Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

Οι νέες ληστρικές εισφορές του ΤΣΜΕΔΕ

Οι νέες εισφορές με βάση το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ως εξής: (θα ισχύσουν αναδρομικά από την 1.7.2011 σύμφωνα με τον μεταγενέστερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)). Άμεσα θα ισχύσουν οι τρεις πρώτοι πίνακες καθώς και ο τελευταίος (για τους προ 93 ασφαλισμένους). Όσο περνούν οι τριετίες θα εντασσόμαστε και στους επόμενους. Θα τα πληρώσουμε συνάδελφοι?
 
Α. ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Σε παρένθεση δίπλα από κάθε ασφαλιστική κατηγορία αναγράφεται το ποσό βάσει του οποίου γίνονται οι υπολογισμοί των εισφορών για αυτή την κατηγορία.
ΚΑΤΩ ΤΡΙΕΤΙΑΣ (1ο ΕΩΣ 3ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ) - 1η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (693,35)
Μετά τη συμπλήρωση τριετίας στην 1η ασφαλιστική κατηγορία υπάγονται υποχρεωτικά στην 2η ασφ. κατηγορία, μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη 2η υπάγονται υποχρεωτικά στην 3η, κ.ο.κ. ανά τριετία, μέχρι τη 14η ασφ. κατηγορία.


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

Κλάδος κύριας σύνταξης
10,00%
69,34
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
3,00%
20,80
Προαιρετική υπαγωγή
8,40%
58,24
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
27,73
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
44,72
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

172,59€

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
230,83€


ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ (4ο & 5ο ΕΤΟΣ ΑΣΦ.) - 2η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (852,63)
Όσοι έχουν ήδη συμπληρώσει τριετία ασφάλισης στο ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 31/12/2011 μετατάσσονται υποχρεωτικά στη 2η ασφαλιστική κατηγορία από 1/1/2012 πράγμα που σημαίνει ότι οι εισφορές τους υπολογίζονται επί του ποσού των 852,63€ αντί για το ποσό των 693,35€. Η προβλεπόμενη μείωση για τους κάτω πενταετίας εξακολουθεί να εφαρμόζεται.
Μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη 2η ασφ. κατηγορία υπάγονται υποχρεωτικά στην 3η ασφ. κατηγορία, κ.ο.κ. ανά τριετία, μέχρι τη 14η ασφ. κατηγορία.


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
10,00%
85,26
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
3,00%
25,58
Προαιρετική υπαγωγή
8,40%
58,24
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
34,11
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
54,99
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
209,94€
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
268,18€ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ (6ο ΕΤΟΣ ΑΣΦ.) - 2η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (852,63)
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όλοι όσοι έχουν συμπληρώσει από 5 έτη ασφάλισης και πάνω υπάγονται στη 2η ασφαλιστική κατηγορία. Μετά τη συμπλήρωση τριετίας στη 2η ασφ. κατηγορία υπάγονται υποχρεωτικά στην 3η ασφ. κατηγορία, κ.ο.κ. ανά τριετία, μέχρι τη 14η ασφ. κατηγορία.
Όμως ειδικά για τον κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης για τον υπολογισμό της ασφ. κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία υπαγωγής του ασφαλισμένου σε αυτή, και όχι η ημερομηνία υπαγωγής στην ασφάλιση του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν δεν συμπίπτουν η ασφ. κατηγορία του κλάδου ειδικής προσαύξησης με την ασφ. κατηγορία των υπόλοιπων κλάδων.
Η ειδική προσαύξηση είναι υποχρεωτική για όσους έχουν συμπληρώσει δεκαετή ασφάλιση στον κλάδο κύριας σύνταξης και το 35ο έτος της ηλικίας τους.


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ

Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
170,53
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
51,16
Προαιρετική υπαγωγή
12,00%
83,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
34,11
1η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
83,20
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
54,99
2η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
102,32
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
320,78€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
320,78€
423,10€

7ο ΕΩΣ 9ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 3η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1010,86)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
202,17
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
60,65
Προαιρετική υπαγωγή
12,00%
83,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
40,43
2η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
102,32
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
65,20
3η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
121,30
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
378,46€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
378,46€
499.76€10ο ΕΩΣ 12ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 4η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1168,60)ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
233,72
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
70,12
1η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
83,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
46,74
2η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
102,32
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
75,37
3η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
121,30
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
4η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
140,23

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
435,95€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
519,16€
576,19€13ο ΕΩΣ 15ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 5η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1319,65)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
263,93
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
79,18
2η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
102,32
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
52,79
3η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
121,30
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
85,12
4η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
140,23
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
5η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
158,36

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
491,01€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
593,33€
649,37€

16ο ΕΩΣ 18ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 6η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1435,66)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
287,13
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
86,14
3η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
121,30
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
57,43
4η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
140,23
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
92,60
5η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
158,36
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
6η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
172,28

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
533,30€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
654,60€
705,58€19ο ΕΩΣ 21ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 7η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1547,81)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
309,56
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
92,87
4η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
140,23
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
61,91
5η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
158,36
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
99,83
6η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
172,28
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
7η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
185,74

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
574,18€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
714,41€
759,91€
22ο ΕΩΣ 24ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 8η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1659,99)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
332,00
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
99,60
5η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
158,36
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
66,40
6η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
172,28
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
107,07
7η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
185,74
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
8η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
199,20

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
615,07€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
773,42€
814,27€

25ο ΕΩΣ 27ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 9η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1772,15)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
354,43
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
106,33
6η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
172,28
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
70,89
7η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
185,74
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
114,30
8η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
199,20
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
9η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
212,66

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
655,95€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
828,23€
868,61€28ο ΕΩΣ 30ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 10η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1884,34)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
376,87
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
113,06
7η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
185,74
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
75,37
8η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
199,20
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
121,54
9η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
212,66
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
10η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
226,12

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
696,84€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
882,58€
922,96€

31ο ΕΩΣ 33ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 11η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (1996,51)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
399,30
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
119,79
8η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
199,20
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
79,86
9η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
212,66
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
128,77
10η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
226,12
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
11η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
239,58

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
737,73€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
936,93€
977,31€

34ο ΕΩΣ 36ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 12η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2018,67)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
421,73
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
126,52
9η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
212,66
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
84,35
10η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
226,12
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
130,20
11η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
239,58
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
12η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
242,24

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
772,81€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
985,46€
1015,05€

37ο ΕΩΣ 39ο ΕΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 13η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2220,85)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
444,17
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
133,25
10η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
226,12
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
88,83
11η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
239,58
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
143,24
12η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
242,24
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
13η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
266,50
ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
819,50€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1045,62€
1086,00€


ΑΝΩ ΤΩΝ 39 ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - 14η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (2333,02)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
20,00%
466,60
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,00%
139,98
11η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
239,58
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,00%
93,32
12η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
242,24
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
6,45%
150,48
13η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
266,50
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
14η Ασφ. Κατηγορία
12,00%
279,96

ΑΠΟ
ΕΩΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
860,39€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1099,97€
1140,35€

Β. ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ (ΜΕΧΡΙ 31/12/1993)


ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Κλάδος κύριας σύνταξης
22,00%
152.54
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΙΣΦΟΡΑ
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
6,60%
45,76

14,00%
97.07
Κλάδος Εφάπαξ παροχών
4,40%
30,51
Κλάδος Υγείας Τεχνικών
7.10%
49,23
Νέος κλάδος ανεργίας-ΟΑΕΔ

10,00
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔ. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
288,03
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
385,10

33 σχόλια:

 1. Βλέπω δεν υπάρχουν σχόλια, οπότε ...ουδέν σχόλιο κι από μένα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. μάλλον όσοι το διάβασαν δεν είναι σε θέση να σχολιάσουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Που ακριβώς είπαμε ότι παραδίσουμε τα πτυχία μας? @#@#Grrrgrgrrr@#$$@#@

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Βασικά το ότι δεν υπάρχουν ούτε καν σχόλια είναι και η αιτία όλων αυτών που ζούμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι μισθωτοί μηχανικοί (και οι εργοδότες τους) πόσο πληρώνουν συνολικά για τους ίδιους μισθούς με αυτούς που είναι στις παρενθέσεις μετά την ασφαλιστική κατηγορίς στους παραπάνω πίνακες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Το οτι δεν υπάρχουν σχόλια μπορεί να ''διαβαστεί'' με διάφορους τρόπους , λόγω της κατάστασης συνολικά:
  -μας ήλθε κεραμίδα στο κεφάλι και μείναμε ...άφωνοι
  -περιμένουμε το ....χειρότερο (και ποιό είναι);
  -σοκ και δέος!!! Τίποτε δεν μπορεί να γίνει.Σφάξε με αγά μου ν'αγιάσω!!!ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑ που καλλιεργείται από πολλές πλευρές..........
  -περιμένουμε από κάποιους εκπροσώπους μας να κινηθούν , αφού σε όλα τα επίπεδα (πολιτικό, συνδικαλιστικό, ατομικό κλπ) τους έχουμε ψηφίσει-εξουσιοδοτήσει....χρόνια τώρα!!!
  -ΣΕ αναμονή μιάς επόμενης μαζικής αγανάκτησης που θα κάνει την ''ανατροπή'' , οπως ο καθένας την εννοεί, άλλοι ...περιμένοντας ''συστημικά'' και άλλοι αποφασισμένοι να''ματώσουν'' για να γίνει.
  -κλπ κλπ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΜΙΑ Η ΛΥΣΗ :

  ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΝΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΑΖΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ

  ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ! ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ, ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΙΠΟΤΑ !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. παρασκευή 25/1 στις 6μμ στο ΤΕΕ η 2η ανοικτή συνέλευση μηχανικών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. αν ερθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβερνηση θα τα αλλαξει αυτα? αν ναι εχει καλως, αν οχι ομως τοτε πληρωστε ή απλα καντε διαγραφη απο το τεε και καντε αλλη δουλεια. Πως βγηκαν αυτα τα νουμερα? με ποια αναλογιστικη μελετη? βασιζομενα σε ποιο ΑΕΠ? ας κοταξουν οι κυριοι ποσες διαγραφες γινονται καθε μετα και ποσες θα συνεχισουν να γινονται.Τα νουμερα αυτα δεν στεκουν ετσι και αλλιως αλλα δεν στεκουν και στην πραξη γιατι εχουν υπολογιστει με αριθμο μηχανικων που απλα δεν θα υπαρχει σε λιγο. Εγω παντως αδιανοητο να υπαρχουν τοσο υψηλες εισφορες τη στιγμη που οι μισοι τουλαχιστον ειναι ανεργοι,ξεφτιλιζονται για ενα αυθαιρετο και 150-200 ευρω,εργα δεν γινονται,η οικοδομη εχει πεθανει για παντα και το 1000ρικο ειναι μαλλον ενας καλος μισθος για οσους εχουν δουλεια. Οποτε αυτο που ειπε ο φιλος απο πανω,συνολικη σταση πληρωμων εισφορων ειναι η μονη λυση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πολύ σωστό το ερώτημα σας και θα έπρεπε να το κάνετε στο ΣΥΡΙΖΑ, μια και εδώ δεν είμαστε κομματική παράταξη κανενός.

   Στα υπόλοιπα που λέτε συμφωνούμε απολύτως, είναι δεδομένο ότι αν στείλουν αυτές τις εισφορές δεν πρέπει να πληρώσει κανένας και αυτό να γίνει με συλλογικό και οργανωμένο τρόπο.

   Την παρασκευή 22/2 στις 6μμ στο ΤΕΕ η 4η ανοικτή συνέλευση μηχανικών, ας είμαστε όλοι εκεί

   Διαγραφή
  2. ναι ηταν λιγο αστοχο οτι εκανα το ερωτημα....απλα σκεφτηκα οτι καποιος φιλος απο εδω που ασχολειται και με τα κομματικα ισως ειχε καποια ενημερωση αν οχι ο ιδιος απο καποιον συναδερφο. Ελπιζω σε οργανωμενη αντιδραση των μηχανικων για την αντιμετωπιση αυτης της παρανοιας και φυσικα ακομα δεν εχω καταλαβει γιατι οσοι ειναι πριν το 1992 την γλυτωνουν κατα καποιο τροπο. Εδω εχει καταργηθει καθε εννοια αναδρομικοτητας γιατι να ισχυει σε αυτη την περιπτωση?

   Διαγραφή
 10. Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΚΚΕ έχουν καταθέσει ερωτήσεις στη βουλή αρνητικές για τις αυξήσεις εισφορών, που καλούν στην κατάργηση τους.

  Και στις 2 περιπτώσεις ο Βρούτσης απάντησε ότι οι αυξήσεις αυτές είναι μνημονιακή δέσμευση οπότε ξεχάστε το...

  Δεν τη γλυτώνουν οι παλιοί, απλά οι νέοι με τη ρύθμιση αυτή και τη γενικότερη κατάσταση δεν έχουν κανένα απολύτως μέλλον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δηλαδη ηρθε ο Τομσεν και ζητησε αυξηση εισφορων των Μηχανικων στην Ελλαδα? Μην τρωτε κουτοχορτο συναδερφοι,δυστυχως ειναι τροπος για να βρουν χρηματα για να μην καταρρευσει η τραπεζα αττικης και φυσικα βγουν στην φορα ολες οι λοβιτουρες εκει.Ο Βρουτσης προφανως εχει οφελος απο αυτο.απο ποια τραπεζα θα δανειζονται τα κομματα τωρα που αγροτικη εξαγοραστηκε απο την Πειραιως? Σταση πληρωμων,δεν υπαρχει αλλη επιλογη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Γιατί ο τόμσεν είναι κανένα καλό παιδί και τον νοιάζουν οι μηχανικοί?

  Φυσικά και ζήτησαν οι τροϊκανοί να υπάρξει αύξηση εισφορών στους αυτοαπασχολούμενους (ώστε αφενός να εξαφανιστούν οριστικά και αφετέρου να μεταφέρουν πόρους στα υπόλοιπα ταμεία) και οι γκάνγκστερ οι δικοί μας άλλο που δεν ήθελαν.

  υγ. ήδη η άττικα έχει δώσει θαλασσοδάνεια σε ΠΑΣΟΚ-ΝΔ έχουμε ήδη σχετικές αναρτήσεις εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Εχετε δει τι γινεται σε αλλα ταμεια? οι δικηγοροι μετα την ενταξη στο συτσημα των 14 κατηγοριων δινουν ακριβως τα μισα.Αυτο δεν λεει κατι? γιατι οι μηχανικοι? και γιατι αυτες οι εισφορες αφου οι συνταξεις πεφτουν και ανεβηκε και το οριο στα 67? και γιατι η ειδικη προσαυξηση αφου δεν εχει νοημα μετα την μειωση των συνταξεων? Αυτο που δεν μπορω να καταλαβω ειναι πως μια ομαδα διορισμενων κομματοσκυλων σε ΤΕΕ-ΤΣΜΕΔΕ μπορει και τα κανει ολα αυτα και δεν υπαρχει καμια ουσιαστικη αντιδραση......τετοια αφασια δεν εχω ξαναδει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Η συνενοχή καλλιεργεί τη συναίνεση λέγαμε κάποιοι, κάποτε...

  Οι υπόλοιποι όμως τι κάνουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. δηλαδη ειμαστε συνενοχοι? ο μηχανικος των 7-8 ετων ειναι συνενοχος? σε τι? στο οτι σπουδασε και θελει να κανει μια δουλεια και ξαφνικα του λενε οτι στην Ελλαδα μηχανικος μπορει να ειναι μονο ενας χομπιστας? αυτος που ζει απο αλλα εσοδα? πρωτη φορα βλεπω επαγγελμα που για να το κανεις πρεπει να εισαι πλουσιος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. φυσικά αυτός που ζει από τη δουλειά του με αξιοπρέπεια δεν ειναι συνένοχος, ούτε ο νέος πολύ περισσότερο. Οι κομματικοί στρατοί όμως που μοίραζαν τις δουλειές, έχτιζαν ότι ναναι - όπου νάναι, εκμεταλλεύτηκαν τη θέση τους ή άλλους εργαζόμενους είναι. Μην ξεχνάμε ότι 3 μέρες μετά την είσοδο στο ΔΝΤ στις εκλογές του ΤΕΕ έδωσαν 35% στον κολλητό του ΓΑΠ και 30% στη ΝΔ.

   Διαγραφή
 16. χμμμμ παίρνω 1200 και θα δίνω 700 για ασφάλιση, θα πληρώνω χμμμ.... χαράτσια, φόρο στο πετρέλαιο, φόρο στα τσιγάρα, φόρο και ασφάλεια στο αυτοκίνητο, λογαριασμούς ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, internet, κινητό, κάνα μπαλέτο για τα κορίτσια... χμμμ... νοίκι γιοκ. φαϊ μάλλον γιοκ (καλό!!) έχω κάτι παλιά εργοταξιακά αρβυλάκια, θα τα ξανακαθαρίσω... ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΩ ΣΤΙΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΤΑ ΠΑΛΙΟΤΟΜΑΡΑ ΓΑΜΩ ΤΟ ΦΕΛΕΚΙ ΜΟΥ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Δηλαδή για να καταλάβω ρε παιδιά, ανεξάρτητα του πόσα χρόνια ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ έχουμε, πάμε όλοι οι άνω της πεντα/εξαετίας στην δεύτερη κατηγορία και από εκεί και μετά μας ανεβάζουν ασφαλιστική κατηγορία ανα τριετία, ή πάμε κατευθειαν στην (ημερολογιακή) τριετία από "κτήσης ππτυχίου"?

  Δηλαδή μηχανικός με 15 χρόνια στη δουλειά, θα πάει στην 2η ή στην 5η κατηγορία?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. μόλις μάθαμε ότι έφτασαν στους συναδέλφους, τα ειδοποιητήρια με τις αυξημένες εξοντωτικές εισφορές για το Α εξάμηνο του 2013, όλοι την πέμπτη 28/3 στις 2μμ στο ΕΤΑΑ για να τις πάρουνε πίσω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Ναι έφτασαν... 1.254 για όσους είναι άνω 3 ετίας!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. 1259,58 για εμενα που ειμαι ανω 3 ετίας..κ χωρις την ειδική προσαυξηση....
  Δεν ξερω αν θα πληρώσω και παιζει να κανω διακοπη επαγγελματος.
  πληρωνόμαστε να 2-3 μήνες, δουλευουμε χωρίς υπερωρίες,κάνουμε οικονομια απο παντού για να μας τα παιρνουν οι μαλακεσ.δεν ξερω αλλα εχω γνωστο στο δημόσιο απόφοιτο επαγγελματικού λυκειου και παιρνει 50-100 ευρω παραπάνω απο εμενα...αυτά δηάδη δεν τα βλέπει το κράτος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Νομίζω πως η αναδρομικότητα για την κατηγορία ασφάλισης ισχύει από 1-1-2012 (2η κατηγορία) σύμφωνα με την παρ.17 άρθρου 44 Ν.3986 /2011.
  Αυτά βεβαίως καθαρά θεωρητικά μιάς και στην πράξη οι ανίερες αυτές διατάξεις θα αυτοακυρωθούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Συνάδελφοι, όλοι την πέμπτη 4 απρίλη 2013 στις 2μμ στο ΕΤΑΑ, Μάρνης 22 για να πάρουν πίσω τις αυξήσεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ΟΛΟΙ ΕΓΙΝΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, ΟΛΟΙ /ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ, @ΜΑΙΜΟΥ, ΒΡΕΣΤΕ ΤΟΥΣ!! ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ!! Η ΒΡΩΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ. ΠΛΗΡΩΝΕΙΣ!! ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΙ! ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Στο ΤΣΜΕΔΕ μου είπαν οτι αναμένονται οι αναδρομικές διαφορές για το 2012. Θα έρθουν σε ξεχωριστά ραβασάκια. Επιπλέον το τέλος υπέρ ΟΑΕΔ αναδρομικά απο 1/1/2011, δηλ. άλλα 240 Ευρώ. Νομίζω οτι η λύση είναι η ομαδική αποχώρηση (μιας και δουλειές δεν υπάρχουν) ή και η στάση πληρωμών όπως προτείνουν κάποιοι φίλοι πιο πάνω, μήπως έτσι, χάνοντας και αυτά που εισέπρατταν, συνετιστούν και πάρουν πίσω τα παράλογα μετρα. Να γίνει οτι έγινε με το πετρέλαιο. Και μη ξεχνάτε για κανένα φάσκελο στον μεγάλο "εργατοπατέρα" Κουτρουμάνη που τα εισηγήθηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Επιτέλους ποιος ηλίθιος καθορίζει αυτές τις εισφορές????? Πραγματικά το πιστεύω. Μας μισούν και θέλουν να φύγουμε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Εκτός κι αν τα έχουν κάνει πλακάκια με τη Μέρκελ και τους είπε " Θα σου δώσω λεφτά αρκεί να μου φέρεις μηχανικούς. Έχω ξεμείνει..."

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Τι ειναι ρε που παιδια το Α.Ε.Π. βαση του οποιου βγαινουν οι εισφορες;;;;;;;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή