Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2016

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ο τεχνικός κόσμος οφείλουμε να στηρίξουμε το εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                                                                                                    Αθήνα,  21-10-2016
Αρ. Πρωτ. : 7014                                    
Ανακοίνωση Συμπαράστασης
Θέμα : Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και ο τεχνικός κόσμος οφείλουμε να στηρίξουμε το εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ.
Ως μηχανικοί και ως άνθρωποι της εργασίας και της παραγωγής που δεχόμαστε άμεσα οι ίδιοι τις συνέπειες της καταστροφής της παραγωγικής βάσης της χώρας από τις εδώ και χρόνια ασκούμενες πολιτικές, είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε την σημασία των έμπρακτων κοινωνικών πρωτοβουλιών για την ανάκτηση του δικαιώματος στην εργασία, την δημιουργία και την οικονομική αξιοπρέπεια.
Πρωτοβουλίες απολυμένων εργαζόμενων για την επαναλειτουργία των πραγματικά ή εικονικά χρεοκοπημένων επιχειρήσεων και μονάδων παραγωγής, έτσι ώστε αυτές να ενταχθούν στην υπηρεσία των ίδιων και της κοινωνίας, δίνουν απτό δείγμα των πραγματικών δυνατοτήτων του κοινωνικού παραγωγικού δυναμικού. Δυνατοτήτων που η κυρίαρχη πολιτική αποσιωπά και καταστέλλει υπό το πρόσχημα της τεχνικής ή νομικής ανεπάρκειας, καταδικάζοντάς μας στην “αναγκαιότητα” της αδράνειας, της εξάρτησης και τελικά της υποταγής και της εξαθλίωσης.
Σε αυτά τα πλαίσια, το εξαιρετικά επιτυχημένο ελεγχόμενο από τους εργαζόμενους παραγωγικό εγχείρημα της ΒΙΟΜΕ βρίσκεται αυτήν την στιγμή στο ίδιο στόχαστρο που στοχεύει στις περιουσίες, στις κατοικίες και στα βασικά μέσα επιβίωσης χιλιάδων ανθρώπων της δουλειάς, αδρανοποιημένων και περιθωριοποιημένων από το “μνημονιακό” καθεστώς: ο χώρος παραγωγής απειλείται με πλειστηριασμό, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται διώξεις σε βάρος των εργαζομένων στην βάση κατηγοριών κατασκευασμένων με εμφανή στόχο την εξουδετέρωση της προσπάθειάς τους.
Καλούμε ολόκληρο τον τεχνικό κόσμο να στηρίξει το συγκεκριμένο εγχείρημα, καθώς και κάθε άλλο αντίστοιχο που –υπό την πίεση των συνθηκών– μπορεί να προκύψει:
·         Επισημαίνουμε την σημασία του για την αξιοποίηση αδρανών παραγωγικών δυνατοτήτων και την ανάδυση ενός παραγωγικού μοντέλου στην υπηρεσία της κοινωνίας.
·         Στηρίζουμε το εγχείρημα καλώντας την πολιτεία να συνδράμει προσφέροντας κάθε αναγκαία προστασία.
·         Δηλώνουμε τη διαθεσιμότητα μας για παροχή τεχνικής, υλικής και ανθρώπινης υποστήριξης όπου χρειαστεί.
·         Καταγγέλλουμε την πολιτική σκοπιμότητα των σε βάρος του διώξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου