Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Βαθμολογική και Μισθολογική αναγνώριση των ενιαίων πενταετών Πολυτεχνικών σπουδών των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 19-10-2016
Αρ. Πρωτ. : 7013
Προς : Τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρό τησης κ. Π. Κουρουμπλή.

Κοιν.: 1. Αναπλ. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικ. Ανασυγκρότησης κ. Χ. Βερναρδάκη
2. Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
3. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Βαθμολογική και Μισθολογική αναγνώριση των ενιαίων πενταετών Πολυτεχνικών σπουδών των Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών

Κύριε Υπουργέ,
Όπως θα γνωρίζετε υπάρχουν τίτλοι σπουδών ΕΝΙΑΙΟΙ 5ετείς που απονέμουν δίπλωμα (μηχανικοί, γεωτεχνικοί, κτλ) που μέχρι τώρα νοούνταν ως βασικός τίτλος της κατηγορίας ΠΕ.
Τα Πολυτεχνεία της χώρας μας και οι Γεωτεχνικές Σχολές, χορηγούν πιστοποιητικά που αναφέρουν ότι οι παραπάνω τίτλοι είναι ισότιμοι με master.
Μέχρι και πριν το Ν.4369/16, τα παραπάνω πιστοποιητικά ισοτιμίας ΔΕΝ θεωρούνταν μεταπτυχιακός τίτλος για το Δημόσιο (αφού υπήρχε ο ορισμός για ιδιαίτερο τίτλο μετά το δίπλωμα)
 Ο Ν.3584/07, άρθρο 85, παρ.3 ανέφερε ότι :
«Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοού­νται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ
Το άρθρο 85 του Ν.3584/07 αντικαταστάθηκε από το Ν.4369/16, χωρίς να αναφέρει πουθενά πως «ορίζεται» ο μεταπτυχιακός τίτλος. 
Ο Ν.4024/11, άρθρο 6, παρ.4 ανέφερε ότι :
«Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοού­νται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.»
αλλά ο N.4369/16 στο Άρθρο 28 παρ. 1 αναφέρει :
«Τα άρθρα 6 έως 11 και 28 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) καταργούνται και τα σχετικά θέματα ρυθμίζονται από τις διατάξεις …….. καθώς και τα άρθρα 45 και 91 έως 97 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του ν. 4024/2011 που αφορούν στον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση βαθμό ένταξης εξακολουθούν να ισχύουν.»
Σύμφωνα με πάγιες θέσεις της Ομοσπονδίας μας και μετά το Ν.4369/16 διεκδικούμε το απόλυτα λογικό και δίκαιο αίτημα ο ΠΕ μηχανικός (ή άλλες ΠΕ κατηγορίες) με ενιαίο δίπλωμα σπουδών 5ετούς διάρκειας και πιστοποιητικό ισοτιμίας ως master, να αναγνωρισθεί τόσο βαθμολογικά, όσο και μισθολογικά ότι κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο.

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ζητάμε να ορίσετε συνάντηση μαζί μας, προκειμένου να σας αναπτύξουμε και προφορικά τις τεκμηριωμένες απόψεις μας για το ανωτέρω θέμα, που εκτιμούμε ότι είναι λογικό και δίκαιο, αποκαθιστά δε κατ’ ελάχιστο την υποβάθμιση – βαθμολογική και μισθολογική – που έχει υποστεί βάναυσα ο κλάδος μας τα τελευταία έξη (6) χρόνια.

2 σχόλια:

  1. Έξη σάς έγινε η μουρμούρα και η αδιαφορία για το τι συμβαίνει γύρω σας κύριοι της ΕΜΔΥΔΑΣ. Κατίκα, μάθε τους ορθογραφία που θέλουνε και master...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

    ΑπάντησηΔιαγραφή