανειστών και το προϊόν της αξιοποίησης θα είναι δεσμευμένη περιουσία.

Επιπροσθέτως, εάν οι παραπάνω δανειακές δεσμεύσεις της Ελλάδας συνδυασθούν με την παραίτηση «άνευ όρων και αμετακλήτως» από κάθε ένσταση εθνικής κυριαρχίας και από κάθε άλλη ένσταση, παραίτηση που επίσης περιέχει ως όρο η «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης» (άρθρο 14 παρ. 5, 15 παρ. 1 α σε συνδιασμό με Παράρτ. 4 με υπόδειγμα Γνωμοδότησης ΝΣΚ της Σύμβασης), βλέπει κανείς ότι το σύνολο της οικονομικής υπόστασης της Ελλάδας είναι δεσμευμένο στους σκοπούς του δανείου. Με άλλες λέξεις, η Ελλάδα, σε περίπτωση επιβολής μέτρου κατά της χώρας μας από τους Δανειστές, δεν μπορεί να επικαλεστεί ούτε την ασφάλειά της με βάση τα κυριαρχικά της δικαιώματα, ούτε τις συνταγματικές και διεθνείς εγγυήσεις της ιστορικής και πολιτισμικής της κληρονομιάς, ούτε τις εγγυήσεις του φυσικού περιβάλλοντος, ούτε καν την αξία και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου σε σχέση με την διαβίωση του λαού της.

Ο παραπάνω συνδυασμός της δέσμευσης της εθνικής περιουσίας με τη δέσμευση της εθνικής κυριαρχίας και κάθε άλλου δικαιώματος (αρθρ. 4 σε συνδυασμό με άρθρ. 15 παρ. 1 α της Σύμβασης) σημαίνει όχι μόνο πλήρη οικονομική δέσμευση από τους Δανειστές, αλλά και τα εξής : (α) Η κυριαρχία, το ιστορικό και φυσικό περιβάλλον και κάθε άλλο δικαίωμα της Ελλάδας υπόκεινται στους Δανειστές εις όφελος του δανείου. (β) Οι Δανειστές ή ο δικαιούχος τους (γιατί μπορούν να μεταβιβάσουν τα δικαιώματά τους σε τρίτο, βάσει του άρθρου 2 παρ. 3 της Σύμβασης) μπορεί να ασκήσει οικονομική και πολιτική βία στην Ελλάδα, τόσο στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής της (κηδεμόνευση της εξωτερικής πολιτικής), όσο και ως προς την επίλυση των εθνικών θεμάτων της Χώρας.


Η «Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης», το «Μνημόνιο Συνεννόησης» και τα «Επικαιροποιημένα Μνημόνια», ως διεθνείς συμβάσεις με τις οποίες δεσμεύεται η Ελλάδα και ατομικώς οι Έλληνες, έπρεπε να είχαν επικυρωθεί και κυρωθεί, με βάση τα άρθρα 36 παρ. 2 και 28 παρ. 2 του Συντάγματος με τα τρία πέμπτα των μελών της Βουλής. Έτσι, έχουμε παραβίαση του πολιτεύματος και σφετερισμό της λαϊκής κυριαρχίας, με βάση τα άρθρα 1 και 120 του Συντάγματος. Το άρθρο 1 παρ. 3 ορίζει : «Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα».

Στην προκειμένη περίπτωση, η εξουσία που ασκείται με βάση τις δανειοδοτικές συμβάσεις, ούτε από το Λαό πηγάζει, αφού δεν επικυρώθηκαν από την Λαϊκή Αντιπροσωπεία, ούτε υπέρ του λαού και του Έθνους λειτουργεί, αφού παρεβιάσθησαν για την εφαρμογή της οι διαδικασίες που προβλέπει το Σύνταγμα. Η εξουσία εφαρμογής των όρων το Δανείου είναι εκτός Συντάγματος και εκτός ευρωπαϊκής νομιμότητας. Είναι «de facto» εξουσία.

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Αποστολή σας είναι να υπερασπίζεστε το Σύνταγμα, την Εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντα του Ελληνικού Λαού και όχι των δανειστών μας, τα δικαιώματα των οποίων έπονται των δικαιωμάτων του Ελληνικού Λαού, πράγμα που εσείς, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία, δεν πράξατε.

Κατόπιν όλων αυτών ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ κατά τον πλέον έντονο τρόπο, για τις αλυσίδες που, και με την δική σας, ως ανωτέρω, σύμπραξη, επιβλήθηκαν στον Ελληνικό Λαό, όχι μόνο στις σημερινές γενιές, αλλά και στις μελλοντικές, ακόμη και τις αγέννητες και σας ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ όπως, έστω και σήμερα, εν όψει και του νέου μνημονίου και του «μεσοπρόθεσμου προγράμματος», που η Κυβέρνηση έφερε στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση, υπό το ψευδεπίγραφο πρόσχημα «σωτηρίας της Πατρίδος», να αρθείτε στο ύψος της αποστολής σας, ως αντιπροσώπων του Ελληνικού Λαού και σαν τέτοιοι να λειτουργήσετε κατά συνείδηση και κατά το Σύνταγμα της χώρας.

Σας καθιστούμε υπεύθυνους και υπόλογους έναντι του Ελληνικού Λαού και ενός εκάστου των θιγομένων πολιτών, εάν με την ψήφο, συναίνεση ή την ανοχή σας ψηφιστεί από την Ελληνική Βουλή, οποιαδήποτε νέο μνημόνιο («Μνημόνιο 2» και «Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα»). Σας δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας για οποιαδήποτε εθνική, ηθική ή υλική βλάβη ή απώλεια ζωής από ενδεχόμενο δόλο προκύψει σε βάρος των Ελλήνων Πολιτών, καθώς και για οποιαδήποτε εθνική, ηθική ή υλική βλάβη ή απώλεια ζωής από ενδεχόμενο δόλο έχει ήδη προκύψει σε βάρος των Ελλήνων Πολιτών λόγω της εφαρμογής του πρώτου μνημονίου ή λόγω εξουσιοδότησης από εσάς τρίτου για την ψήφισή του.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες και να αντιγράψει αυτή στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα, 24 / 6 / 2011

Για τους εξωδίκως διαμαρτυρόμενους, προσκαλούντες και δηλούντες
Διπλωματούχους Μηχανικούς, Μέλη – Συνέδρους
του 14ου Τακτικού Συνεδρίου της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Το Προεδρείο

3 σχόλια:

 1. Τώρα θα φοβηθούν.

  Τους έκαναν αέρα.. Ξέρετε πού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Διαφωνώ με την έννοια της συλλογικής ευθύνης που αποπνέει το εξώδικο. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Ανδρέας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτοί που ψήφισαν μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, εφαρμοστικό νόμο δυστυχώς είναι απόλυτα ίδιοι και απολύτως υπεύθυνοι. Και αν υπήρχε αστική δικαιοσύνη επιπέδου Λιθουανίας θα τους είχε ήδη καταδικάσει. Τώρα οι υπόλοιποι που δεν ψήφισαν και παραμένουν και νομιμοποιούν αυτό το κοινοβούλιο είναι άλλης τάξης ζήτημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή