Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημέρωση σχετικά με ερωτήματα που απεστάλησαν σχετικά με το ασφαλιστικό

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 24-10-2016
Αρ. Πρωτ.: 7018

Ενημέρωση προς τους συναδέλφους

Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε σχετικά με τα ερωτήματα και τα ζητήματα προς διευκρίνιση που απεστάλησαν γραπτώς στον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Α. Πετρόπουλο μετά την άκαρπη συνάντηση που είχαμε μαζί του την Παρασκευή 21-10-2016 για τα ίδια θέματα. Θα ακολουθήσει αναλυτικότερη ανακοίνωση.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
  1. Πότε θα υπάρξει η απόφαση για τον ορισμό Επιτροπής που θα προτείνει την εκκαθάριση του λογαριασμού του πόρου 6ο/οο που τηρείται στο ΤΣΜΕΔΕ ( όπως είχε συμφωνηθεί σε προηγούμενη συνάντησή μας).
  2. Απαιτείται διευκρίνηση σχετικά με το πότε τροποποιούνται τα ποσά εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης σύμφωνα με το Ν.4387/16 (13/5/2016 ή 31/12/2016?)
  3. Επιβάλλεται διευθέτηση σχετικά με την απαλλαγή από την ποινή του 3%, για όσους διπλοσυνταξιούχους μηχανικούς είχαν διακόψει επαγγελματικά και ασφαλιστικά (με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης), εκκρεμούσε η συμπλήρωση του απαιτούμενου Όριου Ηλικίας που επιτυγχάνετο εντός 6μήνου από τη συνταξιοδότηση του Δημοσίου και με το Ν.4336/2015 προστέθηκαν μήνες στο υφιστάμενο ηλικιακό όριο με αποτέλεσμα να υπερβούν το 6μηνο όριο.
  4. Απαιτείται νέα εγκύκλιος για να οριστούν κρίσιμα θέματα σχετικά με το καθεστώς διπλής ασφάλισης των μηχανικών όπως:

- εκτιμώντας ως αυτονόητο, ότι με την διακοπή της υποχρεωτικής δεύτερης ασφάλισης δεν τίθενται προϋποθέσεις θεμελίωσης, απαιτείται να διευκρινιστεί το πότε θα καταβάλλεται η προβλεπόμενη προσαύξηση στην μοναδική δικαιούμενη σύνταξη (δηλ. το σύνολο ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο). Όπως με σαφήνεια είχαμε τοποθετηθεί (και είχατε δεσμευθεί) σε προηγούμενη συνάντησή μας, ο χρόνος ασφάλισης που θα διανυθεί μετά την διακοπή της δεύτερης εισφοράς, θα αφορά χρόνο που προστίθεται σε εκείνον από τους ήδη διανυθέντες που οδηγεί ενωρίτερα στην θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Επίσης η καταβολή της προβλεπόμενης προσαύξησης εκκινεί ταυτόχρονα με την καταβολή της δικαιούμενης σύνταξης.
- Να υπάρξει επιστροφή ή συμψηφισμός των καταβληθεισών εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης για τους μετά το 93 ασφαλισμένους σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΔΕ ΤΣΜΕΔΕ όπως επικυρώθηκε και από το ΕΤΑΑ
- Να υπάρξει ρύθμιση για τους προ 93 ασφαλισμένους με λίγα χρόνια στον πρώην ΕΛΠΠ.
  1. Πως αντιμετωπίζονται μέχρι τις 31/12/2016 ασφαλισμένοι που έχουν θεμελιωμένο δικαίωμα στο Δημόσιο, σχετικά με το ΤΣΜΕΔΕ στα πλαίσια του Ν.4387/16;
  2. Πως θα επιλυθεί το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την Επικουρική Σύνταξη των παλαιών ασφαλισμένων για όσα χρόνια έχουν διανύσει στον κλάδο (Ν.3518/2006);
  3. Ποια θα είναι η βάση υπολογισμού της ενδεχόμενης προσωπικής διαφοράς (50% το 2016, 33% το 2017, 25% το 2018 λόγω του Ν.4387/16); Θα υπολογίζεται δηλαδή στο αρχικό μεικτό ποσό της σύνταξης ή σε αυτό μετά τις περικοπές, θα υπολογίζεται στο σύνολο των συντάξεων (κύρια και προσαύξηση) ή σε καθεμία χωριστά;
  4. Επιβάλλεται νομοθετική παρέμβαση, για όσους βρίσκονται εγκλωβισμένοι μη δυνάμενοι να πάρουν σύνταξη, λόγω οφειλών μεγαλύτερων των 15.000 € που ορίζει ο νόμος. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλαφόν των 15.000 που ισχύει για το ΤΣΜΕΔΕ (φορέα που και ρευστότητα έχει και ποτέ δεν έχει χρηματοδοτηθεί από το Κράτος) είναι μικρότερο από αυτό που ισχύει για τον ΟΑΕΕ (με αντίστροφα οικονομικά δεδομένα από αυτά του ΤΣΜΕΔΕ) που είναι 20.000€ και στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης θα πρέπει τουλάχιστον να εξισωθεί με αυτό.

Επιπρόσθετα με δήλωση του ασφαλισμένου θα μπορούσε να συμψηφιστεί και το ποσόν που αντιστοιχεί στο εφάπαξ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου