Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016

Τι προβλέπει η νέα ασφαλιστική «απορρύθμιση» ...

Όπως ακριβώς γράφαμε από το πρωί, όχι μειώσεις, αλλά νέες αυξήσεις εισφορών ετοιμάζονται, μαζί με συντριπτικές μειώσεις συντάξεων και ενοποίηση ταμείων - κλοπή αποθεματικών, όπως ακριβώς προβλέπει το 3ο μνημόνιο. Ενδεικτικά στο Σ/Ν της κυβέρνησης για την ασφαλιστική απορύθμιση και από μια βιαστική του ανάγνωση προβλέπεται:

ενοποίηση όλων σε ένα ταμείο (και του ΤΣΜΕΔΕ)
- υπολογισμός σύνταξης κοντά στη λογική λοβέρδου με μεγάλες μειώσεις (380 + αναλογική σύνταξη υπολογισμένη στο μέσο μισθό όλου του εργάσιμου βίου με ποσοστά αναπλήρωσης που ξεκινουν από το 0.8% αντί του 2%), ενδεικτικά για 36 χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης ανέρχεται μόλις στο 39% αντί του 80 ή του 72% που ίσχυε σε προηγούμενους νόμους.
πλήρης κατάργηση της Ειδικής Προσαύξησης - παντελώς άγνωστο τι θα γίνουν οι μέχρι σήμερα καταβληθείσες εισφορές
- αύξηση εισφορών στην επικουρική (7,5% αντί για 6%) και στην υγεία 6,95% αντί για 6,45%)
 "Διατάξεις νόμου που προβλέπουν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών για τους ασφαλισμένους προερχόμενους από το ΕΤΑΑ, κατά την πρώτη πενταετία υπαγωγής στην ασφάλιση, καταργούνται από 1.1.2017." Καταργούν δηλαδή την έκπτωση 50% που ίσχυε κατά την πρώτη 5ετία ασφάλισης.
- διατηρεί τη μηνιαία εισφορά των 10 € υπέρ του ανύπαρκτου ταμείου ανεργίας
- "εισφορά κύριας σύνταξης για τους Ελ.Επ. ύψους 20% επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό καθορίζεται είτε με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα,  από την ασκούμενη δραστηριότητά τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, είτε με βάση την καθαρή αξία των παρεχόμενων μηνιαίως ή σε άλλη τακτική χρονική βάση, υπηρεσιών του τρέχοντος έτους για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης. Σε καμία περίπτωση η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά που υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι της παρ. 1 δεν δύναται να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών." (δηλαδή 116 € το μήνα μόνο για ΚΣ)
- "Η σταθερή μηνιαία εισφορά, το ύψος της ασφαλιστικής εισφοράς καθώς και οι ασφαλιστικές κατηγορίες ή αποδοχές, βάσει των οποίων υπολογίζεται η μηνιαία εισφορά των ασφαλισμένων για τους οποίους, βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, προέκυπτε υποχρέωση υπαγωγής στους Τομείς του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ (Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών, Τομέας Ασφάλισης Νομικών), όπως έχουν διαμορφωθεί μέχρι 31/12/2015 παραμένουν αμετάβλητες μέχρι 31/12/2016." (δηλαδή διατηρούνται πλήρως οι αυξήσεις του μεσοπρόθεσμου).
- μηνιαία καταβολή εισφορών από 1/1/2017 

(Ακολουθεί ενδεικτικός υπολογισμός εισφορών Ελ.Επαγ. ΚΣ 20% + υγεία 6,95% + Επικ 7,5% + εφαπ 4% )= 38,45% επί των δελτίων με ελάχιστό ποσό εισφοράς, αυτό του βασικού μισθού (12*586=7032) δηλαδή 225 +10 € ΟΑΕΔ το μήνα ή 2823 ευρώ ετησίως ανεξαρτήτως εισοδήματος
Και όλα αυτά τα απαράδεκτα αποτελούν την πρόταση της κυβέρνησης, μπορούμε όλοι να φανταστούμε τι θα ακολουθήσει μετά τη διαπραγμάτευση.
δπ

Νεφελούδης: Λύση στο ασφαλιστικό για να είναι δυνατή η πληρωμή συντάξεων σε ένα χρόνοΤη βεβαιότητά του ότι οι βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα υπερψηφίσουν «μία δίκαιη και αναγκαία (ασφαλιστική) μεταρρύθμιση» εκφράζει, με συνέντευξή του, στο «Έθνος της Κυριακής» ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Κατρούγκαλος, ενόψει της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου μέσα στο μήνα, αφού αποτελεί προϋπόθεση για την πρώτη αξιολόγηση.«Έχω συχνές και συστηματικές ανταλλαγές απόψεων με τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας και είμαι βέβαιος ότι θα υπερψηφίσουν μία δίκαιη και αναγκαία μεταρρύθμιση», αναφέρει χαρακτηριστικά και επισημαίνει ότι η διαπραγμάτευση προοιωνίζεται σκληρή, καθώς ορισμένοι από του δανειστές έχουν ιδιαίτερη εμμονή με τις μειώσεις και γι αυτό η κυβέρνηση αναζητεί ερείσματα στο διπλωματικό επίπεδο.

Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση λέει ο υπουργός Εργασίας έχει τρεις κύριους άξονες: «Πρώτον, επιχειρεί την συνολική αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος, που είχε πάψει και πριν από την κρίση να είναι οικονομικά βιώσιμο, και προβλέπει την εφαρμογή ενιαίων κανόνων για την αναπλήρωση του εισοδήματος σε όλους τους συνταξιούχους στον ιδιωτικό και δημοσιο τομέα.Δεύτερον, αποτελεί το γενικό εναλλακτικό ισοδύναμο στις επιμέρους μνημονιακές υποχρεώσεις που θα έπλητταν τις συντάξεις ιδίως τις μικρές και θα διαιώνιζαν τα κενά του σημερινού συστήματος. Τρίτον, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τα εκρηκτικά ελλείμματα με κοινωνικά δίκαιο τρόπο».

Ο υπουργός Εργασίας επαναλαμβάνει ότι η μη μείωση των κύριων συντάξεων είναι διακηρυγμένηαπό τον Πρωθυπουργό θεμελιακή δέσμευση της διαπραγματευτικής γραμμής της κυβέρνησης και προσθέτει ότι υπάρχουν πολλές σκέψεις και προτάσεις για την διεύρυνση των πόρων του ασφαλιστικού συστήματος, όχι μόνο για να καλυφθούν τα ταμειακά ελλείμματα, αλλά και για να ενισχυθούν τα ανύπαρκτα αποθεματικά.

Σημειώνει, δε, ότι ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών θα γίνεται με βάση το πραγματικό εισόδημα και όχι με αυθαίρετες ασφαλιστικές κλάσεις. Αναφερόμενος στην εθνική σύνταξη λέει ότι θα δίνεται σε όλους όσοι έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης στα 67 ή σε όλους όσοι έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σε μικρότερη ηλικία, με χρηματοδότηση από τη φορολογία και όχι από τις εισφορές, και θα είναι ίση με το 60% του μέσου εισοδήματος, ώστε να προστατεύει από τον κίνδυνο της φτώχειας.

Ο Γ. Κατρούγκαλος, στη συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυριακής», διευκρινίζει ότι η εθνική σύνταξη δε θα είναι η κατώτατη σύνταξη. Για τις ενοποιήσεις Ταμείων αναφέρει ότι «η μεταρρύθμιση προβλέπει την πλήρη οργανωτική και λειτουργική ενοποίηση του συστήματος».

Τέλος, όσον αφορά το μέτωπο των εργασιακών, ο υπουργός Εργασίας δηλώνει ότι «η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων αποτελεί θεμελιώδη δέσμευση και στοιχείο της πολιτικής μας ταυτότητας. Αμέσως μόλις κλείσει το μέτωπο του ασφαλιστικού θα ξεκινήσει η σκληρή διαπραγμάτευση με τους δανειστές για το θέμα αυτό».

Νεφελούδης: Λύση στο ασφαλιστικό για να είναι δυνατή η πληρωμή συντάξεων σε ένα χρόνο

Στο μεταξύ, σαφή προειδοποίηση ότι αν δεν λυθεί το ασφαλιστικό σε ένα χρόνο δε θα είναι δυνατή η πληρωμή συντάξεων απέστειλε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανδρέας Νεφελούδης, μιλώντας το πρωί στο Mega.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο φόρου στις τραπεζικές συναλλαγές, ωστόσο, εξήγησε ότι δεν καθορίζει τη βιωσιμότητα ως προς τις κύριες συντάξεις, αλλά αφορά στη διαδικασία σταθεροποίησης του συστήματος στο διηνεκές.

«Βασικό σκαλοπάτι» του νέου ασφαλιστικού, τόνισε ο ίδιος, θα είναι η εθνική σύνταξη και επισήμανε ότι αν ίσχυε από σήμερα θα ήταν της τάξης των 384 ευρώ μηνιαίως. Όπως διευκρίνισε, ο Α. Νεφελούδης, το ύψος της καθορίζεται από το 60% του εισοδήματος φτώχειας και αφορά σε όλους όσοι έχουν συμπληρώσει 15 χρόνια εργασιακού βίου. Το δεύτερο κομμάτι θα είναι η αναλογική σύνταξη «κι εκεί γίνεται η διαδικασία αναπλήρωσης». «Εμείς θα προσπαθήσουμε για ενιαίο ποσοστό αναπλήρωσης» σημείωσε.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας εξήγησε ότι η αναμόρφωση του ασφαλιστικού έχει τρομακτικές δυσκολίες, καθώς θα «καθίσει πάνω σε ένα 25% ανεργίας και σε ένα 15% τουλάχιστον ανασφάλιστης εργασίας», κάτι που δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στον σχεδιασμό, ενώ -όπως είπε- υπάρχουν τεράστιες στρεβλώσεις με το ποσοστά αναπλήρωσης και ορισμένα ασφαλιστικά ταμεία είναι πολύ προβληματικά. Επανέλαβε ότι δε θα πειραχτούν οι κύριες συντάξεις αλλά και δε θα συγχωνευθούν κύριες και επικουρικές. 

Συναντήσεις με ΠτΔ, πολιτικούς αρχηγούς

Όπως ανακοινώθηκε, τέλος, τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο θα επισκεφθεί τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, στις 6 το απόγευμα, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργος Κατρούγκαλος, προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά με το σχέδιο της κυβέρνησης για την ασφαλιστική «μεταρρύθμιση».

Ο υπουργός Εργασίας την ίδια ημέρα θα ενημερώσει τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικώνκομμάτων για το σχέδιο της κυβέρνησης, ενόψει και των διαπραγματεύσεων με τους δανειστές. Οι συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς θα λάβουν χώρα στη Βουλή και θα ξεκινήσουν στις 11 το πρωί.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ»

Αναλυτικά το κυβερνητικό σχέδιο για τη... μεγάλη ασφαλιστική «μεταρρύθμιση» προβλέπει:


Νέο τρόπο υπολογισμού για την κύρια σύνταξη, με βάση το σύνολο του ασφαλιστικού βίου και με «κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης».


«Προσωπικό ποσοστό αναπλήρωσης» για να μη μειωθούν οι ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις. Το ποσοστό αυτό θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ της σύνταξης όπως θα υπολογιστεί εκ νέου και αυτής που εισπράττει σήμερα ο συνταξιούχος. (Για παράδειγμα, συνταξιούχος παίρνει σήμερα σύνταξη 1.400 ευρώ και με τον νέο τρόπο το ποσό κανονικά θα έπρεπε να είναι 1.360. Η προσωπική διαφορά στην περίπτωση αυτή θα είναι 40 ευρώ, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει 1.400 ευρώ).


Εθνική σύνταξη χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για όσους έχουν τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης. Στόχος είναι να υπάρξει ένα πλέγμα προστασίας ακόμα και για μακροχρόνια ανέργους, που δεν μπορούν να συμπληρώσουν μεγάλο αριθμό ημερών ασφάλισης.
Η εθνική σύνταξη θα ξεκινήσει από τα 384 ευρώ και θα καταβάλλεται με 15ετία στα 67 ή εναλλακτικά στα 62 με 40 συνολικά έτη δουλειάς. Θα αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μέσου εισοδήματος και θα χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό (όχι από τις εισφορές).
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι θα αναπροσαρμόζεται κατ' έτος με υπουργική απόφαση. Θα είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη, με αποτέλεσμα όσο αυξάνεται το ΑΕΠ τόσο να ακολουθεί ανοδική πορεία και το καταβαλλόμενο ποσό.


Τελικό ποσό σύνταξης μετά το άθροισμα της εθνικής και της κύριας σύνταξης. Η κύρια σύνταξη εξαρτάται από τις εισφορές που έχουν καταβληθεί στο σύνολο του εργασιακού βίου, τα χρόνια δουλειάς και το ποσοστό αναπλήρωσης. Το ποσοστό αναπλήρωσης προτείνεται να είναι 60%-65% για 40 χρόνια ασφάλισης. Οι δανειστές έχουν ζητήσει να είναι 45%-50%.

Μεγαλύτερες εισφορές


Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα (1% για τους εργοδότες και 0,5% για τους εργαζόμενους), ώστε να μη χρειαστεί μείωση συντάξεων. Η ελληνική πλευρά εκτιμά πως το μέτρο αυτό θα αποφέρει τα έσοδα που απαιτούνται για να κλείσει το κενό του συστήματος.
Σε περίπτωση που τελικά συμφωνηθεί με τους δανειστές μικρότερη αύξηση, τότε το πιθανότερο σενάριο είναι η αναπροσαρμογή να είναι 0,5% για τους εργοδότες και 0,5% για τους εργαζόμενους. Σε αυτή την περίπτωση θα έρθει ξανά στο προσκήνιο το θέμα των επικουρικών συντάξεων, με την κυβέρνηση να έχει ως κόκκινη γραμμή να μην επηρεαστούν καθόλου ποσά κάτω των 170 ευρώ.


Νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών. Οι εισφορές θα καθορίζονται ως ποσοστό επί του μισθού (ίδιο για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα) ή του εισοδήματος (για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες).


Σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ η εισφορά ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολούμενων θα υπολογίζεται από το 2017 επί του ποσοστού του πραγματικού εισοδήματος. Συνδέεται δηλαδή το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με το πραγματικό φορολογητέο εισόδημα. Με το ισχύον σύστημα είναι υποχρεωτική η άνοδος ασφαλιστικής κατηγορίας με την παρέλευση ετών. Έτσι οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να καταβάλλουν σταδιακά αυξανόμενες εισφορές.


Είναι χαρακτηριστικό πως περισσότεροι από τους μισούς ελεύθερους επαγγελματίες δεν καταφέρνουν να πληρώσουν τις εισφορές τους για πάνω από ένα εξάμηνο.


Νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών για 650.000 αγρότες με μεγαλύτερη ωστόσο μεταβατική περίοδο. Συγκεκριμένα οι αλλαγές στις εισφορές -που επίσης θα συνδυαστούν με το πραγματικό εισόδημα- θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2019. Ουσιαστικά θα υπάρχει εξίσωση των εισφορών των αγροτών με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους.

Ενοποίηση Ταμείων


Ενιαίο Ταμείο ασφάλισης για όλους. Τα Ταμεία κύριας σύνταξης συγχωνεύονται σε έναν φορέα που θα έχει ενιαίους κανόνες υπολογισμού των εισφορών και της παροχής σύνταξης. Ενδεικτικό του «αλαλούμ» που επικρατεί στο ασφαλιστικό σύστημα είναι πως το ΙΚΑ με μια σειρά διατάξεων επέτρεπε να δίνονται συντάξεις με 930 διαφορετικούς τρόπους.
Με το νέο σύστημα αποκλίσεις από τους ενιαίους κανόνες θα υπάρξουν μόνο εκεί όπου ειδικές περιπτώσεις τις επιβάλλουν (όπως για παράδειγμα στους αγρότες). Να σημειωθεί πως ΟΓΑ και ΝΑΤ παραμένουν αυτοτελή νομικά πρόσωπα.


Προτεραιότητα στον νέο φορέα θα δοθεί στην καλύτερη αξιοποίηση της περιουσίας (με την ίδρυση ειδικών εταιρειών διαχείρισης κινητής και ακίνητης περιουσίας), στην καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής (με ενίσχυση των ηλεκτρικών μηχανισμών) και στην αξιοποίηση νέων πόρων. Στόχος είναι να υπάρχει αξιοποίηση τμήματος των εσόδων από τις αποκρατικοποιήσεις (Ταμείο Αξιοποίησης Δημόσιας Περιουσίας).

Μειώνεται η δαπάνη κατά 1,8 δισ.

Στο τελικό κείμενο αναφέρεται ότι το νέο ασφαλιστικό είναι αναδιανεμητικό και όχι κεφαλαιοποιητικό. Με την έναρξη εφαρμογής του το 2016 προβλέπεται μείωση των δαπανών για συντάξεις κατά 1% του ΑΕΠ, δηλαδή κατά 1,8 δισεκατομμύρια.

Η κυβέρνηση υπολογίζει στη δημοσιονομική προσαρμογή και την εξοικονόμηση που έγινε με τον περιορισμό των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων, την αύξηση της εισφοράς υπέρ κλάδου υγείας, την αναπροσαρμογή με εισοδηματικά κριτήρια του ΕΚΑΣ κ.ά.

4 σχόλια:

 1. Ερώτηση κρίσεως: Καταργείται η υποχρεωτική ασφάλιση στο νέο Ενιαίο Ταμείο των ανέργων, λεχώνων με άδεια άνευ αποδοχών, φαντάρων, κλπ. οι οποίοι έκαναν το λάθος να σπουδάσουν σε Πολυτεχνείο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Όχι Βαγγέλη το λάθος να σπουδάσουμε σε Πολυτεχνείο θα το πληρώνουμε όλοι μας τη ζωή

  δπ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δείτε και εδώ παραδείγματα
  http://syspeirosiaristeronmihanikon.blogspot.gr/2016/01/blog-post_5.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή