Κυριακή, 23 Οκτωβρίου 2016

Προσωρινές συντάξεις: Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών προς ΕΤΑΑ

Ξεκινά η εφαρμογή του ν.4387/2016 (άρθρου 29) για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης , ξανά με νομιμοποίηση των αυξήσεων του Ν.3986/11...
Στα 3.047 εφάπαξ που κατέβαλε το ΤΠΔΥ, έγινε περικοπή επιπλέον του 38,14% που είχε γίνει την περίοδο 2011 – 2012
Σε συνέχεια της αριθ. Φ.80000/οικ.29336/1164/30-6-2016 εγκυκλίου μας σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 29 του ν.4387/2016 για τη χορήγηση προσωρινής σύνταξης στα πρόσωπα που εμπίπτουν στο νέο καθεστώς υπολογισμού της σύνταξης που προβλέπεται από τον ανωτέρω νόμο, και κατόπιν ερωτημάτων που υπεβλήθησαν από τις Υπηρεσίες σας με τα οποία ζητούνται περαιτέρω διευκρινήσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ασφαλισμένων, σας γνωρίζουμε ανά θέμα τα εξής:
Α. Συνυπολογισμός της πρόσθετης εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 14 του ν.3986/2011.
Με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 14 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, οι μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα καταβάλλουν από 1/7/2011 και μετά για την κύρια ασφάλισή τους πρόσθετη εισφορά ύψους 2% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας των π.δ. 124/1993, 125/1993 και 126/1993, δηλαδή μηνιαίως εισφορά ύψους €13,87 (€693,35 x 2%).
Δεδομένου ότι η ανωτέρω πρόσθετη εισφορά καταβάλλεται υπέρ του κλάδου κύριας ασφάλισης, θα συνυπολογίζεται με την κύρια εισφορά για τον υπολογισμό της προσωρινής σύνταξης. Ευνόητο είναι ότι δεν…
  • ΕΔΩ για τη συνέχεια της εγκυκλίου Πετρόπουλου (ΑΔΑ: 77ΓΨ465Θ1Ω-ΣΝΔ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου