Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2014

Το ΥΠΕΚΑ κόβει τα δάση

Ανακαλούνται πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής καταπατητών και ας έχουν τελεσιδικήσει δικαστικά...
* Ιδιωτικοί δρόμοι και χρήσεις επιτρέπονται πλέον...

Σε σκληρό, παλαιοδεξιό πελατειακό κράτος παραπέμπει ο αμέτρητος αριθμός άσχετων διατάξεων σε νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ, με το οποίο αποτελειώνει το προστατευτικό θεσμικό πλαίσιο για τα δασικά οικοσυστήματα του 1979, ξεδοντιάζει Προεδρικά Διατάγματα σε γειτονιές όπως η Πλάκα και τα Εξάρχεια υπέρ των κάθε λογής διασκεδαστηρίων, τα οποία ανεβάζει στους ορόφους, και ταυτόχρονα καταργεί ό,τι απέμεινε από τον σχεδιασμό εντός και εκτός σχεδίου.
Το νομοσχέδιο, υπό τον τίτλο "Πράξεις εισφοράς σε γη και χρήμα - ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις", καταφανώς αντισυνταγματικό, το οποίο παρουσίασε χθες ο υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ Ν. Ταγαράς, εφορμά επί των δασικών οικοσυστημάτων τροποποιώντας ακόμη και διατάξεις του αντιδασικού νόμου που ψηφίστηκε μόλις τον Αύγουστο.
Έτσι, με τις "λοιπές διατάξεις" διαγράφει τον δασικό χαρακτήρα και καταργεί την αναδάσωση σε περιοχές όπου πριν από το 1975 έγιναν επεμβάσεις με πράξεις της διοίκησης, π.χ. έκδοση οικοδομικής, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας άδειας δασικής υπηρεσίας. Μάλιστα το Δημόσιο απεμπολεί τα δικαιώματά του, το τεκμήριο κυριότητας, το οποίο προκύπτει από τον δασικό χαρακτήρα αυτών των εκτάσεων.
Καταπατητές που εκχέρσωσαν παράνομα δημόσιες δασικές εκτάσεις από το 1975 έως τον Μάρτιο του 2007 επιβραβεύονται. Ακόμη και όταν η διοίκηση έκανε τη δουλειά της εκδίδοντας πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αυτά ανακαλούνται κι ας έχουν τελεσιδικήσει δικαστικά. Οι καταπατητές ανταμείβονται, στο όνομα της ενίσχυσης του πρωτογενούς τομέα, αποκτώντας την κυριότητα με την καταβολή χρηματικού ανταλλάγματος, το οποίο σημαίνει νομιμοποίηση της αλλαγής χρήσης. Με την εξόφληση μπορεί το καταπατημένο δάσος να μεταβιβαστεί.
Διάταξη του νόμου 998/1979, που επέτρεπε τη διάνοιξη μόνο δημοσίων οδών μέσα στα δάση, καταργείται. Στη θέση της τώρα προβλέπεται η διάνοιξη οδών για την εξυπηρέτηση εκμεταλλεύσεων έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της τεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης αυτών όπως εγκρίνονται με την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που υπογράφει ο υπουργός για τις δραστηριότητες κατηγορίας Α1 ή του γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
Τα δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις μετατρέπονται σε σκουπιδοτενεκέδες διαφόρων χρήσεων εκτός αυτών που επέτρεψε ο νόμος του Αυγούστου. Οι νέες εγκαταστάσεις αφορούν την κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων, εκπαιδευτικών κτηρίων με τις συνοδευτικές τους εγκαταστάσεις, νοσοκομεία - θεραπευτήρια, εκκλησίες - μονές - ησυχαστήρια, εγκαταστάσεις των Σωμάτων Ασφαλείας, χώρων αποθήκευσης και επεξεργασίας στερεών και υγρών αποβλήτων, σωφρονιστικών καταστημάτων κ.ά. Στα δάση μπορούν να χωροθετήσουν και νομικά πρόσωπα "μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς".
Αλλαγή του Ρυθμιστικού υπέρ εμπορικών χρήσεων
Ένας μακρύς κατάλογος παράνομων δραστηριοτήτων στα δάση (από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, κέντρα περιβαλλοντικής ενημέρωσης έως το ασαφές "εγκαταστάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα", ακόμη και αν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες, έχουν εκδοθεί πράξεις αποβολής ή επιβολής προστίμων ή βρίσκονται σε αναδασωτέες εκτάσεις παίρνουν συγχωροχάρτι για τρία χρόνια από την ισχύ του νόμου 4280/2014 αν... αποκτήσουν στο ενδιάμεσο διάστημα τις κατά περίπτωση απαιτούμενες άδειες.
Με άλλη πονηρή διατύπωση αλλάζουν και τους χάρτες του Ρυθμιστικού της Αθήνας, που ψηφίστηκε με τον νόμο 4277 το καλοκαίρι επίσης. Το βασικό οδικό δίκτυο αίφνης μεγαλώνει τόσο που από τη Βάρης - Κορωπίου, όπου είναι το τέλος του, τώρα φτάνει στο Λαύριο. Τερατώδης αλλαγή, που θα γεμίσει τη ζώνη από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι την παραλιακή στο Λαύριο με εμπορικές χρήσεις, όπως φρόντισε άλλος νόμος του ΥΠΕΚΑ.
Πλήρης ανατροπή σε Εξάρχεια - Πλάκα
Αντί Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο βασίζεται σε μελέτη επί της οποίας γνωμοδοτούν φορείς και προϋποθέτει έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου από το ΣτΕ, οι μεταβατικές διατάξεις των προστατευτικών διαταγμάτων για την ενίσχυση της κατοικίας στα Εξάρχεια και την Πλάκα αποκτούν... απεριόριστη διάρκεια.
Στα Εξάρχεια διάταξη του νομοσχεδίου ανατρέπει το ειδικό καθεστώς έτσι όπως προσδιορίζεται από το Π.Δ. του 1993 περί καθορισμού ειδικών χρήσεων γης στις περιοχές Εξαρχείων, Μουσείου και Λόφου Στρέφη, επιτρέποντας τη μεταβίβαση υφιστάμενων χρήσεων σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης - θανάτου, παρ' ότι απαγορεύονται οι χρήσεις αυτές.
Στην Πλάκα εμπορικά καταστήματα, ταβέρνες, καφενεία κ.ά. που προϋπήρχαν της 23.11.1982 εντός διατηρητέων κτηρίων και προϋφίστανται του χαρακτηρισμού μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία τους και να αλλάξουν χέρια, παρ' ότι απαγορεύεται από τις χρήσεις του Π.Δ.
Όγδοη αλλαγή με φωτογραφικές διατάξεις
Για όγδοη συνεχή φορά αλλάζουν οι διατάξεις του νόμου 4067/2012 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού. Μεταξύ άλλων δίδονται απλόχερα παρεκκλίσεις στις επεκτάσεις βιομηχανικών εγκαταστάσεων, στα ύψη ιερών ναών, ενώ επάνερχεται διάταξη που έχει κριθεί αντισυνταγματική από το ΣτΕ και κατήργησε ο 1337/83. Με αυτήν η επέκταση των οικισμών προχωρά και σε εκτός σχεδίου περιοχές, αφού οι εκτός σχεδίου ιδιοκτησίες που "βλέπουν" την απέναντι οικοδομική γραμμή μπορούν να κτίσουν με τους όρους δόμησης του οικοδομικού τετραγώνου που αυτή περικλείει.
Λ. Σταυρογιάννη
Το πελατειακό σύστημα εισβάλλει στα δάση!
Τσουνάμι ρουσφετολογικών διατάξεων κακοποιεί και χαρίζει τον δασικό πλούτο, ενώ κατεδαφίζει κάθε έννοια σχεδιασμού
Σε σκληρό και αδυσώπητο μηχανισμό διεκπεραίωσης πάσης φύσεως αιτημάτων... πελατών εις βάρος των δασικών οικοσυστημάτων, του δομημένου περιβάλλοντος, αλλά και κάθε κανόνα που έχει ξεμείνει για την οργάνωση του χώρου στα μνημονιακά χρόνια, έχει μετατραπεί το ΥΠΕΚΑ.
Με νέο νομοσχέδιο και πλήθος άσχετων μεταξύ τους διατάξεων επιχειρεί να εξυπηρετήσει συμφέροντα, αλλάζοντας πάντα προς το πιο... πελατειακό τον αντιδασικό νόμο που ψηφίστηκε στις 8 Αυγούστου, τον νόμο με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας, ψηφισμένο την 1η Αυγούστου, και για 8η φορά τροποποιεί τουλάχιστον 25 παραγράφους και εδάφια του νέου Οικοδομικού Κανονισμού, νόμου που έλαβε ΦΕΚ τον Απρίλιο του 2012.
Επιδρομή στα δάση
Ενδεικτικά, με μια μονοκοντυλιά αποχαρακτηρίζει και καταργεί την αναδάσωση για δασικές εκτάσεις όπου πριν το 1975 έγιναν επεμβάσεις ερήμην της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας με άλλες πράξεις της διοίκησης, π.χ. έκδοση οικοδομικής άδειας. Το Δημόσιο δε απεμπολεί τα δικαιώματά του, το τεκμήριο κυριότητας, το οποίο εδράζεται στον δασικό χαρακτήρα αυτών των εκτάσεων.
Καταργεί, ουσιαστικά, το αντικείμενο των δασικών υπηρεσιών και περιφρονεί δικαστικές αποφάσεις, αφού καταπατητές δασικών εκτάσεων έως τον Μάρτιο του 2007, που εκχέρσωσαν δασικές εκτάσεις για γεωργική καλλιέργεια, τώρα δικαιώνονται με την ανάκληση των πρωτοκόλλων διοικητικής αποβολής, ακόμη κι αν έχουν τελεσιδικήσει. Έναντι οικονομικού ανταλλάγματος αποκτούν την κυριότητα και άμα τη εξοφλήσει η έκταση μπορεί να μεταβιβαστεί. Για να βολέψουν τους αποχαρακτηρισμούς "πειράζουν" και τον Ν. 3889/2010 που καθορίζει τη διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών. Εφεξής ο κυρωμένος δασικός χάρτης θα διορθώνεται για τη διαγραφή εκτάσεων, "οι οποίες, συνεπεία πράξεων αρμοδίων οργάνων, δεν υπάγονται ή θα πάψουν να υπάγονται στη δασική νομοθεσία και των εκτάσεων που εσφαλμένα αποτυπώθηκαν και συμπεριελήφθησαν σ' αυτόν κατά την κατάρτισή του".
Αυγαταίνει τον έτσι κι αλλιώς μακρύ κατάλογο παράνομων δραστηριοτήτων στα δάση, που, ακόμη και αν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες, έχουν εκδοθεί πράξεις αποβολής ή επιβολής προστίμων ή βρίσκονται σε αναδασωτέες εκτάσεις, παίρνουν συγχωροχάρτι για τρία χρόνια από την ισχύ του Ν. 4280/2014 αν... αποκτήσουν στο ενδιάμεσο διάστημα τις κατά περίπτωση απαιτούμενες άδειες. Τώρα προστίθενται οι ιεροί ναοί, οι εγκαταστάσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, π.χ. όπως οι κατοικίες στον ορεινό όγκο του Υμηττού με άδεια πολιτιστικών κέντρων και οι εγκαταστάσεις των κέντρων περιβαλλοντικής ενημέρωσης.
Ξήλωμα
Με άλλη, πονηρή διατύπωση, αλλάζουν και τους χάρτες του Ρυθμιστικού της Αθήνας, το οποίο ψηφίστηκε με τον Ν. 4277. Το μήκος του κύριου οδικού αίφνης μεγαλώνει, τόσο που από τη Βάρης - Κορωπίου, όπου είναι το τέλος του -με αρχή τη Λεωφόρο Ποσειδώνος- από τον κεντρικό επιβατικό Λιμένα Πειραιά, τώρα φτάνει στο Λαύριο. Τερατώδης αλλαγή, που φορτώνει τη ζώνη από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι την παραλιακή στο Λαύριο με εμπορικές χρήσεις, όπως φρόντισε άλλος νόμος του ΥΠΕΚΑ.
Αντί της ισχύουσας διαδικασίας έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο βασίζεται σε μελέτη επί της οποίας γνωμοδοτούν φορείς και προϋποθέτει έλεγχο νομιμότητας του σχεδίου από το ΣτΕ, οι μεταβατικές διατάξεις των προστατευτικών διαταγμάτων για την ενίσχυση της κατοικίας στα Εξάρχεια και την Πλάκα αποκτούν... απεριόριστη διάρκεια, με αναδρομική ισχύ που φτάνει προ του 1967 μέσω του νομοσχεδίου.
Πόλεις σε ασφυξία
Οι "άλλες διατάξεις" ντύνουν σχέδιο νόμου υπό τον τίτλο "Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις", το οποίο είχε δοθεί για διαβούλευση τον Ιούνιο. Το περιεχόμενό του βρίσκεται πιο πίσω και από το 1983, όταν θεσμοθετήθηκε ο οικιστικός νόμος Τρίτση, η εφαρμογή του οποίου κατέδειξε την ανεπάρκεια των ισχυουσών εισφορών σε γη να "προσφέρουν" τους απαιτούμενους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες - δρόμοι) και κοινωφελείς (π.χ. χώρους για σχολεία) στη λειτουργία πόλεων και οικισμών κατά την ένταξη των ιδιοκτησιών στο σχέδιο πόλης.
Με το σχέδιο νόμου μειώνεται η εισφορά σε γη κατά 10% συγκριτικά με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 1337/1983 για τμήμα ιδιοκτησίας από 500 τ.μ. και άνω. Μέχρι 500 τ.μ. παραμένει ως έχει. Καταργείται στις αυτοτελείς ιδιοκτησίες, όπως και στις εξ αδιαιρέτου άνω των 10.000 τ.μ., η υποχρέωση για εισφορά γης σε ποσοστό 60%, που τώρα μειώνεται στο 50%.
Λ. ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου